• Havainnointi tärkeässä roolissa lasten mielenkiinnonkohteiden selvittämisessä
  • Lapsilla mahdollisuus valita leikkihetkillä myös liikuntavälineet leikiksi
  • Valmiiden suunnitelmien ja vastausten sijaan annetaan tilaa lasten omille ajatuksille ja ongelmanratkaisulle
  • Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa säännöllisesti.
  • Lasten kanssa suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä liikkumiseen motivoivia ympäristöjä
  • Kehutaan, kannustetaan ja tsempataan
  • Luodaan positiivinen ja empaattinen ilmapiiri, jossa lapsi uskaltaa toimia omalla tavallaan
  • Lasten toiveita kuunnellaan- ulkona vaikka koko aamupäivä
  • Lasten parlamentti suunnittelee toimintaa mm. metsäretkiä ja liikunnallisia aamupäiviä
  • Perheille syksyn alkajaisiksi kysely liikuntatoiveista- lapsille kuvitettu osio ja aikuisille sana on vapaa- osio
  • Liikunnan havainnointiviikon yhteydessä lapset saavat täyttää itsearviointilomalleen liikkumistaidoistaan 
8 + 1 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE