suomi

Nykytilan arviointi on tarkoitettu Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Arviointilomaketta on päivitetty saadun palautteen pohjalta, ja uusi lomake on nyt julkaistu.

Nykytilan arviointi -työkalun avulla voidaan arvioida Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan tilaa varhaiskasvatusyksiköissä ja perhepäivähoidossa. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan rekisteröidytään hallinnollisina yksiköinä, mutta jokainen toimipiste voi täyttää oman nykytilan arvioinnin. Perhepäivähoitajat täyttävät arvioinnin tiimeittäin.

Nykytilan arviointi -lomake löytyy ohjelman verkkosivuilta pdf-tiedostona (suomeksi ja ruotsiksi), mutta tulokset kannattaa tallentaa myös sähköiselle lomakkeelle. Tällöin vastauksista saa visuaalisen yhteenvedon sähköpostiin, tulokset tallennetaan Virveli-tietokantaan.

Hyviä käytäntöjä nykytilan arvioinnin tekemiseen

  • Nykytilan arviointi kannattaa tehdä ensin tiimeittäin, minkä jälkeen vastauksista kootaan yksikön yhteinen näkemys keskustellen. Tämän jälkeen yksikön yhteiset vastaukset kirjataan sähköiselle lomakkeelle.
  • Sähköpostilla saadun visuaalisen koosteen ”liikennevalopalautteen” avulla voidaan yhdessä valita yksikön kehittämiskohde. Kehittämiskohteen valinnan jälkeen voidaan aloittaa tiimikohtaisten pienten askelten suunnittelu.
  • Nykytilan arviointi kannattaa tehdä vuosittain, jolloin tuloksia voidaan hyödyntää vuosisuunnittelussa ja seurata oman toiminnan kehittymistä.
  • Kuntatasolla nykytilan arvioinnin tekemistä voidaan edistää merkkaamalla vuosisuunnitelmaan ajankohta, jolloin nykytilan arviointi tehdään. Suunnitelmaan voidaan merkitä myös ajankohta, jolloin arvioinnista nouseviin kehittämiskohteisiin liittyvät toimenpiteet aloitetaan.

Lue lisää:

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved