Ryhmissä on käytössä liikuntapeli, johon kerätään merkkejä esim. ryhmän projektiin liittyviä asioita tauluun tai helmiä purkkiin. Merkkejä saa, kun lapsi on mielestään liikkunut omaehtoisesti ansaitakseen merkin tai kasvattajat huomaavat lapsen liikkuneen omaehtoisesti. Pelin tarkoitus on pyrkiä kannustamaan ja tukemaan lasta osallistamaan itseään liikkunnan keinoin. "Palkinnoksi" lapset saavat toivoa, jotain yhteistä liikkumista. Esim. retken lähipuistoon.

12 + 4 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE