Määrittelemätön

Arkiseikkailu-kampanjaa vietetään ensimmäistä kertaa 13.–26.9.2021. Kampanjan tavoitteena on kannustaa lapsiperheitä yhteiseen arkiliikkumiseen ja lähiluonnon ihmettelemiseen. Kampanjassa on mukana yhteensä lähes 1200 päiväkotia, perhepäivähoidon tiimiä ja leikkipuistoa, joiden kautta tavoitetaan kymmeniä tuhansia lapsiperheitä.

Liikkumisen tavat ja taidot muotoutuvat lapsuudessa. Liikkuminen auttaa oppimaan, rakentaa itsetuntoa ja kehittää sosiaalisia taitoja. Lapsi ilmaisee ja toteuttaa itseään liikkuen. Pienen lapsen päivittäisen liikkuminen koostuukin pääasiassa fyysisesti aktiivisesta leikistä.

Perheillä on tutkimusten mukaan tärkeä rooli liikkumiseen kannustamisessa ja innostamisessa. Kaikkein tärkeintä liikuntaa pienelle lapselle ovat perheen yhteiset arkiset touhut ja ulkoilut.

– Haluamme kannustaa kampanjalla perheitä arkimatkojen liikkumiseen lihasvoimin. Lapselle arkinen matka voi olla seikkailu, ja lähiympäristön ihmettely tuottaa iloa sekä lapselle että aikuiselle, hankesuunnittelija Johannan Pekkanen Liikkuva perhe -ohjelmasta toteaa.

Leikki ja perheiden yhteinen liikkuminen keskiössä

Arkiseikkailu-kampanjan toteuttavat yhteistyössä Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmat. Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävässä kampanjassa on mukana lähes 1 200 varhaiskasvatusyksikköä. Kampanja tarjoaa varhaiskasvatusyksiköille konkreettisen työkalun varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaiseen yhteistyöhön perheiden kanssa.

– Kampanjan aikana on luontevaa ottaa esimerkiksi hakutilanteissa huoltajien kanssa puheeksi liikkuminen ja suositukset. Kaikkein tärkein viesti perheille on, että aivan tavalliset liikunnalliset leikit ovat lapselle juuri oikeanlaista liikuntaa, johtava asiantuntija Nina Korhonen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmasta muistuttaa.

Kaikki kampanjassa mukana olevat varhaiskasvatusyksiköt saavat käyttöönsä kampanjamateriaalit. Materiaaleihin kuuluu muun muassa perheille tarkoitettu bingoruudukko ja juliste, johon voidaan koota perheiden yhdessä näkemää ja kokemaa.

Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmat ovat osa valtakunnallisia Liikkuvat-ohjelmia. Liikkuvat-ohjelmien avulla edistetään hallitusohjelman mukaisesti liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa koordinoi Likes ja Liikkuva perhe -ohjelmaa Suomen Latu. Ohjelmien rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa kampanjasta:

Johtava asiantuntija
Nina Korhonen
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
nina.korhonen@oph.fi
0295 331 671

Hankesuunnittelija
Johanna Pekkanen
Liikkuva perhe -ohjelma
johanna.pekkanen@suomenlatu.fi
044 059 8678

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE