suomi

Valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen on nyt Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma. Vaikka nimi vaihtuu, toiminnan perusajatus säilyy. Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen liikkuminen ja liikunnan ilo. Jatkossakin siis ilo kasvaa liikkuen.

Ohjelmaan on rekisteröitynyt jo 2 200 varhaiskasvatusyksikköä. Ohjelmassa on mukana sekä kuntia että kaikkia varhaiskasvatuksen muotoja eli päiväkoteja, perhepäivähoitajia ja avointa leikkitoimintaa. Kaikki ohjelman tarjoama tuki säilyy ennallaan eikä nimen vaihtuminen edellytä yksiköiltä toimenpiteitä.

– Ohjelma tarjoaa jatkossakin kehittämistyön tueksi työkaluja, ideoita ja materiaalia. Uuden nimen myötä kytkeydymme entistä vahvemmin valtakunnalliseen kokonaisuuteen, jonka tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nouseminen kaikissa ryhmissä, asiantuntija Nina Korhonen kertoo.

Liikkuva varhaiskasvatus yksi liikuntapolitiikan painopisteistä

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma perustettiin vuonna 2015 Valossa, ja ohjelma siirtyi Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen vuonna 2017. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma mainittiin ensimmäisen kerran vuonna 2018 julkaistussa Liikuntapoliittisessa selonteossa, jossa todettiin, että Suomi tarvitsee alle 7-vuotiaille suunnatun kattavan toimintaohjelman liikunnan saamiseksi osaksi jokaisen varhaiskasvatusyksikön jokaista toimintapäivää.

Syksyllä 2019 Liikkuva varhaiskasvatus oli yksi opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan paikallisten avustusten painopisteistä.

– On hienoa, että liikunnallisen toimintakulttuurin luomiseen varhaiskasvatuksessa panostetaan, sillä liikkuvan elämäntavan perusta luodaan varhaislapsuudessa, asiantuntija Nina Korhonen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmasta muistuttaa.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE