Lapsilta on kerätty ja kirjattu järjestelmällisesti liikuntatoiveita ja ideoita (esim. lasten kokouksissa tai spontaanien keskustelujen perusteella), jotka on toimintakauden aikana toteutettu ryhmän liikuntatuokioilla /retkillä, ja lisäksi lapset ovat suunnitelleet ja tehneet jumpparatoja. Talon yhteisistä liikuntapäivistä osan suunnittelussa lapset ovat olleet mukana suunnittelemassa ryhmien liikuntapisteitä. 3-5v ryhmät sekä eskarit ovat vuorotellen järjestäneet hakuhyppelyt (lapsi suorittaa liikuntatehtävän yhdessä hakijan kanssa), joissa lapsia on osallistettu mukaan tehtävien suunnitteluun.

Siirtymätilanteissa ja aamupiireillä lapset saavat ideoida, millä tyylillä liikutaan tai mitä liikuntaleikkiä leikitään, myös pieniellä.

9 + 3 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE