Tutustu-vaiheessa kehittämistyö aloitetaan pienellä askeleella. Innostakaa ja sitouttakaa koko työyhteisö mukaan kehittämistyöhön ja pohtikaa yhdessä, millä tavoin lisäätte liikettä omassa yksikössänne. Tutustu-vaiheessa tehdään myös Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen, joka auttaa teitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet.

Pieni askel

Tehkää niin pieni askel, että se näkyy lisääntyvänä liikkeenä heti. Pienin askelin -ideologia sisältää Demingin laatuympyrän mukaiset neljä vaihetta: suunnittele, tee, arvioi ja paranna.

Oman yksikön pientä askelta kannattaa käsitellä yhdessä esimerkiksi tiimikokouksessa tai talokokouksessa. Miettikää yhdessä, mitä haluatte lähteä kehittämään ja mikä voisi olla teidän yksikkönne pieni askel.

Ideoinnin tukena voitte hyödyntää esimerkiksi 100 pientä askelta -ideaopasta tai vuoden 2014 pilottihankkeiden Pienten askelten ideaopasta.

Lue lisää ja lataa lomake.

Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen on työkalu ohjelmassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Nykytilan arviointi täytetään yksikkökohtaisesti (ei ryhmäkohtaisesti). Nykytilan arviointi kannattaa tehdä vuosittain, jolloin voitte hyödyntää tuloksia vuosisuunnittelussa ja seurata toimintanne kehittymistä.

  • Tehkää nykytilan arviointi yksikössänne ryhmätyönä. Kootkaa keskustelun tulos lopuksi yksikön yhteiseksi näkemykseksi.
  • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta.
  • Tallentakaa vastauksenne sähköiseen kyselylomakkeeseen.
  • Saatte noin kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.

Tutustu-vaiheen materiaalit

Tutustu-vaiheessa kannattaa hyödyntää esimerkiksi seuraavia materiaaleja:

  • 100 pientä askelta -ideaopas
  • Pienten askelten ideaopas. Kerätty pilottitahoilta 2014.
  • Pienten askelten perehdytysmateriaali
  • 60 lasten omaa leikkiä -ideaopas
  • Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma-asiakirja
  • Iloa, leikkiä ja osallisuutta -vinkkikortit

Kaikki Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman materiaalit löydät verkkosivujen Materiaalit-osiosta.

Siirtyminen vaiheeseen 2 Kehitä​

Kun olette raportoineet sähköisellä lomakkeella toteuttamanne pienen askeleen ja tehneet Nykytilan arvioinnin, voitte siirtyä ohjelman vaiheeseen 2 Kehitä. Kehitä-vaiheessa valitsette nykytilan arvioinnin ja yksikössänne käytyjen keskustelujen pohjalta omat kehittämisen kohteenne suositusten yhdeksästä pääkohdasta.

 

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE