Nykytilan kuvaus päiväkodissamme:

Lasten tasavertaiseen kuulemiseen ja huomioimiseen päiväkodissamme vaikuttavat lapsiryhmien koot ja haastavuus.

Havainnoimalla lapsia yksilöllisesti, näemme heidän erilaiset liikkumisen tarpeet ja heitä kiinnostavat liikkumiset muodot.

Tarjoamme lapsille erilaisia liikkumismahdollisuuksia sekä liikuntavälineitä, jotta lapset tiedostavat heidän liikkumismahdollisuutensa päiväkodissamme.

Lasten omille ajatuksille ja ideoille jätämme päiväkodissamme tilaa, tarjoamalla ympäristöjä, joihin lapset saavat rakentaa heitä kiinnostavan liikuntaympäristön.

Päiväkodissamme lasten luonnollista liikettä ja kehonhallintaa tuemme jättämällä turhat kiellot pois ja lisäämällä lasten ohjausta ja auttamista.

Esimerkkejä käytännössä:

Ulkoilussa lapsilla on mahdollisuus valita vapaasti leikkivälineensä esim. polkupyörän, potkulaudan, pallon ja talvella pulkan, liukurin tai potkurin.

Ohjatuissa liikuntaleikeissä opittuja leikkejä leikitään lasten kanssa heidän toiveistaan sekä tuetaan omaehtoisesti näihin leikkeihin esim. hippaleikit, polttopallo, jalkapallo ja erilaiset juoksuleikit.

Keinuissa lapset saavat nykyään keinua seisten, mahallaan sekä pyörimällä.

Kiipeilytelineisiin lapset saavat kiivetä taitotasonsa mukaisesti.

Lasten toiveista toimintaympäristöä on sisällä muokattu niin, että heillä on mahdollisuus toteuttaa myös siellä vauhdikkaampia liikuntaleikkejä. Esim. pikkuviikarin ipanoiden lepohuone on jätetty tilavaksi ja siellä voi hyppiä, juosta tai vaikka heitellä palloja.

 

Kehittämiskohde:

Arvioimme lasten kuulemisen ja heidän mahdollisuuden vaikuttaa omiin liikkumismahdollisuuksiin päiväkodissamme toimivan hyvin. Esille nousi silti vahvasti lapsen yksilöllinen havainnointi. Päätimme tehostaan vielä entisestään havainnointia seuraamalla jokaista lasta vuorollansa, jotta saamme kokonaiskuvan erilaisista liikkumisen muodoista. Tämä auttaa meitä kartoittamaan kunkin lapsen kokonaisliikunnan määrän, mikä suositusten mukaan on 3 tuntia/päivä. Kokonaisliikuntamäärän jäädessä vähäiseksi päiväkodissa, tuemme vanhempia liikkumaan kotona enemmän lasten kanssa. Vanhemmille asiasta informoidaan varhaiskasvatuskeskusteluissa. Päätimme myös tiedottaa vanhempia Ilo kasvaa liikkuen hankkeesta muksunetissä, ja sovimme, että jokaisesta varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pääkohdista lisäämme pienen infopaketin vanhemmille, jotta he voivat osaltansa osallistua hankkeeseen.

7 + 1 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE