Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä ja hänen tulee saada harjoitella päivittäin motorisia perustaitojaan. Taidot kehittyvät monipuolisesti, kun lapsi pääsee leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja kaikkina vuodenaikoina. Turhia kieltoja kannattaa karsia. Jos lapsella on vaikeuksia liikkumisessaan, hänellä on oikeus saada siihen tukea ja apua.

Miten tavoitteisiin päästään?

 • Rohkaiskaa kokeilemaan, innostakaa ihmettelemään ja tukekaa tarvittaessa. Opettakaa uusia ikä- ja kehitystasoa tukevia taitoja, leikkejä ja pelejä, sisällä ja ulkona, kaikkina vuodenaikoina. Iloitkaa onnistumisista yhdessä lapsen kanssa. Tarkkailkaa omia sanavalintojanne: varmistakaa, että ne innostavat liikkumaan ja tukevat oppimista.
 • Luokaa lapsille tilanteita, joissa he voivat innostaa toisiaan ja oppia toisiltaan.
 • Jos havaitsette lapsella motorisen oppimisen vaikeuksia, ottakaa asia puheeksi lasten vanhempien kanssa.
   

Jaa oma ideasi

Olemme saaneet ulkoilun toimintaohjeet sallivimmiksi. Lapset saavat liikkua enemmän taitojensa mukaisesti eikä tuijoteta enää lapsen ikää niin paljon. Koko piha-alue on kaikkien käytössä.  Olemme vähentäneet turhia kieltoja ja turvallisuushakuisuutta. Lapsia kannustetaan liikkumaan ja kokeilemaan erilaisia motorisia perustaitoja.

Olemme karsineet pihasääntöjä raakalla kädellä.

1. Aidalle ei kiivetä

2. Liukumäkeen ei viedä leluja/keppejä/naruja

3. Terassilla ei ajeta pyörillä/mopoilla/rekoilla

Ennen sääntöjä oli A4, nyt vain nuo kolme. Vaaratilanteita ei ole tullut yhtään enempää sääntöjen karsimisen jälkeen, kuin ennenkään.

Olemme mukana Turun kaupungin STEAM Turku hankkeessa. Sen myötä muokkaamme oppimisympäristöämme tukemaan lasten luontaista tutkimus- ja ihmettelyhalua. Hankkeen myötä lisäämme digitaalisuutta motoristen taitojen  harjoitteluun ja havainnointiin.

Olemme siirtäneet liikuntavälineet saliin, jotta ne olisivat helpommin lasten ja aikuisten saatavilla. Näin monipuolisten liikuntahetkien järjestäminen helpottuu ja myös lapset voivat helpommin osallistua kun tarvittavat välineet ovat saatavilla. Salista on myös helpompi hakea välineitä ryhmään lasten käyttöön, kun niillä on selkeästi oma paikka salissa. Lainauslistan avulla on helpompi tietää missä eri välineet ovat käytössä.

Toiminnalliseen oppimiseen olemme saaneet lisää väineistöä, joten lasten tutkimiselle ja kokeilemiselle on paremmat mahdollisuudet. Näin tuemme myös liikkumista eri toiminnoissa, kun kaikkea ei tarvitse tehdä istuallaan. Myös ipadit mahdollistavat lasten tutkimísta liikunnallisesti, kun lapset voivat kuvata sekä ulkona että sisällä. Ipadeja voidaan käyttää myös lisänä liikuntahetkissä tai ulkona kannustaa lapsia liikkumaan esimerkiksi kuvasuunnistuksen avulla.

...rajoittaa liikkumista. Olemme laatineet pihasäännöt sallivammaksi. Tarkoituksena on huomioida lapset mahdollisimman yksilöllisesti taidot huomioiden. Annetaan lasten liikkua ja mahdollistetaan liikkuminen niin sisällä kuin ulkona.

 

Eri ryhmissä monipuolisuuden huomioimiseen on käytössä monia erilaisia menetelmiä arjessa. Eräässä ryhmässä hyväksi tavaksi on havaittu suunnitella joka liikuntatuokiolle välineitaitoja, tasapainotaitoja ja liikkumistaitoja sen sijaan, että tietyn kuukauden aikana painotetaan tiettyä osa-aluetta. Tämä oli lisännyt itse liikkumista tuokioilla, vähentänyt odottelua ja tuonut monipuolisuutta. Pienillä liikkumistaitojen opettelussa korostuu kannustaminen tekemään asioita itse, kuten kiipeäminen sänkyyn ja pois itse (kerrossängyt). Myös Kapteeni käskee- tyyppiset leikit innostavat lapsia miettimään itse hauskoja tapoja liikkua ja kokeilemaan uutta.

Sarat (monivammaisten lasten kuntouttava erityisryhmä): Sarojen lapsille tarjotaan elämyksiä ja monipuolisia liikuntakokemuksia: uinti, ratsastus ja laskettelu. Fysioterapeutit laativat jokaiselle lapselle henkilökohtaiset tavoitteet karkeamotoriikalle. Monipuolinen liikkuminen: pallottelu/rytmirinkula, leikkivarjo, henkilökohtaiset jumpat/venytykset, seisominen seisomistelineessä, vapaa liikkuminen, eri liikekokemukset (keinuminen), kävelytelineet, pyörätuolikelaus.

Liikkuminen monella eri tavalla erilaisissa ympäristöissä: pihat, puisto, metsä, salit, ryhmän tilat.

Satuhieronta

Joulukalenteri, jossa liikuntatehtävä.

Olemme karsineet turhia kieltoja ja miettineet pihasäännöt uusiksi. Enää ei ole "ikärajoja" vaan lapset saavat omien taitojensa mukaan kiivetä ym. 

Olemme myös panostaneet rohkaisemaan lapsia yrittämään ja kokeilemaan eri liikuntajuttuja.

Yhteisestä päätöksestä jätimme kiellot pois säännöistä. Mietimme sen sijaan, milloin ja miten lasten liikkuminen mahdollistetaan mahdollisimman monipuolisesti. Joitain asioita isommat lapset voivat tehdä esim. kun pienimmät eivät ole pihalla (leikkikatosten päälle kiipeily/puihin kiipeäminen). Vauhdikkaille leikeille/pyöräilylle on varattuna tila, jossa ei tarvitse jatkuvasti varoa vaan voi nauttia vauhdista.

Metsäretket mahdollistavat motoristen taitojen monipuolisten harjoittelun ja lasten uskalluksen kehittymisen. Retkillä lapset kiipeävät, hyppivät ja tasapainoilevat vaihtelivissa ympäristöissä. Retkillä käydään viikoittain välillä jopa päivittäin.

Päiväkotimme kolmesta ryhmästä kaksi on integroitua erityisryhmää, mikä tarkoittaa, että lasten taitotaso esim. motorisissa taidoissa vaihtelee todella paljon. Tästä johtuen on erityisen tärkeää miettiä, että jokainen saa kaikissa tilanteissa mahdollisuuden liikkua oman taitotasonsa mukaisesti. On aina mietittävä haastavampia vaihtoehtoja taitaville liikkujille ja helpotettuja vaihtoehtoja niille, joilla on haasteita motoriikassa. Esim. pallojumpassa jaoimme lapset neljän lapsen ryhmiin. Alussa käytimme ilmapalloa ja helpoimmassa versiossa haastetta ja iloa tuotti jo se, kun onnistui pitämään ilmapalloa hetken ilmassa käsillä vauhtia antaen. Haastavammassa versiossa ilmapalloa pidettiin ilmassa eri ohjeiden mukaan, esim koskettamalla palloa vuoroin oikealla kädellä, päällä, vasemmalla kädellä, jalalla jne. Kaikkein haastavimmassa versiossa lisäksi otettiin vielä sanomalehtimaila, jota vaihdettiin jokaisen kosketuksen jälkeen oikean ja vasemman käden välillä. Ilmapallon tuoma ilo kaikilla - jokainen omia taitoja sopivasti haastaen.

Päiväkotimme tilat on kolmessa kerroksessa ja neljäkymmentä rappusta tuo valtavasti mahdollisuuksia erilaiseen liikkumiseen päivän aikana. Porrastasanteilla on tasapainokiviä, eli "älä koske lattiaan porrastasanteilla!". Joskus portaat kuljetaan sivuttain, joskus takaperin, joskus vain joka toiselle portaalle astuen jne. Teipeillä on matkan varrelle tilasta toiseen tehty erilaisia tasapainoviivoja ja hyppelyruudukoita. Liikkumis- ja tasapainotaidot karttuvat näin arjessa ihan huomaamatta!

Tämä osa-alue toteutuu päiväkodissamme riittävän hyvällä tasolla. Jokainen ryhmä toteuttaa liikuntakasvatusta monipuolisesti viikoittain hyödyntäen jumppasalia sekä lähiympäristöä. Lisäksi Liikunnan vuosikello on monipuolisen liikunnansuunnittelun tukena. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman myötä olemme päivittäneet päiväkodin yhteiset pihasäännöt sallivammiksi ja myönteisiksi kehoituksiksi entisen vanhan kieltolistan sijaan.

Käyttöön otettu liikuntaleikkivinkkipussit, jotka ovat säännöllisesti, noin kerran viikossa käytössä. Pussi säilytetään ulkoleluvarastossa ja sieltä napataan aina yksi kortti, jonka liikunnallinen leikki toteutetaan joko ulos mentäessä tai ulkoa sisälle lähtiessä. Leikkeinä esim. maa-meri-laiva, karhu nukkuu tai peili.

Perjantasin käytämme liikuntasalia enemmän yhdessä. Teemme saliin jumpparatoja lasten ideoimana. Ja radalla on toimimassa yhdessä eri osastojen lapsia. Näin eri ikäiset lapset saavat innostaa toisiaan ja oppia toisiltaan uusia taitoja.

-lasten annetaan tehdä itse, ei ”ikärajoja” kiipeilytelineisiin 

-viikottain metsässä 

-lapset opettavat muita 

-liikunnan vuosikelloa noudattamalla/mukailemalla tulee tarjottua lapsille monipuolisesti liikuntaa 

-aikuiset opastavat ja auttavat ja näyttävät esimerkkiä

Vietimme koko talon voimin toiminnallista 112- päivää, jossa lapsille opetettiin eri keinoin turvataitoja. Pitkin taloa oli erilaisia toiminnallisia rasteja, mm. miten soitan hätäpuhelun?, muumien ensiapu, pimeähuone ja heijastimet, väritystehtäviä jne. Liikuntasalissa lapset saivat leikkiä paloautoja- ja miehiä. Salin lattiaan oli teipattu tiet, joita pitkin lapset ajoivat paloautot (ratit käsissä) palopaikalle (iso piirretty talo, josta lähti liekkejä) ja pääsivät sammuttamaan paloa letkujen avulla. Leikkiä pystyi varioimaan monella tavalla, mm. eri reitti valintoja, osa on paloautoja ja osa tavallisia autoja jne. 

 

Päiväkoti Taikurinhattu, Pori.

Turku, Heinikonkadun päiväkoti

Motorisia taitoja tulisi opetella ja harjoittella samoin,  kuin muitakin opittavia taitoja.  Olen ottanut tavoitteeksi kartoittaa lasten motorisia taitoja joko havainnoimalla tai tekemällä APM - mittauksen. Se on alle kouluikäisille lapsille suunnattu psykomotorisia taitoja mittaava testi. Siinä kartoitetaan mm. perusliikuntataitoja, tasapainotaitoja, kehon hahmottamista, kehon keskilinjan ylittämistä, asentojen matkimista, pallon käsittelytaitoja sekä tietysti annettujen ohjeiden ymmärtämistä.

Näiden tulosten perusteella olen valinnut yhden perusliikuntataidon yhdeksi kuukauden aiheeksi. Perusliikuntataitoa, esim. tasapainoilu, olemme harjoitelleet niin ulkoillessa kuin ohjatussa liikuntatuokiossa.  Sääntöleikeiksi otamme silloin leikkejä, joissa vaaditaan tasapainoilua. Vapaan leikin liikuntavälineiksi olen tällöin valinnut esim. hernepusseja, joilla voi harjoitella kannattelua eri kehon osilla ja siinä vaaditaan tasapainoa. 

Olen tehnyt ryhmään liikuntaseinän, josta muu henkilökunta sekä vanhemmat myös näkevät mitä liikuntataitoa olemme päiväkodissa harjoitelleet. Siinä on kuvia liikuntatuokioista sekä listattu esim. harjoitettavan taidon tukevia leikkejä ja pelejä.  Seinällä on myös vinkkejä vanhemmille miten he voivat kotona harjoitella samaa taitoa ja myöskin mainittu lähiympäristön kohteita jossa voivat käydä yhdessä perheen kanssa liikkumassa. Esim. puistot, kentät ym.

Päiväkodissamme on jo useamman vuoden aikan haluttu lisätä ja monipuolistaa lasten liikkumista.

Meillä on mahtava liikuntasali omassa talossa, joka mahdollistaa paljon. Talon hankinnoissa on pitkään painotettu hyviä ja monipuolisia liikuntavälineitä. Jumppapalloja, sählysettejä, luistelutukia, potkupyöriä, liikettä sisälle ja ulos. Monena vuonna päiväkodissa on pidetty keväisin ja syksyisin pyöräilyviikkoja. Vanhemmat tuovat lapsen oman pyörän ja kentällä on pyöräilyrata. Tämä on ollut suosittua liikkumista. Metsäretket ovat jokaviikkoista toimintaa kaikissa ryhmissä. Talvella on ollut mahdollisuus luisteluun viereisellä kentällä. Perheitä on kannustettu yhteiseen liikkumiseen erilaisten teemahaasteiden kautta, esim geo-kätköjä on etsitty koko perheen voimin.

Meidän avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan osallistuessa lapset ovat huoltajansa, isovanhempansa, hoitajansa tai muun aikuisen kanssa. Kannustamme lapsia kokeilemaan  uusia taitoja ja samalla tuemme vanhempia turvakasvatuksessa. Käymme paljon keskusteluja myös motorisista taidoista, niiden kehittymisestä ja turvallisesta motoristen taitojen harjoittamisesta. Toiminnassamme tarjoamme mahdollisimman monipuolisia toimintoja näiden taitojen kehittämiseen ja toimintapisteidemme toimintaympäristötkin antavat tähän hyvät mahdollisuudet. Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten ikä- ja taitotason niin, että kaikille olisi jotain esim. vauvoille pallot, ihmettelyä ja turvallinen tila liikkumisen harjoitteluun ja isommille välineitä tarjolle tai vaikka toimintarata. Lasten toiveita kuunnellaan ja otetaan toivottuja tuttuja liikunta- ja laululeikkejä yhä uudestaan esim. Huusaisai -laulu.

Järjestämme paljon ohjattua liikunnallista ulko- ja sisätoimintaa, johon perheet voivat halutessaan osallistua ja saada samalla liikkumisen iloa sekä yhdessä tekemistä. Hyödynnämme toiminnassamme lähiympäristön liikkumismahdollisuuksia (luontopolut, lähimetsät, leikkipuistot, luistelukentät, urheilukentät ym.) samalla tuoden ne perheille tutuksi ja kannustaen heitä omatoimiseen liikkumiseen. 

- Olemme hyödyntäneet liikuntaa oppimisen tueksi: esim. laiva on lastattu > nimeämisen harjoittelua ja luokittelua, jumppasalissa rakensimme ikään kuin ison pelilaudan ja harjoittelimme nopan silmäluvun mukaan liikkumista, eri väristen muotolaattojen avulla olemme harjoitelleet muotoja ja värejä, luonnossa liikkuessamme olemme laskeneet eri asioita ja mietitty minkä värisiä esim. puun lehdet ovat eri vuodenaikoina yms.

Naamioidaan harjoiteltavat motoriset taidot aina uudenlaisen leikin/pelin/hahmon avulla kiinnostaviksi, esim. Läänin ystävyysliikkeet. Eli Kääk-dinosauruksen mallikortit erilaisiin asentoihin.

 • Sallivat pihasäännöt, ei turhia kieltoja
 • Kannustetaan tekemään itse ja yritetään yhdessä
 • Monipuoliset välineet sisällä ja ulkona kaikkien saatavilla
 • Aikuinen esimerkkinä, kannustaa ja rohkaisee
 • Säännölliset metsäretket
 • Liikunnan vuosisuunnitelma antaa rungon monipuoliselle liikkumiselle

Laadimme havainnointia tukevaa materiaalia salin seinälle ja IDID tauluihin – tavoitteena kokonaisvaltainen liikunnallisten taitojen havainnointi ja harjoittelu

Yksikössämme on käytössä kaikissa ryhmissä Skidireilin motoristen taitojen havainnointimateriaali. Lasten motoristen taitojen havainnointi tehdään jokaiselle lapselle vuosittain. Tämä helpottaa kasvattajien välistä keskustelua motorisista taidoista ja niiden havainnoinnista ja mahdollistaa pitkäkestoinen seurannan lapsen ryhmän vaihtuessa.

Kehittelimme tarpeitamme vastaavan motoristen taitojen havainnointikaavakkeen ja yritimme tehdä havainnoinnista ja havainnointien kirjauksista niin yksinkertaista, että se varmasti onnistuu kiireisessäkin arjessa. Muokkasimme lomaketta kauden aikana ja hioimme ideaa. Tärkeää on se, että havainnointilomakkeita on kaikissa niissä paikoissa, missä havainnointia tehdään, eli laitoimme niitä mahdollisimman moniin huoneisiin, kaapin ovien sisäpuolelle. Kynät kiinnitettiin kaavakkeiden viereen, jotta havaintojen kirjaus ei kaadu siihen klassiseen "missä on kynä???....ja kirjausmahdollisuus meni jo ohi ;)". Yksi lomake oli myös jumppa/retkirepussa ja joillakin jumppakerroilla yksi työntekijöistä kirjasi havaintoja ylös. Kaavakkeessa oli todella yksinkertaiset kirjausmenetelmät (H=harjoittelee, O=osaa, E=ei vielä osaa) ja lisätilaa, jos lisäkommentteja ehti/oli tarvetta kirjata.
Ensi kaudella jatkamme havainnoinnin kirjauksen hiomista ja mahdollisesti liitämme mukaan liikunnan vuosikelloon.

Jaa oma ideasi

3 + 12 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE