Ryhmän eteisen seinän ovessa on perheille tarkoitettu kuukauden liikuntatehtävä. Liikuntatehtävän alla on taulukko, johon saa laittaa leiman tehtävän suorittamisen jälkeen. Leimoja kerätään yhteisöllisesti, jotta perheille ei tulisi paineita.

Aloitimme syksyllä kokeilun kahden viikon liikuntatehtävillä. Liikuntatehtävä muodostui aluksi ryhmämme motoristen taitojen harjaannuttamisen tarpeista, jotta saisimme mahdollisimman paljon toistoja. Lähdimme liikkeelle kehon  hahmottamisesta eli pyydettiin vanhempien ottamaan valokuvia seinällä olevista kehokorteista, joita piti matkia kotona. Kuperkeikan harjoittelu oli myös yksi perheliikuntatehtävä. Teimme päiväkodissa paljon kuperkeikkoja mm. lumessa, joita tehtiin myös perheliikuntatehtävänä sekä  sisällä että ulkona.

Huhti-toukokuun liikuntatehtävät olivat lähinnä kevään havainnointiin liittyviä, joista oli perheille valmiita esim. kuvabongaus- tai luontobingo tyyppisiä tehtäviä. Osa perheistä piti tehtävistä ja tekivät niitä innoissaan, varsinkin toimintakauden alussa. Leimoja tuli kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi kävely- ja juoksukilometrejä kerättäessä. Lapset olivat  innostuneempia samanlaisista perheliikuntatehtävistä, joita olimme tehneet jo aikaisemmin päiväkodeissa. Vaikka perheliikuntatehtävät eivät ole tavoittaneet vielä suurta suosiota, jalostamme ideaa sekä jatkamme ehdottomasti ensi syksynä samojen vanhempien sekä lasten kanssa.

5 + 5 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE