Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Erilaiset liikuntavälineet, kalusteet, tavarat ja kierrätysmateriaalit kannustavat liikkumaan. Fyysisesti aktiivisiin leikkeihin ja peleihin innostavien välineiden on hyvä olla lapsen saatavilla ja vapaassa käytössä. Tukea tarvitseville lapsille tulee tarjota välineitä, jotka mahdollistavat ja helpottavat heidän liikkumistaan.

Miten tavoitteisiin päästään?

  • Sopikaa omaan yksikköön välinevastaava, joka huolehtii mm. välineiden hankkimisesta, uusimisesta.
  • ja huollosta. Johtajan tulee varata vuosibudjettiin määrärahaa uusien välineiden hankintaa varten.
  • Välineiden on hyvä olla eri painoisia ja erikokoisia. Huolehtikaa siitä, että osa hankintoihin varatuista rahoista todella käytetään liikuntavälineisiin.
  • Kierrättäkää isompia ja kalliimpia välineitä yksiköstä toiseen.
  • Liikuntavälineiden tulee olla, lelujen tapaan, lasten saatavilla. Liikuntavälineet kuluvat käytössä, ja niin kuuluukin tapahtua.
  • Huomioikaa, että liikkumiseen innostavien välineiden ei aina tarvitse tehdä lapsen elämää helpoksi. Jotkut välineet voivat olla vaikkapa niin raskaita ja suuria, että niiden käyttämiseen tarvitaan ponnistelua ja monen lapsen yhteistyötä.
  • Varmistakaa, että liikkumisessa tukea tarvitsevien apuvälineet ovat saatavilla ja käytettävissä silloin, kun niitä tarvitaan.

Jaa oma ideasi

Warkauden lapset ja perheet liikkeelle- hankkeen myötä saimme päiväkodille monipuolisia liikuntavälineitä. Olemme kannustaneet henkilöstöä ottamaan välineitä myös ryhmiin lasten saataville.

Päiväkodin liikuntavastaavat kokosivat kiertävät liikuntalaatikot ryhmiin( vaihto kuun alussa). Tarkoitus on, että laatikot ovat lasten saatavilla ja käytössä mahdollisimman usein (liikuntavälinelaatikon kuva leikinvalintataulussa), ja että heitä ohjataan käyttämään niitä.

Välinevarastot on siivottu ja järjestetty niin sisällä kuin ulkonakin. Lisäksi on laitettu kuvat osoittamaan välineiden oikea paikka. Hyvin on toiminut ja välineet palautuu paremmin  oikeille paikoilleen.

Me järjestelimme liikuntasalin liikuntavälineet ja laitoimme kuvat välineistä hyllyihin jolloin kaikilla, lapsilla ja aikuisilla on helpompi löytää/laittaa paikalleen takaisin välineistö. Välineet (liikuntasalin ja ryhmien) on myös kuvattu ja kuvat on laitettu päiväkodin Drive kansioon (kansio nimetty päiväkodin liikuntavälineet, ryhmän nimi liikuntavälineet). Näin kaikkien päiväkodin ryhmien on helppo tarkistaa, että mitä välineitä on saatavilla liikuntasalissa ja muissa päiväkodin ryhmissä.

Kun välineet olivat aina hukassa ja ryhmien käytössä eikä rikki menneiden tilalle hankittu uusia, niin teimme välineinventaarion.

Välineet inventoitiin liikuntavälineiden suunnittelulomakkeen avulla, joka oli varhaiskasvattajan työkirjassa (2015)

Suunnittelulomake laminoitiin ja kiinnitettiin liikuntavälinekaapin oveen. Lomakkeen vieressä on pieniä lappuja, joissa on ryhmien nimet. Kun ryhmä ottaa jonkin liikuntavälineen lainaan, niin sen kohdalle laitetaan ryhmän nimi. Laminoituun pohjaan voi myös kirjoittaa tussilla.

Lomakkeen viimeisessä sarakkeessa on myös hankesuunnitelma, jota voi kätevästi täyttää kauden mittaan, kun jokin väline menee rikki tai kaivataan jotain lisää sen voi heti kirjoittaa ylös listaan.

Jokainen kasvattaja on vastuussa välineiden lainauksesta sekä niiden monipuolisesta käytöstä lasten kanssa.

Myös lapset ovat oppineet "lainaamaan" välineitä ryhmiin. :)

Valkean ruusun päiväkodissa on jo heti Ilo kasvaa liikkuen - ohjelmaan liittyessä syksyllä 2017 pienenä askeleena lisätty liikuntavälineitä lasten saataville jokaiseen ryhmään. Silloin hankittiin jotakin uutta, mutta pääasiassa liikuntavälineitä ryhmiin siirrettiin salin liikuntavälinevarastosta.

Olemme kuitenkin miettineet, että haluaisimme pitää salin varastossa aina tietyt tavarat, joita sieltä ei vietäisi pois. Ajatuksena onkin nyt koota ryhmiin liikuntalaatikot, joissa on eri tyyppisiä liikuntavälineitä esim. pallottelulaatikko, tasapainolaatikko... Ja nämä eri laatikot kiertäisivät muutaman viikon kerrallaan ryhmissä ja vaihtuisivat sitten aina. Näin saataisiin lapsille monipuolisesti erilaisia välineitä saataville.

Liikuntavälineet on pyritty ottamaan käyttöön entistä aktiivisemmin niin sisä- kuin ulkotiloissa. Välineitä hyödynnetään myös ryhmissä, ei pelkästään liikuntasalissa. Olemme tehneet kartoitusta päiväkodin sisä- ja ulkoliikuntavälineistä ja hankintoja on tehty (olemme saaneet mm. erilaisia kulkuvälineitä pihaleikkeihin) ja pitäisi vielä lisää tehdä.

Avoimessa päiväkodissa oli liikuntanurkkaus, jossa oli tasapainolauta, kiipeilyseinä, puolapuut ja trampoliini. Nurkkauksessa lasten oli hyvä käydä leikin lomassa liikkumassa.

Päiväkodin liikuntasalissa on otettu enemmän välineitä lasten saataville ja aamuisin sekä iltapäivisin lapset käyttävät salia ahkerasti liikkumiseen. Välineitä on otettu myös ryhmiin jokapäiväiseen käyttöön. 

Päiväkodin pihalle lapsille on hankittu käyttöön autonrenkaita, joita voi esim. pyöritellä, työntää tai vetää.

Pienten ryhmässä on käytössä myös liikuntavälinekuvat, joista lapset saavat välillä katsoa ja valita mieleisiä liikuntavälineitä käyttöönsä. Tämä mahdollistaa myös puhumattomien lasten toiveiden huomioimisen.

Päiväkodin ryhmiin on koottu lasten saataville liikuntalaatikoita, joiden sisältöä on päivitetty välillä. Osassa ryhmistä käytäntö on saatu juurrutettua hyvin, ja liikuntaleikki on erittäin suosittu lasten omaehtoisen leikin aikana. 3-5- vuotiailla lapset rakentavat usein itse pieniä temppuratoja liikuntaleikille varattuun tilaan, tai pitävät sirkusesityksiä. Ryhmissä on seinillä käden / jalan kuvia, jossain hyppyruudukkomattokin.

Päiväkodille on saatu hankittua uusia liikuntavälineitä, esim. sählymailoja, -palloja ja -laseja, taksipyörä, pyöräilykypäriä sekä uusia palloja. Tarvetta välineiden päivittämiselle on kuitenkin edelleen.

Jokaiseen ryhmään hankittiin voimistelumatto, jota käytetään päivittäin esim. siirtymistilanteissa kuperkeikkojen tekoon. Jokaiseen ryhmään hankittu liikuntakori, jotka käytössä lasten vapaassa leikissä. Liikuntakorien sisältöä päivitetään säännöllisesti. Liikuntavälinevaraston ovessa lista liikuntavälineistä. Liikuntasaliin vanhempaintoimikunta hankki roikkumisrenkaat, jotka ovat olleet ahkerassa käytössä. Margareta-säätiö lahjoitti  Sarat- ryhmälle (monivammaisten lasten kuntouttava erityisryhmä) rahaa, jolla ostettiin sisälle putkikeinu ja telttakeinu.

Päiväkodissamme on paljon liikuntavälineitä ja nyt on enemmän panostettu välineiden monipuoliseen käyttöön. Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla niin sisällä kuin ulkonakin.

Joka ryhmässä on myös liikuntavälinekori, jota vaihdetaan noin kuukauden välein. Myös lapset saavat osallistua välineiden valintaan. 

Huomioimme myös kierrätysmateriaalien käytön.

Päiväkodissa on monipuolinen liikuntavälineistö. Välineitä löytyy niin sisäliikkumiseen joko salissa, ryhmissä tai käytävillä ja ulkoliikuntaan. Välineitä on jokaisessa ryhmässä ja tilat mahdollistavat niiden käytön osana arkea. Meillä on varasto, josta löytyy niin suksia kuin luistimiakin sekä potku- ja polkupyöriä, jotta jokainen lapsi pääsee kokeilemaan erilaisia liikkumismuotoja riippumatta siitä, onko perhe hankkinut kyseiset välineet lapselle omaksi. Kaupungin liikuntapalvelut ovat huolehtineet päiväkodin läheisyyteen kunnolliset hiihtoladut, joilla oleem päässeet taitojamme harjoittelemaan.

 

 

Järjestimme päiväkodilla huhtikuussa ulkovarastojen ja leikkimökin siivouspäivän.

Lasten kanssa yhdessä tutustuttiin siihen ,mitä kaikkea välineistöä kustakin päiväkotimme ulkovarastosta löytyy ja miten sitä voi käyttää. Välineet järjesteltiin yhdessä omille paikoilleen. Samaksi viikoksi olimme saaneet lainaan Kiertokapula Oy:n  luonto- ja ympäristökasvatusmateriaalin, jota hyödynnettiin lasten kanssa. Lasten kanssa mm. luokiteltiin tavaroita, siivottiin leikkimökki, leikittiin "Kuka pelkää RoskaPekkaa" -leikkiä, ongittiin ja liikuttiin toimintaradalla.

Viikon aikana toteutettiin iltapäivällä kaikkien ryhmien huoltajille & lapsille liikunnallinen rata .Toteutustapa vaihteli ryhmien kesken.

 

Meillä on eteisessä puinen penkki, joka kätkee sisuksiinsa erilaisia liikkumaan aktivoivia välineitä. Olemme käyttäneet niitä lähinnä ohjatuilla liikuntatuokioilla. Arkun sisältö kiehtoo lapsia suunnattomasti ja nyt on tarkoitus "avata" arkku jokapäiväiseen käyttöön niin, että ns. vapaan toiminnan aikana lapset voisivat valita puuhakseen myös näiden välineiden kokeilun ja käytön.

Kaikissa ryhmissä on erikokoisia palloja jatkuvasti lasten saatavilla. Lisäksi isoissa Ikean kasseissa on vaihtuva valikoima erilaisia liikuntavälineitä. Lapset voivat leikkiä valitessa aina valita myös "liikuntaleikin", mikä tarkoittaa, että he voivat kassin sisältöä hyödyntäen keksiä ja kehitellä haluamansa leikin. Jokaiseen ryhmään on hankittu oviaukkoihin rekkitanko sekä voimistelurenkaat. Myös trampoliini on käytössä ryhmätiloissa.

Ulos on hankittu potkupyöriä (kolmea eri kokoa), sekä viimeisimpänä hankintana slackline-tasapainoliina. Ilmaisina välineinä on mm. keittiöltä saadut isommat ämpärit (hillo- ym. ämpäreitä). Niitä täyttäessä ja kantaessa voimat karttuu!

Keväällä keräsimme päiväkodin pihalle kesäkassin, johon laitettiin mm. hyppynaruja, twist-naruja, tarrapeli, saippuakupla-purkkeja ja keilapeliä. Kassi kiersi päiväkodin kahdella piha-alueella ja toi mukanaan uusia, monipuolisia mahdollisuuksia piha-leikkeihin.

terveisin Rengon päiväkoti (Hämeenlinna) 

Kaupungissamme on toiminut Varkauden lapset ja perheet liikkeelle (walapeli) –hanke. Hankerahoilla saimme uusia liikuntavälineitä päiväkodille, myös mukana olleet urheiluseurat lahjoittivat päiväkodeille välineitä (mm. sählymailoja, suojalaseja, jalkapalloja). 

Liikunnan vuosikello on ollut hyvänä tukena myös eri liikuntavälineisiin tutustumiseen ja kokeilemiseen. Käyttöömme otetut kiertävät liikuntavälinelaatikot mahdollistavat nyt myös ryhmätiloissa liikuntavälineiden käytön, mikä on innostanut lapsia enemmän liikuttaviin leikkeihin oman ryhmän tiloissa. Ryhmissä on erilaisia lattiateippauksia, jotka innostavat lapsia liikkumaan.

Nykytilanarvio on tehty ja sieltä nousi selkeästi tarve uudistaa liikuntavälineistöä. Olemme iso talo ( n. 170 lasta) , joten tarpeellista on hankkia liikuntavälineistöä myös ryhmiin sekä yhetiseen käyttöön ( liikuntasalin varasto). Liikuntavastaavan kanssa talon ryhmien liikuntayhdyshenkilöt kartoittavat mitä tarpeita liikuntavälineistöissä on. He tekevät koonnin tarpeista ja yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa katsotaan tilaus läpi.

-liikuntavälineitä laitettu enemmän esille salin vieressä olevaan eteiseen

-liikuntavastaava huolehtinut esteettisestä esillepanosta ja välineiden vaihtuvuudesta 

-hankintavastaava tekee isommat hankinnat vuosittain 

-vanhempainyhdistys on osallistunut välineiden hankintaan

 

Liikuntamahdollisuuksia on lisätty ryhmissä muuallakin kuin jumppasalissa. Välineinä voi käyttää pelkkiä askelkuvioita (viivat, jalankuvat ym.) ja tasapainolautaa hyödyntää siirtymisissä. Jumppakuvia löytyy myös seiniltä. Asentoja/liikkeitä voi tehdä muun muassa odotustilanteissa. Jumppasalia käytetään muulloinkin kuin vain omalla vuorolla mahdollisuuksien mukaan ja välineitä tuodaan ryhmään. Vähälumisena talvena, ulkoliikuntavälineiden käyttöä voi harjoitella sisällä, villasukat jalkaan ja luistelemaan/hiihtämään tai kypärät päähän ja mailat käteen!

Liikuntaa sisätiloissa on lisätty hankkimalla liikuntavälinekori jumppatilaan, josta lasten on helppo valita välinen leikkihetkelle. Odottelutilanteisiin on lisätty liikuntaa niin, että esikoulutehtävien jälkeen saa esim. hyppiä hyppynarua tai pyöritellä vannetta. Päiväkotiryhmiin on hankittu liikutavälinekassit, jotka kiertävät jokaisen lapsen perheessä viikon ajan. Lapsen perhe kirjaa vihkoon mitä liikuntavälineillä on kotona tehty.

Olemme hankkineet päiväkodillemme paljon uusia sisäliikuntavälineitä muutaman vuoden aikana. Välineet ovat lasten saatavilla ja näin ollen käytössä päivittäin.Kahden viikon välein kierrätämme liikuntavälineitä ryhmistä toisiin. Liikuntavälineet ovat muun muassa: liukumäki, tramboliinit, kuppituolit, pehmopalat, isot kuplat, erilaiset tasapainoradat ja tunnelit.  

Noin kerran kuukadessa järjestämme koko talon temppuradan, johon osallistuvat kaikki kolme päiväkodin ryhmää. Rakennamme yhdessä temppuradan joka kiertää kaikissa ryhmissä. Lapset pääsevät liikkumaan ja tutustumaan muiden ryhmien tiloihin.

 

Aina ei  lasten hyllyissä riitä tilaa kaikelle ja jotain on laitettava varastoon. Liikuntakassi voi siis olla poissa silmistä, mutta se voi olla silti lasten saatavilla esim. leikkitaulujen joukossa vaihtoehtona kuten esim. leikki tilat.

Ohjelman tutustumisvaiheessa koko talon aiheena oli liikuntavälineet esille aktiiviseen käyttöön sekä sisällä että ulkona. Tätä asiaa työstettiin liikuntavälineiden tarkalla kartoituksella ja listauksella (sekä sisällä että ulkona), konkreettisesti ottamalla liikuntavälineet lasten saataville ja huolehtimalla siitä, että ryhmissä olevia välineitä vaihdetaan lasten kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Taloon hankittiin tällöin myös lisää liikuntavälineitä Ilo kasvaa liikkuen - hankerahoilla ja panostettiin mm. lattiateippauksiin. 

Tähän kehittämiskohteeseen sisältyi myös keväällä 2019 pihalla pidetyt pihan kevättalkoot. Perheet oli kutsuttu koolle. Ohjelmassa oli mm. potku- ja polkupyörien huoltoa.

Viisi ryhmäiseen päiväkotiimme on hankittu paljon hyviä liikuntavälineitä vuosien varrella. niitä on riittävästi ja niitä käytetään monipuolisesti ryhmätiloissa ja liikuntasalissa. Liikuntasali on jo esteettisestikin houkuttelevan näköinen; värikkäitä isoja jumppapalloja ja hulavanteita telineissään seinällä, iso pallokori täynnä erilaisia palloja, potkumopot parkissa varastossa jne. Meidän kunnassa toimii myös liikuntavälineiden lainaamo. Isompia kokonaisuuksia voi lainata omaan päiväkotiin varauksella. Saatavilla on tasapainoratoja, pallosettejä, heittosettejä yms. Päikkysäpinät järjestetään pari kertaa vuodessa ja kaikki välineet otetaan käyttöön ja rata levittäytyy koko taloon. Lasten suosikki juttu!

Hei, miten teillä toimii tuo välinelainaamo? Onko myös vanhempien käytössä vaiko vai varhaiskasvatuksen? Meillä täällä Isossakyrössä on suunniteltu lainaamoa. =)

Ihana idea tuo päikkysäpinät!

Meillä on iso päiväkoti, jossa on monta ryhmää. Olemme sopineet päiväkodissa tilausvastaavat ja he huolehtivat kaikkien materiaalien tilauksesta päiväkodissamme. He ovat tehneet työtään helpottaakseen tilauskansiot, joissa on ohjeet tilauksen tekemiselle, sekä tilauksien jättämisen viimeiset päivämäärät. Nämä päivämäärät on laitettu koko toimiakuden ajaksi. 

Stålarminkadun päiväkoti, Turku

Omaehtoista liikuntaa on lisätty kuudella ryhmästä toiseen kiertävällä liikuntavälinekassilla. Kasseissa on mm.tasapainoiluun, heittämiseen, hyppimiseen jne. liittyviä välineitä. Kaikilla ryhmillä on aina pallot ja vanteet lasten saatavilla.

Trampoliinilla lapset saavat hyppiä vuoro viikoin.Uutena hankintana on sählymailat, ulkona ja sisällä.

Keskiviikkoisin meillä käytetään vain liikuntavälineitä pihalla.Lapset nauttivat potkulautailusta, jalkapallosta, sukkapallojen heittämisestä, vesimaalauksesta, juoksemisesta, mailapallopeleistä, keppihevosradoista, saippuakuplaliikunnasta jne.

Isot kuorma-autot innostavat juoksemaan kovaa keinumisen jälkeen.

Kiipeily ja liukuminen ovat aina hittijuttuja =) 

Turussa kiertää päiväkotien välillä motoriikkakasseja!

Liikuntakoordinaattorit huolehtivat välineistä. 

- Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla myös vapaan leikin aikana, sekä ulkona, että sisällä.

- Liikuntaa lisääviä asioita on lisätty ympäri päiväkotia esimerkiksi lattia- ja seinäteippauksilla

- Mielikuvituksen käyttö liikuntaa lisäävissä välineissä, esim. pihalla autonrenkaat ja erilaiset putket

Päiväkotiin hankittiin kestävän kehityksen periaatteella välineitä, jotka sopivat niin lasten liikkumisen aktivointiin kuin lasten leikkeihin. Läheiseltä keilahallilta saimme keiloja, jotka oli poistettu käytöstä ja ylijäämä puusta saatiin puukiekkoja. Molemmat välineet tulivat lapsille ulkokäyttöön. Keiloilla voi keilata ja tehdä pujotteluratoja. Puukiekkoja voi käyttää temppuratana, vierittää maatapitkin ja lasten leikeissä ne muuntuvat moneksi. Niistä on tehty leikkeihin mm. lautasia ja nuotio.

Vaihtelemme viikoittain sisällä lasten käytössä olevia liikuntavälineitä. Näin on joka viikko "uudet" ja innostavat vaihtoehdot esillä!

 

 

Varsinkin ulkona on hauskaa hullutella leluilla. Ripustetaan esim. lapioita tai vanteita maalitauluiksi ja heitetään niihin käpyjä, häntäpalloja yms...

Olemme lisänneet liikuntavälineitä ryhmien tiloihin, jotta ne olisivat aina helposti lasten saatavilla. Välineitä vaihdellaan aina tasaisin väli ajoin, jotta lapset pääsevät kokeilemaan niitä monipuolisesti ja omaa mielikuvitustaan käyttäen. Liikuntavälineistä on muodostunut yksi tärkeä osa arkea meidän päiväkodissa ja niiden käyttöönotto luonnistuu lapsilta samalla tavalla kuin minkä tahansa muun lelun.

Olemme myös kierrättäneet välineitä ryhmien välillä, jotta jokaisella olisi mahdollisuus muokata oppimisympäristöjä liikkumista tukevaksi. Mm. lasten suosikki peuhula eli patjoilla ja pehmopaloilla täytetty huone vaihtaa ryhmää säännöllisesti.

Yhteisiä liikuntatapahtumia järjestetään säännöllisesti kaikille ryhmille. Tapahtumissa kiinnitetään huomiota eirlaisten liikuntavälineitten käyttöön ja harjaannuttamiseen sekä lasten omiin idoihin ja toiveisiin..
Yksikössä liikuntavastaavien tiimi "työrukkasena" tapahtumille.
Liikuntavälineet kiertävät ryhmissä ja ovat nyt lastensaatavilla päivittäin.. Jokaiseen ryhmään on hankittu trampoliini.
Ulkoliikuntavälineille on tehty kuvitetut "kyltit" ulkovaraston seiniin, jotka kannustavat lapsia hakemaan ja valitsemaan itselle mieluisia ja myös haastavia liikuntavälineitä.

Vi har gjort egna rörelsekassar som används i gruppernas utrymmen. I slutet av varje månad får man byta rörelsekass genom att föra rörelsekassen tillbaka till jumpasalen och ta en ny. Tidigare hade vi ett system hur kassarna roterade runt i huset, men nu får man välja den kass man behöver beroende på barnens behov i gruppen. Rörelsekassarna är indelade i olika kategorier t.ex. bollhanteringsfärdigheter, balansfärdigheter, avslappning.

Suositus: Välineet ja lelut- innostu kokeilemaan
Toimenpiteet: Tarpeellisten liikuntavälineiden hankinta sekä talon ja tiimin yhteinen ymmärrys niiden tarpeellisuudesta. Huomioidaan myös kestävä kehitys ja kierrätys materiaalien hankkimisessa ja tekemisessä esim. yhdessä lasten kanssa.

Suositus: Välineet ja lelut- innosta kokeilemaan
Toimenpide: Tehdään tarvittavia hankintoja välineiden osalta ja osallistetaan myös lapsia mukaan tekemään esimerkiksi lattialle ja seiniin liikkumiseen kannustavia muotoja ja kuvia.

Suositus: Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa- ulkona unelmat todeksi
Tavoite: lisätään pedagogista osaamista ja toimintaa ulkoliikunnassa kaikkien ryhmien osalta
Toimenpide: Peda-palaverissa käydään läpi pedagogisia toimintamalleja ja annetaan materiaaleja henkilökunnan käyttöön.

Päiväkodin liikuntakärry kiertää muutaman viikon välein ryhmästä toiseen sopivilla liikuntavälineillä täydennettynä.

Jaa oma ideasi

5 + 0 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE