Kaupungissamme on toiminut Varkauden lapset ja perheet liikkeelle (walapeli) –hanke, jonka tarkoituksena on saada alle kouluikäisten lasten perheet liikkumaan enemmän ja samalla hanke tukee myös Ilo kasvaa liikkuen –ohjelmaa. Hankkeen myötä henkilökunta on saanut useita liikuntakoulutuksia ja työtapoja. Teemme yhteistyötä seurakunnan kanssa myös liikunnan merkeissä. Olemme esimerkiksi käyneet lasten kanssa temppuradalla seurakunnan jumppasalissa. Päiväkodin oma liikuntasali on käytössä joka aamu- ja iltapäivä sekä viikonloppuisin. Huolehdimme, että päiväkodin liikuntavälineet ovat riittävät ja monipuoliset. Tiedotamme liikuntavälineiden puutteista esimiestä, joka on vastuussa uusien hankkimisesta tarvittaessa. Liikuntavälineisiin olemme kiinnittäneet enemmän huomiota Ilo kasvaa liikkuen-ohjelman myötä. Hyödynnämme erilaisia motoriikan havainnointi-lomakkeita säännöllisesti.

3 + 3 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE