Varhaiskasvatuksessa oli 2-vuotinen hanke (Warkauden lapset ja perheet liikkelle). Hanke toteutettiin yhteistyössä viiden paikallisen urheiluseuran kanssa. Hankkeen aikana järjestettiin liikunnalliset vanhempainillat perheille. Vanhempainilloissa perheillä oli mahdollisuus tutustua ja kokeilla eri liikuntalajeja. Urheiluseurat ohjasivat ja innostivat perheitä liikkumaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstö jakoi infoa ilo kasvaa liikkuen-ohjelmasta ja lapsen fyysisen aktiivisuuden suosituksista. Vanhemmilta tuli illoista myönteistä palautetta. Lasten innostus liikkumiseen on kasvanut ja se on näkynyt kasvavina osallistujamäärinä urheiluseuroissa.

Olemme järjestäneet syksystä 2018 kerran kuussa hakuhyppelöt perheille. Hakuhyppelöissä lapsi ja hakija tekevät yhdessä liikunnallisen leikin/ tuokion ennen kotiinlähtöä. Tavoitteena on liikuttaa perheitä ja antaa esimerkkejä.

1 + 19 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE