Yhteisiä liikuntatapahtumia järjestetään säännöllisesti kaikille ryhmille. Tapahtumissa kiinnitetään huomiota eirlaisten liikuntavälineitten käyttöön ja harjaannuttamiseen sekä lasten omiin idoihin ja toiveisiin..
Yksikössä liikuntavastaavien tiimi "työrukkasena" tapahtumille.
Liikuntavälineet kiertävät ryhmissä ja ovat nyt lastensaatavilla päivittäin.. Jokaiseen ryhmään on hankittu trampoliini.
Ulkoliikuntavälineille on tehty kuvitetut "kyltit" ulkovaraston seiniin, jotka kannustavat lapsia hakemaan ja valitsemaan itselle mieluisia ja myös haastavia liikuntavälineitä.

5 + 0 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE