suomi

Osana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa toteutetaan keväällä 2020 kysely varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatushenkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia oman yksikkönsä toimintakulttuurista liikunnan ja liikkumisen näkökulmasta. Kyselyn tuloksia käytetään paikallisessa ja valtakunnallisessa kehittämistyössä.

Kyselyssä selvitetään muun muassa näkemyksiä varhaiskasvatuksesta liikkumisen mahdollistajana ja työssä jaksamisesta sekä kokemuksia Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta. Kysely on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksen toimialalla työskenteleville henkilöille. Kyselyyn voivat vastata myös varhaiskasvatuksen työntekijät, joilla ei ole henkilökohtaista kokemusta Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta. Kaikki näkemykset ovat arvokkaita ja tervetulleita.

Kyselyyn voi vastata 30.4.2020 asti. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajan henkilöllisyys paljastu. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15–20 minuuttia. Kyselyn lopussa klikataan Lähetä-nappia, jonka jälkeen vastaukset on tallennettu.

Kyselyyn pääsee tästä:  https://my.surveypal.com/liikkuvavarhaiskasvatushenkilostokysely

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved