Liikunta on osana päiväkodin vuosikelloa. Liikunnalliset tapahtumat jakautuvat toimintavuoden sisälle ja pitävät siällään niin ulko-kuin sisäliikunta tapahtumia. 

Syksyisin kartoitetaan lapsten toiveita liikuntatuokoiden sisällöiksi (niin pienten kuin isojen ryhmissä) ja nämä toiveet ovat näkyvillä niin vanhemmille kuin muille lapsiryhmille. 

Henkilökunnan liikunnallista osaamista pidetään yllä osllistumalla niin kaupunki kuin valtakunnallisen tason koulutuksiin. Henkilöstö jakaa omaa osaamistaan ja kummiryhmät pääsevät nauttimaan erilaisten aikuisten osaamisesta ja likkuntataitojen harjaannutttamisesta yhteistyön merkeissä. Näin jokainen lapsi pääsee osallsitumaan monipuoliseen liikkumiseen ja omaa taitotasoaan tukevaan opastukseen. Yhteistyö lisää tasa-arvoisuutta ja yhteisöllisyyttä koko päiväkodissa.

6 + 10 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE