Warkauden lapset ja perheet liikkeelle- hankkeen myötä saimme päiväkodille monipuolisia liikuntavälineitä. Olemme kannustaneet henkilöstöä ottamaan välineitä myös ryhmiin lasten saataville.

Päiväkodin liikuntavastaavat kokosivat kiertävät liikuntalaatikot ryhmiin( vaihto kuun alussa). Tarkoitus on, että laatikot ovat lasten saatavilla ja käytössä mahdollisimman usein (liikuntavälinelaatikon kuva leikinvalintataulussa), ja että heitä ohjataan käyttämään niitä.

3 + 3 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE