- Liikunnan merkitystä on pyritty korostamaan vanhemmille : vanhempainillat, liikuntajunaprojekti ( kannustettiin perheitä liikkumaan vapaa-ajalla), materiaali esille päiväkodissa

- Päiväkodissamme on liikuntavastaava, joka osallistuu säännöllisesti koko kunnan yhteisiin liikuntapalaveriin, jossa liikunnan mahdollisuuksia pohditaan yhdessä.

- Henkilöstön kouluttaminen: Joko koko päiväkodin henkilöstö tai osa heistä ovat osallistuneet säännöllisesti liikuntaiheisiin koulutuksiin, joista olemme saaneet myös konkreettisia vinkkejä lasten liikuttamiseen

1 + 5 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE