suomi

Olemme suunnitelleet Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa haasteen tälle poikkeukselliselle keväälle. Haasteen tavoitteena on lisätä lasten osallisuutta, yhteisöllisyyden kokemuksia sekä liikunnan iloa. Haasteeseen voivat osallistua sekä varhaiskasvatuksessa että kotona olevat lapset.

Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja piirtävät liikunnallista tekemistä, jota voi tehdä sisällä tai pihalla. Varhaiskasvatuksessa olevat lapset voivat osallistua haasteeseen varhaiskasvatuksessa ja kotona olevat lapset kotona.

Vanhemmille voi lähettää oheisen tiedotteen, jolloin kotona olevat lapset pääsevät osallistumaan haasteeseen. Varhaiskasvatuksessa haasteeseen osallistumista voi soveltaa esimerkiksi pari- tai ryhmätehtävänä tehtäväksi, mikäli resurssit riittävät.

Lasten piirustuksia julkaistaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman viestinnässä ja some-kanavissaa liikkumisvinkkeinä, jolloin voidaan tutustua muiden lasten keksimiin ideoihin.

Kun haasteeseen on osallistuttu ja lapset ovat piirtäneet toimintansa, voidaan piirustukset kiinnittää seinälle. Näistä liikkumisvinkeistä voidaan valita esimerkiksi yksi toiminta kerran päivässä koko ryhmän kanssa toteutettavaksi.

Lue lisää piirustushaasteesta: www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/kevat2020

Kutsu Kevät 2020 liikkuvan lapsen silmin -piirustushaasteeseen (word)

Toivottavasti lähdette mukaan haasteeseen!

Näin se käy – lähde mukaan!

Osallistu

Ilmoittautukaa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan: osallistuminen on maksutonta.

Tutustu

Saatte käyttöönne tukimateriaaleja toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin sekä pääsette mukaan valtakunnalliseen verkostoon.

Kehitä oma

Kehittäkää omaan toimintayksikköönne parhaiten sopivia toimintatapoja ja toteuttakaa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa varhaiskasvatuksen arjessa!

Så här går det till – kom med!

Delta

Anmäl er till programmet Småbarnspedagogiken i rörelse: det är gratis att delta.

Bekanta dig

Ni får tillgång till stödmaterial för utveckling, planering och utvärdering av verksamheten och får gå med i ett riksomfattande nätverk.

Utveckla eget

Utveckla de verksamhetssätt som passar er egen verksamhetsenhet bäst och genomför programmet Småbarnspedagogiken i rörelse i vardagen!

Joko olette mukana?

Kaikki ohjelmassa mukana olevat varhaiskasvatusyksiköt​ löydät » Täältä

Onko sinulla idea?

Kerro meille

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE