Määrittelemätön

Löydät kaikkien valtionavustusten ja muiden rahoitusten suunnitellut hakuajat koottuna samalta sivulta.

Opetushallitus jakaa vuosittain valtionavustuksia hakijoiden perustoimintaan sekä erilaisiin hankkeisiin, joilla kehitetään koulutusta, kokeillaan uusia toimintatapoja tai käynnistetään uudenlaista toimintaa. Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä.

Valtionavustusten ja muiden rahoitusten aikataulut vuonna 2022 löydät kokonaisuudessaan Avustusten ja rahoitusten aikataulut vuonna 2022 -sivulta, jota päivitetään vuoden mittaan aikataulujen tarkentuessa.

Keväällä 2022 on tulossa haettavaksi muun muassa

  • Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus, 20.12.2021-10.2.2022

  • Oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa, avataan viikolla 7 

Lue lisää Opetushallituksen verkkosivuilta

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE