Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä kaikkia aistejaan ja mielikuvitustaan ottaessaan selvää omista liikkumismahdollisuuksistaan. Lapsella on mielipiteitä, toiveita ja halu osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toiminnoissa voidaan lisätä kuuntelemalla ja ottamalla hänen mielipiteensä huomioon.

Miten tavoitteisiin päästään?

 • Huomioikaa ja kuunnelkaa kaikkia lapsia tasavertaisesti.
 • Jättäkää tilaa lasten omille ajatuksille. Sisustakaa ja muokatkaa ympäristöä yhdessä lasten kanssa.
 • Jättäkää lapsille tekemistä, sillä lapset liikkuvat usein aktiivisemmin silloin, kun ympäristö ei ole vielä täysin valmis.
 • Kiittäkää lasta hänen mielipiteistään ja aktiivisesta halustaan vaikuttaa.
   

Jaa oma ideasi

Koko talolla on yhteinen teema, jonka mukaan toimintakausi rakentuu. Lapset ovat mukana ja suunnittelevat teemaan omia projekteja sekä jokainen ryhmä suunnittelee teematapahtuman koko talolle. Tapahtumat suunnitellaan yhteistyössä toisen ryhmän kanssa. Suunnittelun päävastuussa ovat lapset. Teematyöskentely on ollut käytössä jo vuosia ja tapahtumien perusta on että, lapset sunnittelevat lapsille liikunnallisen päivän.

Syksyllä eskarit järjestivät lähimetsään satuseikkailun, jossa juostiin pururataa pisteeltä pisteelle. Marraskuussa seikkailimme aistiradalla äänitunnelissa, akvaariossa, pallomeressä sekä väridiscossa. Talvella oli taideseikkailu pihalla, lumileikkejä sekä lumimaalausta. Vappuna seikkailimme "Harri Hampaattoman" kanssa ja kiipeilimme kalliolla.

Lapset odottavat kovasti omaa suunnitteluvuoroaan. Aikuisten tehtävänä on heittäytyä lasten mukaan, kuunnella ja havannoida jokaisen lapsen toiveet ja koota niistä hyvä päivä kaikille.

Olemme pyrkineet osallistamaan lapsia (pienten ryhmissä etenkin havainnoimalla) ideoimaan ja toteuttamaan ihan pieniäkin liikunnallisia tuokioita, mm. aamutuokiot hyviä yhteisiä hetkiä.

Lapset ovat päässeet antamaan äänensä (konkreettisesti antamalla ideoita sekä äänestämällä annetuista ideoista) suunniteltaessa yhteisiä liikunnallisiapäiviä, kuten esim. unelmien liikuntapäiviä.  

Lapset ovat innokkaasti keksineet omia jumpparatoja.

Lapset saivat osallistua suunnittelemaan geokätköilyä, koristelivat geokätkösankon ja etsivät itse sille piilopaikan metsästä.

Lapsia on pyritty osallistamaan tapahtumien suunnitteluun ja valitsemaan mielekästä liikunnallista puuhaa.

Saliin tehdään perjantaisin liikuntaratoja. Ja niiden suunnitteluun pyydetään lapset mukaan.

Pienten ryhmässä on käytössä liikuntavälinekuvia, joista lapset saavat välillä valita mieleisiä liikuntavälineitä käyttöönsä. Tämä mahdollistaa myös puhumattomien lasten toiveiden huomioimisen.

Ryhmissä on käytössä liikuntapeli, johon kerätään merkkejä esim. ryhmän projektiin liittyviä asioita tauluun tai helmiä purkkiin. Merkkejä saa, kun lapsi on mielestään liikkunut omaehtoisesti ansaitakseen merkin tai kasvattajat huomaavat lapsen liikkuneen omaehtoisesti. Pelin tarkoitus on pyrkiä kannustamaan ja tukemaan lasta osallistamaan itseään liikkunnan keinoin. "Palkinnoksi" lapset saavat toivoa, jotain yhteistä liikkumista. Esim. retken lähipuistoon.

Lapsilta on kerätty ja kirjattu järjestelmällisesti liikuntatoiveita ja ideoita (esim. lasten kokouksissa tai spontaanien keskustelujen perusteella), jotka on toimintakauden aikana toteutettu ryhmän liikuntatuokioilla /retkillä, ja lisäksi lapset ovat suunnitelleet ja tehneet jumpparatoja. Talon yhteisistä liikuntapäivistä osan suunnittelussa lapset ovat olleet mukana suunnittelemassa ryhmien liikuntapisteitä. 3-5v ryhmät sekä eskarit ovat vuorotellen järjestäneet hakuhyppelyt (lapsi suorittaa liikuntatehtävän yhdessä hakijan kanssa), joissa lapsia on osallistettu mukaan tehtävien suunnitteluun.

Siirtymätilanteissa ja aamupiireillä lapset saavat ideoida, millä tyylillä liikutaan tai mitä liikuntaleikkiä leikitään, myös pieniellä.

Toiminnan suunnittelu lapsijohtoista. Myös vanhempien toiveita huomioidaan. Lasten kokouksissa kerran kuukaudessa kuunnellaan lasten ja vanhempien toiveita toiminnan suhteen ja kyseisen kuukauden toiminta suunnitellaan kokouksen perusteella.

Saroissa (monivammaisten lasten kuntouttava erityisryhmä) lapset eivät pysty kertomaan sanoin omia toiveitaan. He kertovat ilmeillä, eleillä ja ääntelyillä oman mielipiteensä. Vauhdikkaat jutut/toimintaradat suosittuja. Trampoliini ja mäenlasku. Uinti herättelee passiivista lasta: iloinen ilme.

Apilat (alle kolmivuotiaat): Lapset juoksentelevat energisinä paljain jaloin tai tossut jalassa, kiipeävät penkeille, hyppäävät alas. Rytmisoittimien käyttö liikunnallistunut: lapset juoksevat pehmonallet ja soittimet käsissä kokeillen millainen ääni lähtee huonekaluista. Autoilu lapsen kehon päällä sanoittaen samalla, missä kehonosassa ajellaan.

Kaislat (3-5 -vuotiaat): Lempiliikuntakysely perheille.

Taskuravut (5 -vuotiaat): Lapset tietävät, mitä välineitä on saatavilla ja missä ne ovat. Lasten ideoimissa sirkusjuhlissa lapset saivat itse päättää oman roolinsa.

Eskarit: Vapaassa leikissä mahdollisuus oamehtoiseen luovuuteen. Ohjatun liikunnan lopuksi mahdollisuus omaehtoiseen toimintaan. Kuormaliina hankittu lasten toiveesta tasapainoiluun. Laulu- ja liikuntaesitykset toisille; mm. kevätkirkossa metsässä omaehtoisia esityksiä. Sähly suosittu sisällä ja ulkona. Jalkapallo ja koripallo ulkona. Vapaa leikki -sisustus: kauppaleikki euroviikon aikana. Trampoliini aina käytössä.

Päiväkotimme 1-3vuotiaat saivat itse suunnitella kevätjuhlan. Suunnittelun apuna käytimme liikuntakuvia, joista lapset saivat valita mieluisan. Näitä liikuntarasteja lapset kävivät yhdessä läpi vanhempiensa kanssa kevätjuhlassa. 

3-5vuotiaat ovat saaneet suunnitella itse oman unelmiensa liikuntapäivän. 

Lasten osallisuus on vahvasti läsnä päiväkotimme arjessa. 

Lasten ideat tulevat kuulluksi mm. lasten kokouksissa, joissa myös liikuntatuokioita suunnitellaan yhdessä. Lapset keksivät uusia hippa- ja liikuntaleikkejä ja suunnittelevat temppuratoja. Jokaisen toive huomioidaan.

Vauhtivarvas-viikojen yhteydessä niin keväällä kuin syksylläkin lapset suunnittelevat koko viikon toiminnan liikunnan ympärille omien toiveiden pohjalta. Näitä ideoita käytetään myös muina aikoina liikkumisen lisäämiseen. Olemme porrastaneet ulkoiluaikoja ja metsäretkipäiviä, jotta pihalla olisi mahdollisimman paljon tilaa omatoimiseen liikkumiseen. Välineitä on lasten saatavilla ja esim. sählypelit pyörähtävät käyntiin päivittäin lasten toiveesta. Myös esim. hyppynarut ovat kovassa käytössä ja aikuisten kädet pyörittävät narua hyppelyt mahdollistaen meilkein jokaisessa ulkoilussa.

Eskariryhmässämme kysyttiin jokaiselta lapselta, miten hän haluaisi että eskarissa liikuttaisiin vuoden aikana, minkälaista liikuntaa hän toivoisi ja minkä liikunnallisen taidon hän haluaisi oppia. Vastauksista koottiin "mind map" -ajatuskartta- jossa toiveet ja ideat kirjattiin kupliin. Sitä mukaa kun toiveita toteutetaan, väritetään kyseinen ajatuskupla. Tavoitteena on, että eskarin loppuessa jokainen kupla on saanut väriä pintaan, eli jokaisen toive on toteutettu.

Lapsia kannustetaan esittämään omia toiveita, ehdotuksia ja ideoita pitkin vuotta. Sykettä sydämeen-tuokioille kysytään usein lapsilta ehdotuksia ja ajoittain lapset innostuvat keksimään aivan uusia hippa- ym. leikkejä.

Lapsia pyydetään usein myös arvioimaan liikuntahetkiä. Usein arvio pyydetään sanallisesti; Mistä pidit? Mistä et pitänyt? Mikä tuntui vaikealta? Mikä helpolta? Opitko jotain uutta? Joskus arvion saa antaa esim. nostamalla mielipidettä kuvaavan kortin; vihreän hymynaaman, keltaisen mietteliään naaman tai punaisen mutrusuun.

Nykytilan kuvaus päiväkodissamme:

Lasten tasavertaiseen kuulemiseen ja huomioimiseen päiväkodissamme vaikuttavat lapsiryhmien koot ja haastavuus.

Havainnoimalla lapsia yksilöllisesti, näemme heidän erilaiset liikkumisen tarpeet ja heitä kiinnostavat liikkumiset muodot.

Tarjoamme lapsille erilaisia liikkumismahdollisuuksia sekä liikuntavälineitä, jotta lapset tiedostavat heidän liikkumismahdollisuutensa päiväkodissamme.

Lasten omille ajatuksille ja ideoille jätämme päiväkodissamme tilaa, tarjoamalla ympäristöjä, joihin lapset saavat rakentaa heitä kiinnostavan liikuntaympäristön.

Päiväkodissamme lasten luonnollista liikettä ja kehonhallintaa tuemme jättämällä turhat kiellot pois ja lisäämällä lasten ohjausta ja auttamista.

Esimerkkejä käytännössä:

Ulkoilussa lapsilla on mahdollisuus valita vapaasti leikkivälineensä esim. polkupyörän, potkulaudan, pallon ja talvella pulkan, liukurin tai potkurin.

Ohjatuissa liikuntaleikeissä opittuja leikkejä leikitään lasten kanssa heidän toiveistaan sekä tuetaan omaehtoisesti näihin leikkeihin esim. hippaleikit, polttopallo, jalkapallo ja erilaiset juoksuleikit.

Keinuissa lapset saavat nykyään keinua seisten, mahallaan sekä pyörimällä.

Kiipeilytelineisiin lapset saavat kiivetä taitotasonsa mukaisesti.

Lasten toiveista toimintaympäristöä on sisällä muokattu niin, että heillä on mahdollisuus toteuttaa myös siellä vauhdikkaampia liikuntaleikkejä. Esim. pikkuviikarin ipanoiden lepohuone on jätetty tilavaksi ja siellä voi hyppiä, juosta tai vaikka heitellä palloja.

 

Kehittämiskohde:

Arvioimme lasten kuulemisen ja heidän mahdollisuuden vaikuttaa omiin liikkumismahdollisuuksiin päiväkodissamme toimivan hyvin. Esille nousi silti vahvasti lapsen yksilöllinen havainnointi. Päätimme tehostaan vielä entisestään havainnointia seuraamalla jokaista lasta vuorollansa, jotta saamme kokonaiskuvan erilaisista liikkumisen muodoista. Tämä auttaa meitä kartoittamaan kunkin lapsen kokonaisliikunnan määrän, mikä suositusten mukaan on 3 tuntia/päivä. Kokonaisliikuntamäärän jäädessä vähäiseksi päiväkodissa, tuemme vanhempia liikkumaan kotona enemmän lasten kanssa. Vanhemmille asiasta informoidaan varhaiskasvatuskeskusteluissa. Päätimme myös tiedottaa vanhempia Ilo kasvaa liikkuen hankkeesta muksunetissä, ja sovimme, että jokaisesta varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pääkohdista lisäämme pienen infopaketin vanhemmille, jotta he voivat osaltansa osallistua hankkeeseen.

Olemme ottaneet hyväksi käytännöksi kysyä säännöllisesti lasten mielipiteitä ja toiveita erilaisia liikuntahetkiä suunnitellessa. Lapset saavat vaikuttaa liikuntatuokioiden sisältöön myös tuokioiden aikana. Vanhempainillassa jaoimme koteihin Lapsen näkökulma liikkumiseen varhaiskasvatuksessa –kyselyn, jonka vanhemmat saivat täyttää yhdessä lapsen kanssa. Näin meille jäi konkreettisia lasten toiveita ja ideoita arjessa hyödynnettäväksi. Esimerkiksi eräästä lomakkeesta nousi idea kokeilla juoksumaalausta, joka oli lapsen itsensä keksimä uusi liikuntamuoto.Olemme ajatelleet hyödyntää kyselylomaketta jatkossakin aina toimintakauden alussa.

Eskareilla ja viiskareilla lapset saavat ehdottaa sisääntuloleikin(liikkumis) kukin vuorollaan omalla apulaisviikollaan. Ehdotuksina on tullut mm. uusia hippaleikkejä ja vanhoja mieluisia leikkejä.

Ollaan kyselty lasten toiveita liikkumisen/leikkimisen suhteen. Käytetty apuna esimerkiksi erilaisia tehtävä-/kuva-kortteja; lapset ovat saaneet näyttää/kertoa, mitä heidän mielestään kuvassa tehdään. Tämän pohjalta ollaan lähdetty leikkimään!

Eskarit suunnittelivat liikunnalliset kuvitetut toimintapisteet pihalle koko talon lasten käyttöön. 

 

Olemme pyrkineet osallistamaan lapsia ideoimaan ja toteuttamaan kaikenlaisia liikunnallisia tuokioita. Toiveita on kysytty esim. lastenkokouksissa, ja niitä on pyritty toteuttamaan jumppatuokioilla, aamupiirillä, retkillä, päiväkodin pihalla jne. Lapsilla on myös mahdollisuus päästä suunnittelemaan jumppaa (esim. alkulämmittelyleikki). 

Jokainen ryhmä on vuorotellen järjestänyt ulkoliikuntahetken sekä hakuhyppelyt (lapsi suorittaa liikuntatehtävän yhdessä hakijan kanssa), joissa lapsia on osallistettu mukaan tehtävien suunnitteluun (tämä ainakin isommilla).

 

Kruununpuiston pk:ssa olemme toteuttaneet lasten ideoita omissa ryhmissä, mutta myös koko päiväkodin yhteisissä liikuntahetkissä. Esimerkiksi erilaisia temppuratoja sisällä ja ulkona, keppihepparata, parkour-rata.

Yhdessä ryhmässä(3-5v) on lasten aloitteesta tulossa lasten ja henkilökunnan välinen juoksukilpailu. Lapset treenaavat koko joukolla, hyvällä ryhmähengellä aivan innoissaan. Jo pienessä ajassa on saanut huomata, kuinka joidenkin lasten kunto on parantunut! Keskinäistä kilpailua ei synny, sillä yhteisenä tavoitteenahan on voittaa aikuiset!

Meillä on hyvä piha, joka kannustaa lapsia monipuoliseen liikuntaan. Sisältä löytyy liikuntasali ja uima-allas ja käytävääkin hyödynnetään liikkumiseen. Metsään retkelle pääsee helposti ihan nurkan takaa.

Myös rauhallisempaakin liikuntaa on ollut tarjolla. Aistitemppuradalla sai kokea elämyksellisiä valo-, ääni- ja tuntoaistia hiveleviä ilmiöitä ja eläinjooga tarjosi venytysten ohella mielenrauhaa. Jooga saikin suuren suosion myös pienimpien lasten keskuudessa.

Talossamme on otettu käyttöön sisällä " kiertävä" liikuntakassi. Kassissa on max. viiteen eri liikkumiseen tarkoitettua apuvälinettä, jota lapset saavat vapaasti ottaa käyttöönsä ja suunnitella oman liikuntaleikkinsä. Kassi on yhdessä ryhmässä kuukauden, sitten vaihtaa ryhmää. Kun kassin uusi kierto alkaa, siihen vaihdetaan uudet välineet.

Päiväkodissamme monessa ryhmässä on otettu käytäntö, että lasten lepohuoneessa muina kuin lepoaikoina, on saatavilla reilusti liikuntavälineitä. Lapset tekevät oma-aloitteisesti todella usein liikuntaratoja. Parkourin nimeen saadaan aikaiseksi usein oikein hikiliikuntaa. Ollaan huomattu,että pienemmästäkin materiaalista saa kekseliäisyydellä ja luovuudella aikaan hienoja juttuja. Aikuisen rooli on tietenkin valvoa turvallisuutta, mutta olla myöskin salliva. Tekemällä oppii. Ohjatuissa liikuntatuokioissa on käytetty lasten toiveita pohjana ja aikuinen voi antaa niihin lisäideoita. Jumppasalia ja sen välineitä käytetään usein myös omaehtoisena leikkipaikkana.Monenmoista leikkiä on saatu aikaan ja liikuntaa tulee kuin itsestään. Herkällä korvalla kuullaan lasten toiveita myös ulkona ja mahdollistetaan liikkumista. Lapset haluavat usein liikunnallisia leikkejä ennen sisäänmenoa; hippaa, polttopalloa, juoksukilpailuja.

Heinikonkadun päiväkoti, Turku

Lasten ideoita huomioidaan keskusteluissa, ja kysellään heiltä mielipiteitä ja ideoita liikunnan toteuttamiseen. 

Välillä lapset saavat itse rakentaa esim. kiipeily- ja temppuratoja. Vapaan leikin yhteydessä he välillä tekevät huonekaluista ja matoista, tyynyistä temppuratoja ja temppuilupaikkoja. Aikuinen on läsnä tarkistaakseen turvallisuuden ja valvoo suorituksia. 

Ulkoiluissa kuunnellaan ja huomioidaan lasten ideoita ja toiveita liikuntavälineistä, joita he haluaisivat ottaa käyttöönsä sekä mitä liikuntaleikkejä he haluaisivat ulkona tehdä, usein lasten ideoimat leikit ovat houkuttelevampia kuin aikuisten ideoimat. 

Joskus lelupäivinä olemme ehdottaneet että lelun sijaan lapset toisivatkin jonkin liikuntavälineen kotoaan, ja sen avulla liikkuvat ja ideoivat tekemistä päiväkodissa. Tällöin muutkin lapset saattavat innostua jonkin toisen lapsen tuomasta liikuntavälineestä ja ovat ehdottaneet omille vanhemmilleen, että voisivat kotiinsa hankkia samanlaisen liikuntavälineen. Näin lapset myös saavat uusia ideoita ja kokemuksia liikuntavälineistä muiden lasten kautta. 

 

Ruusulaakson päiväkodissa on ollut monien vuosien ajan tapana viettää joka perjantai koko talon yhteinen Perjantaishow. Perjantaishowssa lauletaan, leikitään ja jumpataan yhdessä. Ohjattujen laululeikkien lisäksi estradi on vapaa lapsille. Jokainen innokas saa tulla näyttämään temppuja, taitoja ja esityksiä. Joskus esitykset ovat tarkkaan lasten suunnittelemia ja harjoittelemia, ja osa esityksistä on täysin spontaaneja ohjelmanumeroita.  Rohkeudesta palkitaan aina kannustuksella ja raikuvilla ablodeilla! Onnistumisen kokemukset ja esiintymiskokemukset ovat arvokasta oppia. Monesti koko koolla oleva porukka intoutuu kokeilemaan temppuliikkeitä.

Viime vuonna Perjantaishow sai jatkoa perjantaitansseista. Perjantaishown jälkeen jäämme usein liikuntasaliin viettämään perjantaitansseja. Valot himmeälle, discopallo vilkkumaan ja lasten lempimusiikkia soimaan! Lapset saavat toivoa lempikappaleitaan ja yhdessä saamme sykettä sydämeen tanssin pyörteissä. Myös aikuiset tanssivat aina mukana! Tanssiessa liikunnasta muodostuu vahdikasta fyysistä aktiivisuutta kuin huomaamatta.

Perjantaishow ja perjantaitanssit ovat viikon odotetuin hetki! Perjantaishowssa ja -tansseissa lasten osallisuus on keskiössä ja lasten ideoihin tartutaan aina. Jokainen perjantai on sisällöltään erilainen ja juuri lasten näköinen.

Päiväkotimme on väliaikaisissa väistötiloissa ja piha-alue on pieni "karsina", jossa ei paljoa mahdu liikkumaan ja virikkeitäkin on vähän. Siksi aamupäiväulkoilu onkin usein toteutettu lasten toiveiden mukaisesti. Lähistöltä löytyy mm. leikkipuisto, iso metsä, luontopolku, järvi ja lampi, yleisurheilukenttä ja Valkealan keskusta. Lapset lähtevät pienryhmissä oman aikuisen kanssa toivomaansa kohteeseen, jossa viettävät aamupäivän ulkoiluajan.

- Lasten ideoihin on tartuttu aktiivisemmin. Esimerkiksi lasten kiinnostuttua  keppihevosista rakensimme keppihevosradan ja polkutraktoreille teimme oman ajoradan.

-Liikuntasalin ollessa käytössämme toiminta pohjautui säännöllisin väliajoin ainoastaan lasten toiveisiin, myös päiväkodilla järjestettyihin jumppahetkiin ovat lapset saaneet vaikuttaa.

Lasten mahdollisuutta vaikuttaa on lisätty näillä keinoin:

--olemme jumpanneet lasten lempihahmojen mukaan

--meillä on ollut lapsi pihaliikuttajana vuoroviikoin. Pihaliikuttajaa varten meillä on ulkovarastossa lasten toiveiden mukaan koottu liikuntalaatikko, jossa on kuvia eri liikuntaleikeistä ja liikuntavälineitä. Näistä liikuttaja saa sitten valita mieleistänsä tekemistä

--Käytössä on ollut myös viikon liike. Siinä lapset saavat liikuntakuvista valita liikkeen, jolla siirtymissä liikutaan

--arjessa olemme kuunnelleet lasten toiveita esim. retkistä, ja toteuttaneet näitä

Lapset saavat itse ideoida haluamistaan välineistä esim. temppu ratoja sisälle tai ulos.

 

Lisäksi liikuntavälineille voi keksiä aivan uudenlaisia käyttötarkoituksia "perinteisen" sijaan.

Pidämme lasten kokouksia, joissa keskustelemme mitä lapset haluavat tehdä, minne mennä retkellä. Nämä kirjaamme ylös ja huolehdimme, että ne toteutetaan. Meidän lapsiryhmämme mieluisin tapa liikkua on metsäretkillä sekä temppurata salissa. Lapset suunnittelevat temppuradan yhdessä. Meidän päiväkodissa on panostettu liikuntavälineisiin, joita on myös osaston eri tiloissa, koko ajan käytettävissä. Siirtymät tehdään mini move liikekorttien avulla, sisällyttäen siihen mun numero kortit. Lapset saavat päättää mikä liike tehdään ja montako kertaa. Lapset myös ohjaavat toisiaan esim.maa-meri-ilma leikissä. 

 • Havainnointi tärkeässä roolissa lasten mielenkiinnonkohteiden selvittämisessä
 • Lapsilla mahdollisuus valita leikkihetkillä myös liikuntavälineet leikiksi
 • Valmiiden suunnitelmien ja vastausten sijaan annetaan tilaa lasten omille ajatuksille ja ongelmanratkaisulle
 • Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa säännöllisesti.
 • Lasten kanssa suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä liikkumiseen motivoivia ympäristöjä
 • Kehutaan, kannustetaan ja tsempataan
 • Luodaan positiivinen ja empaattinen ilmapiiri, jossa lapsi uskaltaa toimia omalla tavallaan
 • Lasten toiveita kuunnellaan- ulkona vaikka koko aamupäivä
 • Lasten parlamentti suunnittelee toimintaa mm. metsäretkiä ja liikunnallisia aamupäiviä
 • Perheille syksyn alkajaisiksi kysely liikuntatoiveista- lapsille kuvitettu osio ja aikuisille sana on vapaa- osio
 • Liikunnan havainnointiviikon yhteydessä lapset saavat täyttää itsearviointilomalleen liikkumistaidoistaan 

Pidämme säännöllisiä lapsipalavereita, joissa lapset ovat saanneet olla suunnittelemassa sekä toteuttamassa myös liikunnallista toimintaa. Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla. Ohjatut jumppatuokiot räätälöityvät lapsiryhmän mukaan, toiveita sekä mielenkiinnonkohteita havainnoiden sekä kuunnellen.

 • Lapset ovat suunnitelleet sekä toteuttaneet motoriikkaratoja tiettyjen tavoitteiden pohjalta.  (Aikuiset antaneet erilaisia ohjeita, mitä harjoitellaan esim. tasapainotaitoja, hyppäämistä, laukkaamista jne. )
 •  Lapset ovat saaneet valita viikoittaisen retkipaikan
 • Lähiympäristöretket pienryhmissä aamu-ulkoilun aikana lasten toivomusten mukaan
 • Lasten toiveiden kuuntelu pihaleikeissä
 •  Lasten itse keksimät liikuntaleikit
 •  Lasten toivomat viikoittaiset diskot

Alltid när vi har gemensamma rörelse evenemang på daghemmet har vi kommit överens att alla grupper tar fram barnens önskemål på vad de vill göra på rörelse evenemanget. Sedan har rörelseteamet träffats och diskuterat barnens önskemål för att få dessa uppfyllda.

Päiväkodin yhteisiä pihaleikkitapahtumia suunnitellaan yhdessä lasten kanssa, lapset saavat kertoa toiveitaan leikeistä

Jaa oma ideasi

1 + 0 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE