Liikkuva varhaiskasvatus​ -ohjelman vaiheessa 1 Tutustu lähditte liikkeelle nopeasti kokeillen toteuttamalla yhden pienen askeleen. Ohjelman toinen vaihe on syvällisemmän kehittämisen vaihe, jonka tavoitteena on luoda yksikköönne pysyviä toimintatapoja.

Kehitä-vaihe perustuu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten yhdeksään pääkohtaan. Valitkaa suositusten yhdeksästä pääkohdasta omat kehittämisen osa-alueet nykytilan arvioinnin ja yksikössänne käydyn keskustelun pohjalta. Nykytilan arviointi kannattaa täyttää Kehitä-vaiheessa vuosittain, jolloin pystytte seuraamaan toimintanne kehittymistä ja voitte hyödyntää tuloksia seuraavan vuoden toiminnan suunnittelussa.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten rinnalla kehittämistyön tukena on omat käsikirjat varhaiskasvattajille, johtajille ja kuntatoimijoille. Johtajan työkirjan, Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirjan ja Kuntakoordinaattorin ideaoppaan löydät verkkosivujen Materiaalit-osiosta. Kehittämistyön tukena ja dokumentoinnin apuna voitte käyttää Pieni askel -työkalua tai jotain muuta yksikössänne käytössä olevaa pedagogisen dokumentoinnin työkalua. Kehittämistyössä on hyvä huomioida kaikki fyysisen aktiivisuuden suositusten pääkohdat.

Kehitä-vaihe on jaettu ohjelma-alustalla yhdeksään osioon fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti. Jokaisessa osiossa on kuvattu teemaan liittyvät keskeiset asiat ja esimerkkejä toimenpiteistä, joita kyseiseen osa-alueeseen liittyen voitte yksikössänne toteuttaa. Jokaisessa Kehitä-vaiheen osiossa on Jaa ideasi kehittämistyöstä -lomake, jolla on mahdollista jakaa muille toteuttamianne toimenpiteitä ja liittää kuvia sekä kommentoida muiden ideoita. Jakakaa muiden kanssa omat parhaat käytäntönne kehittämistänne osa-alueista ja osallistukaa aktiivisesti keskusteluun.

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE