Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta.

Miten tavoitteisiin päästään?

 • Ottakaa vanhempien kanssa puheeksi heidän lapsensa fyysisen aktiivisuuden määrä ja suositukset.
 • Jutelkaa lapsen päivittäisen ulkoilun ja muun liikunnan sekä levon ja ravinnon määrästä. Keskustelkaa lapsen motoriikasta, fyysisestä aktiivisuudesta ja liikunnasta.Keskustelkaa myös liikkumisen sosiaalisesta ulottuvuudesta.
 • Järjestäkää lasten ja vanhempien yhteisiä liikunnallisia vanhempainiltoja, teemapäiviä ja -viikkoja.
 • Muistakaa ja huomioikaa omassa toiminnassanne se, että varhaiskasvattajat ovat lapselle roolimalleja myös liikkumiseen liittyvissä asioissa. Kiinnittäkää siis huomiota, miten puhutte liikkumiseen liittyvistä asioista. Rohkaisetteko vai rajoitatteko?
   

 

Jaa oma ideasi

Varhaiskasvatuksessa oli 2-vuotinen hanke (Warkauden lapset ja perheet liikkelle). Hanke toteutettiin yhteistyössä viiden paikallisen urheiluseuran kanssa. Hankkeen aikana järjestettiin liikunnalliset vanhempainillat perheille. Vanhempainilloissa perheillä oli mahdollisuus tutustua ja kokeilla eri liikuntalajeja. Urheiluseurat ohjasivat ja innostivat perheitä liikkumaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstö jakoi infoa ilo kasvaa liikkuen-ohjelmasta ja lapsen fyysisen aktiivisuuden suosituksista. Vanhemmilta tuli illoista myönteistä palautetta. Lasten innostus liikkumiseen on kasvanut ja se on näkynyt kasvavina osallistujamäärinä urheiluseuroissa.

Olemme järjestäneet syksystä 2018 kerran kuussa hakuhyppelöt perheille. Hakuhyppelöissä lapsi ja hakija tekevät yhdessä liikunnallisen leikin/ tuokion ennen kotiinlähtöä. Tavoitteena on liikuttaa perheitä ja antaa esimerkkejä.

Kotiin jaettiin liikuntakortit, jossa oli tietoisku Fyysisen aktiivisuuden suosituksista sekä toisella puolella kahdelle viikolle "rasti ruutuun" kaavake eri liikuntalajeista. Liikuntakortin kautta haastoimme perheet kirjaamaan ylös liikunta aktiivisuuden ja liikuntalajit kahden viikon aikana hiihtoloman jälkeen. Jokaiselle ryhmälle oli varattu palkinto, joka arvottiin kortin palauttaneiden kesken.

Liikuntakortti on ollut käytössä jo useamman vuoden. Palautetuista korteista saamme hyvin tietoa kuinka monta perhettä on innostunut liikkumaan sekä mikä perheitä liikuttaa minäkin vuonna.

Tulokset tallennetaan talon Ilo kasvaa liikkuen -kansioon ja perheiden kortit tallennetaan lasten omiiin kasvun kansioihin.

Kortissa olevat liikuntalajit: kävely, uinti, pallottelut, tanssi, yhteinen harrastus vanhempien kanssa, oma harrastus, portaiden kävely, pihaleikit, liikunnan ihmemaa, pyöräily, metsäretki, jotain muuta.

Tänä vuonna eniten rasteja kertyi portaissa kävelyyn ja metsäretkiin :)

Rakensimme kerran kuukaudessa hakuhyppelyradan (kevätkuukausista muutama jäi pois). Tavoitteena oli, että jokaisen kuun viimeisellä viikolla päiväkodin pihasta löytyy hakuhyppelyrata, joka rakennetaan jo aamupäiväksi pihaan. Lapset pääsevät tutustumaan ja harjoittelemaan rataan, ja iltapäivällä kun vanhempi tulee hakemaan, lapsi yhdessä oman perheensä kanssa suorittaa hakuhyppelyradan ennen kuin lähtee kotiin. Pyrimme siihen, että perheet kokisivat, että pienikin lisäliikkuminen vie kohti liikkuvampaa elämäntapaa.

Valkean ruusun päiväkodin eri ryhmien kevätjuhlat on jo useampana vuonna korvattu liikunnallisilla koko perheen tapahtumilla lähialueilla. Olemme huomanneet, että tärkeää on ns. mallintaa perheille mitä kaikkea liikunnallista perhe voi yhdessä tehdä ilman isoja kustannuksia tai hankintoja.

Tämän kevään supersuosion saanut juttu oli lasten hiekkaämpäreistä koottu torni, jota perheet yhdessä yrittivät kaataa ampuen palloa jumppakuminauhalla. Angry Birds peliä mukaillen ämpäreihin oli liimattu eri hahmojen kuvia. Tämä meni toteutukseen monessa perheessä! 

Päiväkotimme on järjestänyt kuluneen kauden aikana "Hakuhyppelyitä", joiden on ollut tarkoitus osallistaa lasten huoltajia mukaan liikkumiseen yhdessä lasten kanssa. Hakuhyppelyt on toteutettu joko päiväkodin sisä- tai ulkotiloissa. Tarjolla on ollut mm. jumpparatoja sekä erilaisia ulkoliikuntapisteitä vaihtelevasti. Jatkamme hakuhyppelyitä myös tulevalla kaudella niin, että niistä tulisi pysyvä osa päiväkotimme toimintakulttuuria.

Päiväkotimme on järjestänyt perheiltoja yhteisen liikkumisen merkeissä ja tarkoituksena on myös jatkaa hyvää käytäntöä tulevalla kaudella mm. niin, että huoltajat näkisivät millaisia liikuntamahdollisuuksia lähiympäristöstä löytyy, esim. Könönpellon pienten koulun uusi lähiliikuntapaikka.

Moni päiväkotiryhmä jakoi Mielenterveysseuran hyvän mielen liikuntapassin koteihin ennen kesää. Passissa on liikunnallisia tehtäviä koko perheelle.(https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/liikuntapassi_tunteet2.pdf)

Syksyllä oli liikunnallinen vanhempainilta, jossa oli eri pisteillä urheiluseurojen edustajia tutustuttamassa lapsia omaan lajiin.

Hakuhyppelyt on otettu säännöllisesti toimintaan. Kerran kuussa päiväkodin portin läheisyyteen kehitellään jokin pieni, mukava liikunnallinen puuha, jonka vanhemmat saavat suorittaa yhdessä lasten kanssa kotiin lähtiessä. Esim. kaksi isoa noppaa portilla: taskunoppa ja tavallinen noppa. Noppia heitetään. Taskullisessa nopassa on liikuntakuvia eli se noppa näyttää liikkeen, mitä tehdään ja toinen noppa sen, montako kertaa kyseistä liikettä tehdään.

Leikkikoulussa annoimme koteihin ystävänpäivänä "liikuntalahjakortin", jossa lapsi sai värittää sydämen tehtyään yhdessä vanhempien kanssa jonkin liikunnallisen puuhan. Varhaiskasvatuskeskustelussa on liikunta otettu puheeksi ja kannustetaan perheitä liikkumaan yhdessä.  Liikunnan merkityksestä lapsen kehitykselle ja oppimiselle puhutaan meillä kaikissa avoimen päiväkodin ryhmissä, koemme sen tärkeäksi asiaksi. Kannustamme perheitä myös ulkoilemaan yhdessä, jotta lapset saavat purkaa energiansa "hyvällä tavalla". Liikkuminen ulkona parantaa ruokahalua, jonka jälkeen unikin maittaa.

Olipas kiva kun tuossa Repokankaan päiväkodin vinkissä oli suoraan linkki Hyvän mielen liikuntapassiin! Tuli heti tulostettua! Meillä on myös useasti valmistettu erilaisia liikuntapasseja perheille syys- ja talvilomille. Ryhmässä on ennen lomaa esitelty passi ja "mainostettu" sitä lasten kautta. Sitten on yhdessä asetettu joku tavoite, kuinka monta rastia (eli liikuntasuoritusta) yritetään yhdessä kerätä. (Toki samalla on puhuttu siitä, miten kaikki ei välttämättä pysty keräämään yhtä montaa rastia kuin muut (esim. jos sairastuu tms. mutta miten muut voivat silloin auttaa yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.) Liikuntapassin taakse olemme yleensä koonneet lyhyen ja ytimekkään "Tiesitkö että...."-osuuden vanhemmille, jossa olemme tietoiskun omaisesti jakaneet muutamia faktoja liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille.

Ryhmissä on käytössä liikunnallinen perhepeli. Perhepelissä "hahmo" liikkuu pelilaudalla eteenpäin, kun perhe on liikkunut yhdessä esim. tullut päiväkotiin kävellen tai käynyt yhdessä metsäretkellä. Perhepelissä on 100 "askelmaa", maaliin päästyä ryhmässä vietetään liikuntajuhlat tai annetaan perheisiin yhteistä liikunnallista tekemistä ohjeiden muodossa.

Pysyvä käytäntö, kirjattu vuosikelloon. Syksyllä ja keväällä koko talossa yhteinen isovanhemopienpäivä, jolloin lähdetään ryhmittäin isovanhempien kanssa metsäretkelle. Metsäretkellä liikunnallisa tehtäviä, leikkejä lasten ja isovanhempien taitojen ja kykyjen mukaan. Eväiden syönti on myös tärkeä osa yhteistä retkeä.

 

Pysyvä käytäntö, kirjattu vuosikelloon. Isänpäivän aikaan järjestetään liikunnallinen tapahtuma päiväkodissa iltapäivällä, jossa lapset liikkuvat yhdessä isänsä kanssa erilaisten liikunnallisten tehtävien parissa joko päiväkodin pihalla tai metsässä.

Pysyvä toiminto, kirjattu vuosikelloon. Kevättapahtuma, jossa erilaista toimintaa toteutetaan joko päiväkodin pihalla tai lähi metsässä koko perheelle, isovanhemmatkin voivat osallistua. 

Järjestetään yhteisiä talkoita vanhempien ja isovanhempien kanssa teemallisesti: lavojen kunnostusta, kukkien istutusta, pihan kunnostusta ja siivousta.

Päiväkodissamme on pyritty tuomaan vanhemmille monin tavoin näkyväksi lasten innokkuutta liikkumiseen ja sitä, mitä kaikkea lapset jo osaavatkaan. Päiväkodissamme on pidetty osa vanhempainilloista/ juhlista liikuntapainotteisina, joskus mukana on ollut myös paikallisia urheiluseuroja liikuttamassa perheitä ja esittelemässä toimintaansa.

Kuluneella toimintakaudella olemme pitäneet joka kuukauden viimeisenä arkipäivänä hakuhyppelyt, joihin kukin ryhmä vuorollaan on suunnitellut liikuntatehtävän. Lapset ovat olleet mukana ideoimassa ja rakentamassa hakuhyppelyitä. Tehtävät on suunniteltu niin, että lapsi on voinut huoltajansa kanssa osallistua muutaman minuutin ajan hakuhyppelyihin ennen kotiinlähtöä, ja  ohjelmassa on ollut mm. tontun etsintää, pallonkäsittelytaitoja, hyppyruudukoita, keppihevosrataa, villasukkaluistelua, sählyä yms.

Eräässä ryhmässä lapset tekivät isänpäivälahjaksi liikuntalahjakortit, joissa lapsi valitsi mihin liikuntaan lahjakortti oikeuttaa, esim. retki lähimatsään, nurmikon leikkuu yhdessä, kävely kirjastoon, kotisirkus tai yhdessä imuroiminen.

Perheiden liikkuminen Savion päiväkodissa vaihtelee kovasti. Toiset harrastavat, hyötyliikkuvat ja retkeilevät, toiset perheet taas eivät. Yhdessä lähdettiin pohtimaan, miten perheiden osallisuutta voisi lisätä ja perheitä tukea kasvamaan liikkuvan elämäntavan roolimalleiksi.

Tärkeimmäksi koimme keskustelun ja tiedon jakamisen perheiden kanssa. Vasukeskusteluissa ja arjen keskusteluissa perheen ja lapsen liikkumisesta puhutaan avoimesti ja kannustavasti. Perheille vinkataan kaupungin lapsiperheille sopivista tapahtumista ja lajikokeiluista. Pedagoginen dokumentointi on tärkeässä roolissa, sillä kuvaamalla ja videoimalla lapsen liikkumista välitämme myös perheille tietoa, ideioita ja uusia näkemyksiä. Pedanetissa suuri osa lasten kuvista liittyy liikkuvaan elämäntapaan.

Vanhempaintoimikunnan kanssa suunnitteilla on liikuntavälinepörssi, johon käytettyjä luistimia, suksia, nappiksia tai mitä vain välineitä voi tuoda. Haluamme madaltaa perheiden kynnystä uusien lajien kokeilemiseen helpottamalla välineiden hankintaa. Yhteistyössä vanhempaintoimikunnan kanssa suunnitellaan myös liikunnallisia tapahtumia muutaman kerran vuodessa. Niissä vanhempien oma harrastuneisuus voisi loistaa, ja esimerkiksi jonkun lapsen taitava isä vetää koko porukalle nassikkapainia!

Haluamme myös heittää haasteita perheille (#autoton savio / #liikkeelläjokapäivä), jolloin perheet voivat kerätä esimerkiksi leimoja ryhmän yhteiseen passiin ja saavuttaa lapsille esim. retkipäivän liikuntapuistossa.

Juhlapäivinä annettavat lahjat voivat päiväkodissamme olla aineettomia. Esim. isäpäivälahjoiksi lapsen tekemä touhulahjakortti, ystäville lupaus yhteisestä uintiretkestä. Näin annamme esimerkkiä perheille siitä, miten yhdessäolo on paras lahja kaikista.

Järjestimme yhteisiä liikuntatapahtumia, joihin kutsuimme vanhemmat mukaan.

1. Pihakarnevaalit oli liikunnallinen kevätjuhla, jossa lapset kiersivät liikunnallisia rasteja yhdessä vanhempiensa kanssa.

2. "Sisua pienestä pitäen" -liikuntatapahtuma koulun kentällä lapsille ja heidän perheilleen. Jokainen päiväkodin ryhmä suunnitteli tapahtumaan yhden tehtävärastin: mm. saappaanheitto, keilailu vierittämällä palloa liukumäestä (keilat olivat 1,5 l limsapulloja, joissa oli vettä sisällä), kottikärryajelu, leikkivarjo + pallot, keppihevosrata, pituushyppy.

3. Perheet vastasivat kirjallisesti kyselyymme:

- Miten perheessänne liikutaan? Kuka liikuttaa?

- Unelmaliikuntahaave?

- Mitä saat liikunnasta ja mitä tunteita se herättää?

Vastauksista saatiin vinkkejä päiväkodin liikuntasisältöihin. Yhteiset tapahtumat saivat paljon kiitosta osallistujilta! :)

 

Päiväkodissamme on liikunnallisia kevätjuhlia, joissa perheet yhdessä liikkuvat. Liikunnallisia iltapäiviä pyrimme järjestämään säännöllisesti ns. hakuhyppelöt.

Perheen liikuntabingo jaetaan koteihin, ja rastin saa aina kun on suorittanut kyseisen kohdan. 

Toive liikuntavinkkauksesta tuli vanhempainryhmältä, joka otettiin syksyllä mukaan ideoimaan liikunnan kehittämistä päiväkodissa. Vanhempainryhmän kanssa ideoimme jo muutamia liikuntavinkkaus aiheita ja jalostimme niistä joka ryhmän seinälle avattavan luukun ”Kuukauden liikuntavinkki – Kurkkaa luukkuun” .

Tarkoituksena oli suunnata vinkki lapsille ja lasten kautta perheille. Totesimme, että jos liikuntavinkki tulee tiedotteen mukana vanhemmille, se jää ehkä toteuttamatta. Tässä oli tarkoitus saada lapset innostumaan ja keräämään merkintöjä. Tarkoituksena oli myös, että ryhmän kasvattaja tsemppaa lapsia mukaan tarkistamalla välillä, onko meidän ryhmä saanut kerättyä rasteja. Isompien ryhmässä tämä innosti enemmän kuin pienempien ryhmässä.

Liikuntavinkkauksen aiheet olivat matalan kynnyksen liikuntavinkkejä ja suosituksia lähialueen liikuntamahdollisuuksista. Esim käy perheen kanssa metsäretkellä, käykää uimahallissa, mainostettiin yleisöluisteluvuoroista, leikitään taskulamppujen kanssa piilosta, temppuvinkit olohuonesirkukseen, mainos iltarasteista jne.

Kuukauden liikuntavinkkausta oli kuvitettu Neuvokas Perhe- sivuilta löytyvillä kuvilla ja keksitty kylkeen hauskoja tapoja kerätä merkintöjä osa ruudukkoon, jossain tehtävässä jatkettiin hämähäkinseittiä jne. Harmi kun en saa kuvaa näistä liitettyä. Neuvokas Perhe- sivuilta löytyi myös  terveysaiheiset rastitehtävät, näitä hyödynsimme päiväkodin kevätretkitapahtumassa.

Hauska tuo Seinäjoen "Kuukauden liikuntavinkki - Kurkkaa luukkuun" !!! Meillä tarjottiin jossakin vaiheessa myös "Viikon vinkkiä", mutta viikon sykli taisi olla vähän liian työllistävä ideoiden keksijällekin, kuukauden vaihtoväli voi olla sopivampi :-) ja varmasti tuo KURKKAA LUUKKUUN on lasten mielestä heti paljon innostavampi!

Meillä on tavallisen yleisten asioiden ilmoitustaulun lisäksi käytössä LIIKUNNAN ILMOITUSTAULU (tilanpuutteen vuoksi kuivauskaapin ovessa!). Kyseisellä ilmoitustaululla ilmoitetaan ajankohtaisista liikuntatapahtumista ja liikkumismahdollisuuksista, joita kaupunki järjestää lapsille/perheille usein ilmaiseksi (esim. yleisöluisteluvuorot, ilmaiset palloiluvuorot, urheiluseurojen tarjoamat ilmaiset kokeiluvuorot ym.) Lisäksi liikunnan ilmoitustaululla jaetaan perheille tietoa ja vinkkejä liikunnan, ravinnon ja levon merkityksestä hyvinvoinnille. Ilmoitustaululla on myös nähtävillä päiväkotimme päivittäisen liikunnan vuosisuunnitelman liikunnan vuosikello, jonka ympärille on koottu valokuvia siitä, miten omassa ryhmässä on toteutettu liikunnan vuosisuunnitelmaa. Valokuvat pysäyttävät usein sekä lapset että vanhemmat tutkimaan ilmoitustaulua ja sitä, mitä kivaa ollaan tehty. Kuvahan kertoo enemmäin kuin tuhat sanaa!

Näin Hennalan päiväkodissa;

- Kestävän kehityksen viikolla vanhemmat merkkaa yhdessä lapsen kanssa tukkimiehen kirjanpidolla, kuinka/ millä kulkevat päiväkotiin. 

- Toiminnallinen joulujuhla ulkona

- Erilaisia liikuntapasseja

-Toiminnallinen vappujuhla ulkona ( Varpaat vauhtiin)

- Unelmien liikuntapäivä

 

kävelyretkiä metsässä

leikkipuistossa, omassa pihassa

sisarusten harkoissa voimistelemassa

kotona tanssien

perhejumppa

trampoliini

temppurata kotona

kävelyretkiä kodin ympäristössä, myös kaupassakäynnit tms. kävellen

kävely, leikkipuisto, frisbeegolf, luontopolut, uimahalli, kotona liikkuen

kävely, leikkipuisto, leo`s leikkimaa,

haravointi

kävelemme päiväkotiin ja takaisin

pyöräily

pelataan jalkapalloa

luonnossa liikkuminen

uimahallissa uiminen

pokemon metsästys

kävellen päiväkotiin/ juoksu spurtit

 

Jokainen päiväkotimme ryhmä teki kyselyn perheille, miten heidän perheessä liikuttiin. Ylläolevassa listassa vastauksia perheiltä.

Tavoitteena oli motivoida perheitä miettimään, minkälaisia liikkumismuotoja omassa perhepiirissä harrastetaan ja mahdollisesti tukea vähän liikkuvia perheitä, antamalla vinkkejä, mitä yhteinen liikunta perheessä voisi olla.

Päiväkodin portille laitetaan aamulla kerran viikossa jokin erilaiseen liikkumiseen kannustava kortti, esim. "hiippaile takaperin ovelle". Ehkä jokin kiireinen ja kiukkuinen aamu muuttuu tällä hieman paremmaksi.

Järjestämme joulujuhlan metsässä laavulla, jossa laululeikkejä ja kynttilänvalossa hämyinen joulutunnelma.

Ryhmissä jokaisen lapsen kotona kiertaa Vauhtiveska, jossa on koko perheelle erilaisia toiminnallisia pieniä puuhia.

Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelujen lisäksi olemme aktivoineet vanhempia järjestämällä kerran kuussa ns. hakuhyppelöitä, joissa vanhemmat ja lapset ovat saaneet yhdessä suorittaa erilaisia liikuntatehtäviä päiväkodista lähtiessään. Näin vanhemmat näkevät lastensa liikunnan riemun ja saavat kokea sen yhdessä. Lisäksi järjestimme vanhempainillan, jossa kaupungin eri urheiluseurat esittelivät omaa toimintaansa erilaisten liikuntapisteiden avulla. Ryhmät järjestävät usein toiminnallisia joulu- ja kevätjuhlia, jotka liikuttavat koko perhettä.

Päiväkodissa on jo vakiintuneita toimintatapoja lasten ja vanhempien yhteisen liikkumisen edistämiseksi, mutta tässä kaksi kivaa viime syksynä ollutta:

- perheissä viikonloppuisin kiertävä liikuntapussi ja siihen liittyvä liikuntakirja. Pussissa on erilaisia liikuntavälineitä, joita perhe käyttää yhdessä viikonloppuna. Liikuntahetket taltioidaan kirjaan ja aina maanantaina tutustutaan kulloisenkin perheen viikonlopun liikkumiseen kuvien ja tarinoiden merkeissä.

- perheliikuntailtoja eri kaupungin ulkoliikuntapaikoissa, näin liikuntamahdollisuudet tulevat tutuiksi perheille.

- liikunnalliset iltapäivät huoltajalle ja lapselle päiväkodista haettaessa

 

-yhteistyö perheiden kanssa ​, liikunnalliset juhlat ja - tapahtumat (esim. legomaraton), joulupolku, vappurieha, isänpäivä- ja äitienpäiväaamuissa liikunnallinen teema jne. 

Karhukalliolla varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten osa-alue ” Kohti liikkuvaa elämäntapaa – perhe on tärkeä roolimalli” otettiin työn ja suurennuslasin alle tammikuussa 2019. Tällä oli hyvä aloittaa ohjelman kehittämisvaihe ja antaa heti ”pohjaksi” wilman kautta tietopaketti vanhemmille liikunnan tärkeydestä ja sen hyödyistä. Sen päälle oli hyvä lähteä vinkein ja ohjein liikuttamaan perheitä. Samaan aikaan kokosimme ja laitoimme jokaisen ryhmän eteiseen esille päiväkodin sallivat pihasäännöt ja helppolukuisen koonnin liikunnan vaikutuksista kasvuun ja kehitykseen.

Varsinaisen perheiden liikuttamisen aloitimme siten, että kerran viikossa lähetimme perheille pienen liikuntatehtävän kotiin wilma- viestin muodossa. Tehtävät oli koottu kaikkien ryhmien liikuntasuunnitelmien pohjalta eli samoja teemoja ”treenasimme” päiväkodissa. Lisäksi jokaisen kuukauden viimeisenä torstain vanhemmilla oli iltapäivällä hakutilanteessa mahdollisuus liikkua yhdessä lapsensa kanssa liikunnallisessa iltapäivässä. Myös näiden iltapäivien tehtävät pohjautuivat ryhmien liikuntasuunnitelmiin ja lapset olivat mukana suunnittelemassa tehtäväpisteitä. Viikkotehtävät ja liikunnalliset iltapäivät huipentuivat lasten ideoimaan Unelmien liikuntapäivään, joka toteutettiin perheille 9.5.2019

Kokonaisuus, jonka saimme pienellä vaivalla tehtyä kannustaa meitä jatkamaan liikunnallisia iltapäiviä (kerran kuussa) ja liikunnallisia iltoja/ tapahtumia (minimissään yksi ilta syksyllä ja toinen keväällä) Tarkoitus on myös pitää yllä jatkuvaa keskustelua liikunnan tärkeydestä ja pitää liikuntaa yhtenä puheenaiheena päivittäin esimerkiksi hakutilanteissa (tieto vanhemmille, miten paljon juuri tänään on liikuttu ja miten) Pidämme myös tärkeänä, että jaamme aika ajoin perheille liikuntavinkkejä/ tietoa esim. alueen liikuntatapahtumista sekä informoimme missä mennään Ilo kasvaa liikkuen – ohjelmassa. Noin kerran kuukaudessa koteihin lähtee liikuntapainotteista infoviestiä vaihtuvin teemoin. Uusien perheiden perehdyttäminen liikunnan ”saloihin” on myös erityisen tärkeä asia, joka tulee muistaa ja huomioida.

Halusimme koko talon voimin haastaa perheitä liikkumaan yhdessä hiihtoloma viikolla (oli lomalla tai ei). Kaikille lapsille jaettiin moniste, jossa oli "Bingo-alusta", jossa oli kuvin ja sanoin eri liikunnallista tekemistä, pääpainona ulkona tapahtuva liikkuminen. Kun perhe oli tehnyt ko. tehtävän, lapsi pystyi värittämään ruudukon. Ruudukkoja oli yhteensä 12. Ruudukoissa oli seuraavat tehtävät:

-luistelen

-hiihdän

-leikin ulkona

-lasken mäkeä

-olen lumisateessa

-ruokin lintuja

-näin jälkiä (eläimen)

-kävin puistossa

-kävin metsässä

-tein lumi- tai jäälyhdyn

-kävin kävelyllä

-tein jotain hauskaa, mitä?

 

Vähälumisena talvena, bingoon sisällytettiin, niin talvisia, kuin syksyisiä tehtäviä. Lomake pyydettiin palauttamaan päiväkotiin loman jälkeen, jolloin lasten kanssa pystyi keskustelemaan, mitä tuli tehtyä perheen kanssa. 

 

Päiväkoti Taikurinhattu, Pori

 

Äitien- ja isänpäivää olemme juhlistaneet jo pitkään liikuttamalla perheitä. Meillä on ollut ulkona erilaisia liikuntaratoja, metsässä geokätköilyä sekä heijastinsuunnistusta, kevätbongaus (bongattiin kevään merkkejä) yhdistettiin taitolajeihin (mm. jousipyssyammuntaa, tasapainoilua, pallonheittoa jne.). Vanhemmat ovat tykänneet kovasti, lapsista puhumattakaan.

Kaikkiin perheisiin jaettiin liikuntahaaste paperisena versiona. Se piti sisällään erilaisia helposti toteuttavia liikunnallisia aktiviteetteja sekä sisällä että ulkona. Esimerkinä temppurata olohuoneeseen tai lumitöitä pihalla. Perheiden toivottiin liikkuvan yhdessä. Saimme positiivista palautetta, että oli kiva touhuta yhdessä matalalla kynnyksellä. Lapset tutkivat merkitsemiään rasteja, mitä vielä puuttuu, ja mitä tehdään tänään. Kun haaste palautettiin päiväkotiin, sai palkinnoksi tarran. Tämä on yksi esimerkki perheiden kannustamisesta yhteiseen liikkumiseen. Tällä hetkellä on menossa retkihaaste ja erilaisia haasteita on ollut jo useampia.

Meillä on ollut tapana houkutella perheitä päiväkodin lähimetsään piilottamalla sinne erilaisia "geo-kätköjä", joita perheet on saaneet kartan avulla käydä etsimässä. Kaupungilla on liikuntamaskottina KÄÄK-dinosaurus ja nyt KÄÄKKI on keksinyt leikkiä piilosta. Kääkki (30cm korkea laminoitu kuva hahmosta) on piilotettu metsään lapsille tutun majanrakennuspaikan läheisyyteen. Perheet saavat suunnistuskartan (saatu lähellä olevan koulun liikunnanopettajalta), johon piilopaikka on merkitty, sekä saatekirjeen jossa on myös kuva kääkistä piilossaan (jotta vanhemmat saavat käsityksen siitä mitä etsitään). Perheitä kehotetaan pakkaamaan evästä reppuun ja lähteä etsimään Kääkkiä. Jos/kun he löytävät Kääkin, he ottavat selfie-kuvan Kääkistä ja itsestään ja lähettävät sen päiväkodin puhelimeen. Perheiltä on tullut palautetta, että metsäretkelle tulee helpommin lähdettyä, kun siellä on jokin tehtävä odottamassa. Samalla päiväkodin lähimetsä on tullut monelle uudellekin perheelle tutuksi.

Isossakyrössä on perheille ollut liikuntapassit, mitä palautettiin tosi hyvin. Olemme järjestäneet myös erilaisia liikunnallisia tapahtumia perheille. Matalan kynnyksen liikuntavinkkeinä meillä on mm. pääsiäispolku puistossa, someen on myös tulossa helppoja vanhempi/lapsi-jumppa vinkkejä.

Tänä keväänä olemme jakaneet perheille liikkumisen vinkkejä hyödyntäen mm.meidän facebook -sivuja. Olemme myös laittaneet toimipisteemme ympäröivään leikkipuistoon perheille tehtävävinkkejä, joita he voivat yhdessä toteuttaa vaikkapa yhteisellä metsäretkellä. Toimintapisteemme ikkunoissa on ollut keväiseen teemaan (ötökkäbongaus, vappu, äitienpäivä) liittyen erilaisia vinkkejä mm. yhteiseen tekemiseen, askarteluun, liikkumiseen. 

Ruusulaakson päiväkodissa kehitettiin aamuihin Ruusiksen Riennot, joiden tarkoituksena on saada lisättyä liikettä lasten sekä koko perheiden aamuihin. Ruusiksen Rientojen ohjekyltti ilmestyy ajoittain päiväkodin portille, joka ohjeistaa pieneen liikuntasuoritukseen päiväkotiin saapuessa. Tehtävät ovat nopeita ja helppoja toteuttaa ja niiden ei ole tarkoituksena tuoda perheille enempää kiirettä aamuun vaan päinvastoin; hauska liikuntatehtävä houkuttelee lasta saapumaan innostuneena päiväkotiin! :-) Toivomme toki myös, että perheet/vanhemmat suorittaisivat liikuntatehtävän myös tullessaan ja siten liikunnan ilo olisi yhteinen (mahdollisuuksien mukaan).

Ruusiksen Rientojen liikuntatehtävät ovat muun muassa tällaisia (liikuntatehtävään on aina sekä sanallinen että kuvallinen ohje):

 • Kulje temppurataa pitkin päiväkotiin!
 • Hypi 10 pomppua trampoliinilla ennen päiväkotiin tuloa!
 • Hyppää vanteelta vanteelle kulkiessasi kohti päiväkotia!
 • Kulje kartioiden väli tasajalkaa hyppien!
 • Kulje päiväkodin ovelle saakka yhdellä jalalla kinkaten (vaihda välillä jalkaa)!
 • Käy juoksemassa yksi kierros pihaa ympäri, sykettä sydämeen!
 • Kokeile pussihyppelyä kartioiden välinen matka!
 • Ratsasta keppihevosella pieni lenkki. Kokeile, miten laukka-askel onnistuu!
 • Kulje penkki päästä päähän tasapainoillen!
 • Hyvä aamu alkaa tanssilla! Pyörähtele muutama tanssiaskel musiikin tahdissa! (pihalla soi musiikki)
 • Juokse päiväkodin ovelle niin lujaa, kuin osaat!
 • Laske liukumäki yhden kerran alas ennen päiväkotiin saapumista! 

Ohjeistuksen ja tarvittavat välineet liikuntatehtävää varten valmistellaan joko edellisenä iltapäivänä tai kyseisenä aamuna aamuvuorolaisen toimesta.

Päiväkodissamme on kaksi erillistä pihaa/sisäänkäyntiä, joten liikuntatehtävien soveltaminen eri ikäryhmille on helppoa. Pienet saapuvat omasta sisäänkäynnistä, jolloin pienten pihalle voidaan valita pienille sopiva Ruusiksen Rientojen tehtävä, kun taas 3-6 -vuotiaat saapuvat päiväkotiin eri pihan kautta, jossa heitä odottaa heille suunnattu liikuntatehtävä.

Ruusiksen Rientojen toteutustapaa on työtiimissämme kehitetty ja muokattu moneen kertaan, jotta käytännöstä saataisiin toimiva ja säännöllinen. Syksyllä kehitystyö jälleen jatkuu ja toteutus tällaisessa muodossa pääsee kokeiluun! :-)

Stålarminkadun päiväkoti, Turku

 

Syksyllä 2016 infottiin uusille perheille Ilokasvaaliikkuen ohjelmasta. Liikunta tuo iloa, virkeyttä ja terveyttä kaiken ikäisille.

Vanhempien esimerkki on valtavan tärkeää!

Varpaat vauhtiin kampanja innosti perheitä liikkumaan yhdessä. Liikuntavinkkikorttien avulla lisättiin luontevasti päiväkodissa päivittäistä liikkumista. Päivittäinen puhuminen liikunnasta innostaa ja herättää perheitä oivaltamaan yhdessä liikkumisen ilon.

Ryhmissä otettiin käyttöön liikuntavihko ja maskotti, jotka olivat viikon kerrallaan perheessä.

Lapsen haastattelun lisäksi tärkeänä osana oli kertoa miten on liikuttu esim. Nöpö- Nallen kanssa.

Tammitapahtuma perheille liikutti heitä sisällä ryhmästä toiseen tanssimaan, satuhierontaan,

katsomaan pöytäteatteria, askartelemaan seisten lumiukkkoja, sekä tekemään lasipurkkiin suolataidetta.

Perheitä kannustettiin liikkumaan myös liikuntapassien avulla. Vinkkeinä oli mm. metsäretki, kävely,

uinti, pyöräily, pihaleikit, tanssi, siivous, pallottelu, porraskävely.

Järjestimme koko talon yhteisen sirkustapahtuman perheille molempien päiväkotien pihoilla. Tarjolla oli keppihevosratsastusta, leikkivarjoliikuntaa laulaen pupulaulua huu-sai-sai, tasapainoilua puomilla ”palavan” renkaan läpi pallon heittoa tarkasti pellen vatsan läpi sekä kasvomaalausta.

Suomi 100v. teemalla lapsia liikutettiin mukavasti päivittäin. Kutsuimme isovanhemmat itsenäisyyspäiväjuhlaan liikkumaan ja laulamaan perinnelaululeikkejä.

Perheille infottiin Turun Kaupungin ja varhaiskasvatuksen yhdessä järjestämistä luontopoluista.

Keväällä painotimme metsäretkiä ja yleensä luonnossa liikkumista. Ryhmät retkeilivät viikottain mm. lähipuistoissa ja metsissä. Esimerkki kannustaa myös perheitä lähtemään retkille yhdessä lasten kanssa.

Järjestimme kevätjuhlan Katariinan luontopolulla.  Luontopolun varrella oli puuharasteja, joita perheet kiersivät esim. joogaa, eläinbongausta, saippuakuplien puhaltamista ja kiipeilyä.

Talvella järjestimme perheille lyhtykulkueen muumipuistoon. Kävelimme puistoon, jossa oli liikuntalaululeikkejä.

 

 • Huoltajille esille materiaalia liikunnan lisäämisen tueksi.
 • Liikuntajunaprojekti > rappukäytävässä juna, johon lapset saivat yhdessä vanhempien kanssa laittaa kotona suorittamiaan liikuntasuorituksia, toimintakauden lopuksi arvotiin osallistuneiden kesken liikuntavälineitä.
 • Temppuradan järjestäminen perheille ilta-aikaan liikuntahallissa > oli suosittu ja perheet tykkäsivät

Kevät 2020 jää mieleen keväänä, jolloin moni perhe jäi kotiin pitkäksi aikaan lapsen kanssa. Tämä oli haasteellista aikaa myös varhaiskasvatukselle siinä, miten pitää yhteyttä kotona oleviin perheisiin.
Suunnittelimme viikon kokonaisuuksia eri toiminnoista eheyttäen ja mukana oli aina liikunta. Esim. metsämatikka, pyörän huoltaminen ja pyöräretket, majojen rakentelu, laserradat naruista lisäsivät perheiden yhteistä tekemistä meille tulleiden palautteiden mukaan.

Jaoimme kuvitetut vinkit seuraavalle viikolle aina edellisen viikon perjantaina Muksunetin kautta. Vinkit olivat eheytettyä toimintaa eri teemoissa seikkaillen. Päiväkodissa olevat lapset toteuttivat samaa suunnitelmaa.

Syksyllä olemme todenneet, että yhteinen liikkuminen ja varsinkin luontoretket sekä patikointi ovat löytäneet paikkansa perheiden vapaa-ajassa.

Ryhmän eteisen ovessa on "Kilometrit kasaan- kuntoa kohotellen"-taulukko, johon lapsi saa värittää vanhemman kanssa yhden ruudun, kun perhe on yhdessä kävellyt tai pyöräillyt kilometrin matkan. Talvisin otetaan myös hiihtokilometrit huomioon. Taulukko vaihdetaan kuukausittain.

Kuukausikirjeissä kerrotaan perheille kuinka paljon he ovat kuukauden aikana yhteensä liikkuneet. Kannustamme myös näin perheitä liikkumaan enemmän ja yhdessä lastensa kanssa. Nimiä ei ole missään näkyvissä, vaan kilometrejä kerrytetään yhteisöllisesti.  Ryhmämme eteisen seinällä on myös päiväkodissa kerätyt kilometrit esillä. Siirrämme aina "hahmoa" niin monta kiloometriä eteenpäin, kun olemme lähiympäristöretkillä liikkuneet.

Olemme keränneet perheiden kanssa kilometrejä jo vuosia, hieman eri käytännöin ja saaneet innostettua monia perheitä liikkumaan lastensa kanssa sekä kerryttämään yhdessä liikuntakilometrejä.

Ryhmän eteisen seinän ovessa on perheille tarkoitettu kuukauden liikuntatehtävä. Liikuntatehtävän alla on taulukko, johon saa laittaa leiman tehtävän suorittamisen jälkeen. Leimoja kerätään yhteisöllisesti, jotta perheille ei tulisi paineita.

Aloitimme syksyllä kokeilun kahden viikon liikuntatehtävillä. Liikuntatehtävä muodostui aluksi ryhmämme motoristen taitojen harjaannuttamisen tarpeista, jotta saisimme mahdollisimman paljon toistoja. Lähdimme liikkeelle kehon  hahmottamisesta eli pyydettiin vanhempien ottamaan valokuvia seinällä olevista kehokorteista, joita piti matkia kotona. Kuperkeikan harjoittelu oli myös yksi perheliikuntatehtävä. Teimme päiväkodissa paljon kuperkeikkoja mm. lumessa, joita tehtiin myös perheliikuntatehtävänä sekä  sisällä että ulkona.

Huhti-toukokuun liikuntatehtävät olivat lähinnä kevään havainnointiin liittyviä, joista oli perheille valmiita esim. kuvabongaus- tai luontobingo tyyppisiä tehtäviä. Osa perheistä piti tehtävistä ja tekivät niitä innoissaan, varsinkin toimintakauden alussa. Leimoja tuli kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi kävely- ja juoksukilometrejä kerättäessä. Lapset olivat  innostuneempia samanlaisista perheliikuntatehtävistä, joita olimme tehneet jo aikaisemmin päiväkodeissa. Vaikka perheliikuntatehtävät eivät ole tavoittaneet vielä suurta suosiota, jalostamme ideaa sekä jatkamme ehdottomasti ensi syksynä samojen vanhempien sekä lasten kanssa.

Geokätkö isänpäiväyllätykseksi.
Tehtiin lasten kanssa geokätkö tuttuun metsään. Isät saavat isänpäiväkortin yhteydessä saatekirjeen geokätköilystä. Metsään on laitettu liikuntakortteja, missä on kivoja liikuntaohjeita, mitä isät lastensa kanssa metsässä tekevät. Viimeisen kortin jälkeen on kätkö lähellä ja löydettävissä. Kätkössä on aarre (tämä on lapsillekin yllätys) mukaan otettavaksi ja vihko, mihin voi jättää terveiset. Lapset ovat tästä innoissaan ja odottavat kovasti isänpäivää.
T: Peippolan päiväkodin eskarit

Yksikössämme vietetään kerran viikossa ulkoilu, jossa on tarjolla pelkästään liikuntavälineitä. Lapset ovat lähteneet riemulla mukaan peleihin. Välillä pelataan jääpalloa, ratsastetaan esteitä keppihevosilla. Hippaleikit ovat aina suosiossa. Usein lapset keksivät tutuista leikeistä uuden leikin yhteisillä uusilla säännöillä.
Lasten liikkumisen tukemiseksi meillä on ulkoilussa viikon leikittäjä. Leikittäjän rooli on aina yhdellä aikuisella viikon kerrallaan. Leikkiä toistetaan usein viikon ajan, näin lapset oppivat leikin säännöt ja leikit tulevat tutuiksi.
Syysloman jälkeen läksi KÄÄK MIKÄ VESKA kiertämään koteihin. Kassissa on mukavia liikunnallisia ideoita, joita voi yhdessä lapsen kanssa tehdä kotona/arjessa. Pilkanmaan päiväkoti/Kouvola

Kouvolan avoin varhaiskasvatus
Meillä on tehtävänä selvittää unelmien leikkipaikka lasten näkökulmasta. Isommilta lapsilta olemme saaneet suoraan vastauksia ja piirustuksia aiheesta. Ideana on vielä saduttaa lapsia. Toinen idea on viedä perheitä metsään ja havainnoida yhdessä vanhempien kanssa lasten liikkumista ja leikkimistä, ja saada "vastauksia" pienen, kenties vielä puhumattoman lapsen unelmien leikkipaikasta.
Nyt olemme keskustelleet ja kysyneet pienten taaperoiden vanhemmilta tätä asiaa. Olemme keskustelussa haastaneet vanhempia todella miettimään lapsen näkökulmaa tutkijana, toimijana, liikkujana ja leikkijänä.
Sieltä on noussut ideoita ja yksi niistä on toteutuksessa. Se on pallon pudotus-lakana, jossa on erikokoisia reikiä. Osa reijistä on liian pieniä. Lapsen pitää etsiä ja kokeilla, mistä erikokoiset pallot mahtuvat. Tämä on pienille 1-2 vuotiaille sopiva leikki.

Suositeltiin perheille liukurimäkeä pulkan sijaan. Olemme havainnoinneet ,että lasten keskivartalon hallinta tarvitsee useammalla vahvistusta. Liukurimäessä lasten keskivartalo saa hyvää harjoitusta. Harjoittelimme jalkojen nostamista korkealle liuun aikana. Huomioimme tämän esim. uimakoulussa. Innostamme lapsia laskemaan liukurilla olemalla mukana toiminnassa. Tätä samaa tuomme esille vanhemmille mm. hakutilanteissa.
Lehtomäen esiopetus/Kouvola

Jokainen ryhmä jakoi lapsille kotimatkabingolomakkeet ja niitä täytettiin vanhempien kanssa viikon ajan. Viikon päätteeksi lomakkeet palautettiin päiväkotiin ja palauttaneiden kesken arvottiin palkintoja. Jokainen ryhmä hoiti oman ryhmän lomakkeiden keräämisen ja arvonnan. Bingolomake oli sen viikon puheenaihe ja mukavasti myös vanhemmat innostuivat lomakkeen kohtia bongailemaan. Arvontapäivänä lomakkeiden palautusprosentti oli 99%, joten palkinnot varmastikin houkuttelivat lapsia ja sitä kautta myös vanhempia. Uusi vastaavanlainen bingo on jo kehitteillä kevättä silmällä pitäen.

Jaa oma ideasi

1 + 1 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE