suomi

Osana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa toteutetaan keväällä 2020 kysely varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatushenkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia oman yksikkönsä toimintakulttuurista liikunnan ja liikkumisen näkökulmasta. Kyselyn tuloksia käytetään paikallisessa ja valtakunnallisessa kehittämistyössä.

Kyselyssä selvitetään muun muassa näkemyksiä varhaiskasvatuksesta liikkumisen mahdollistajana ja työssä jaksamisesta sekä kokemuksia Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta. Kysely on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksen toimialalla työskenteleville henkilöille. Kyselyyn voivat vastata myös varhaiskasvatuksen työntekijät, joilla ei ole henkilökohtaista kokemusta Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta. Kaikki näkemykset ovat arvokkaita ja tervetulleita.

Kyselyyn voi vastata 30.4.2020 asti. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajan henkilöllisyys paljastu. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15–20 minuuttia. Kyselyn lopussa klikataan Lähetä-nappia, jonka jälkeen vastaukset on tallennettu.

Kyselyyn pääsee tästä:  https://my.surveypal.com/liikkuvavarhaiskasvatushenkilostokysely

Näin se käy – lähde mukaan!

Osallistu

Ilmoittautukaa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan: osallistuminen on maksutonta.

Tutustu

Saatte käyttöönne tukimateriaaleja toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin sekä pääsette mukaan valtakunnalliseen verkostoon.

Kehitä oma

Kehittäkää omaan toimintayksikköönne parhaiten sopivia toimintatapoja ja toteuttakaa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa varhaiskasvatuksen arjessa!

Så här går det till – kom med!

Delta

Anmäl er till programmet Småbarnspedagogiken i rörelse: det är gratis att delta.

Bekanta dig

Ni får tillgång till stödmaterial för utveckling, planering och utvärdering av verksamheten och får gå med i ett riksomfattande nätverk.

Utveckla eget

Utveckla de verksamhetssätt som passar er egen verksamhetsenhet bäst och genomför programmet Småbarnspedagogiken i rörelse i vardagen!

Joko olette mukana?

Kaikki ohjelmassa mukana olevat varhaiskasvatusyksiköt​ löydät » Täältä

Onko sinulla idea?

Kerro meille

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE