Pidämme lasten kokouksia, joissa keskustelemme mitä lapset haluavat tehdä, minne mennä retkellä. Nämä kirjaamme ylös ja huolehdimme, että ne toteutetaan. Meidän lapsiryhmämme mieluisin tapa liikkua on metsäretkillä sekä temppurata salissa. Lapset suunnittelevat temppuradan yhdessä. Meidän päiväkodissa on panostettu liikuntavälineisiin, joita on myös osaston eri tiloissa, koko ajan käytettävissä. Siirtymät tehdään mini move liikekorttien avulla, sisällyttäen siihen mun numero kortit. Lapset saavat päättää mikä liike tehdään ja montako kertaa. Lapset myös ohjaavat toisiaan esim.maa-meri-ilma leikissä. 

1 + 1 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE