Päiväkodissamme monessa ryhmässä on otettu käytäntö, että lasten lepohuoneessa muina kuin lepoaikoina, on saatavilla reilusti liikuntavälineitä. Lapset tekevät oma-aloitteisesti todella usein liikuntaratoja. Parkourin nimeen saadaan aikaiseksi usein oikein hikiliikuntaa. Ollaan huomattu,että pienemmästäkin materiaalista saa kekseliäisyydellä ja luovuudella aikaan hienoja juttuja. Aikuisen rooli on tietenkin valvoa turvallisuutta, mutta olla myöskin salliva. Tekemällä oppii. Ohjatuissa liikuntatuokioissa on käytetty lasten toiveita pohjana ja aikuinen voi antaa niihin lisäideoita. Jumppasalia ja sen välineitä käytetään usein myös omaehtoisena leikkipaikkana.Monenmoista leikkiä on saatu aikaan ja liikuntaa tulee kuin itsestään. Herkällä korvalla kuullaan lasten toiveita myös ulkona ja mahdollistetaan liikkumista. Lapset haluavat usein liikunnallisia leikkejä ennen sisäänmenoa; hippaa, polttopalloa, juoksukilpailuja.

1 + 5 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE