Lapsi näkee kaiken ympärillään olevan tilan kiinnostavana paikkana liikkumiseen. Aikuiset ratkaisevat, saako lapsi käyttää oivaltamansa mahdollisuudet keksiä erilaisia tapoja liikkua ja muokata ympäristöä fyysisesti aktiivisiin leikkeihinsä. Aikuisten tehtävä on etsiä ja luoda liikkumaan houkuttelevia ympäristöjä, joissa monipuolinen liikkuminen on sallittua.

Miten tavoitteisiin päästään?

 • Varmistakaa tasa-arvon toteutuminen niin, että kaikki lapset saavat kokeilla erilaisia liikkumistapoja.
 • Antakaa lasten uteliaisuuden ja innostuksen pysyä elossa. Kun seuraatte vuodenaikojen vaihtumista, innostukaa yhdessä liikkumisesta ja nähkää ympäristön kauneus lapsen silmin: isona mahdollisuutena.
 • Tarjotkaa lapsen kaikille aisteille aistimuksia ja kokemuksia.
 • Ottakaa selvää paikkakunnan ulkoilumahdollisuuksista ja kertokaa niistä myös vanhemmille.​
 • Hyödyntäkää luontoa ja myös rakennettua lähiympäristöä oppimisen paikkana.
 • Auttakaa liikkumiseen erityistä tukea tarvitsevaa lasta saamaan kaipaamaansa tukea, jotta hänellä on mahdollisuus osallistua toimintaan. 
   

Jaa oma ideasi

Kuvatuki on ollut käytössä jokaisella ryhmällä jo pitkään. Halusimme tehostaa lapsen kuulluksi tulemista myös ulkona sekä selkeyttää aikuisille meidän pihasääntöjä.

Halusimme kääntää kasvattajien roolin pihalla valvojasta liikuttajaksi, joten valvontasektorit nimettiin liikuntasektoreiksi.

Kuvatauluun valittiin neljä ns. liikuntasektoripaikkaa, jotka kuvattiin. Portti/pyöräilypiha, kiipeilyteline, keinut sekä hiekka-alue. Kuvien alle kirjattiin muutama turvallisuushuomio sekä mitä ko. aluella SAA tehdä.

Turvallisuus huomioita oli, että portin saa avata ja sulkea vain aikuinen. Pyöräilypihalla saa ajaa 4 lasta kerrallaan. Keinuissa saa olla kaksi lasta ja niissä saa seistä. Kiipeilytelineeseen ei viedä leluja. Pienessä liukumäessä saa kiivetä myös ylöspäin. Ketään ei saa satuttaa.

Taulut ovat kiinni ikkunoissa, niin että kuvat näkyvät ulos, jolloin ne ovat aina näkyvillä eikä niitä tarvitse siivota pois iltapäivisin varastoon.

Kuvat auttavat lasta keksimään mieluista tekemistä ulkona sekä sijaisia, uusia työntekijöitä, opiskelijoita sekä vanhempia omaksumaan pihasäännöt nopeammin.

Ulkovaraston oveen on lisätty vielä muitakin leikinvalintakuvia ulkoilun aktivoimiseksi, sekä talvella tarvittiin hiihto-, luistelu- ja pulkkailukuvia.

Päiväkotimme ympäristön luonto on monipuolista, maasto on vaihtelevaa ja lähistöllä on niittyä ja metsää. Meillä toimii päivittäin metsäeskari, luonnossa ja luonnosta oppien. Lisäksi muut ryhmät käyvät ahkerasti metsässä oppimassa. Päiväkodin lähellä sijaitseva seikkailupuisto tuo myös erilaisia liikkumismahdollisuuksia lapsille.

Pokemon-seikkailuradan tarkoituksena oli tutustua lähiympäristöön kivojen tehtävien avulla. Ryhmät jakautuivat pienryhmiin, joten kaikille riitti toimintaa ja jännitystä. Jokaiselle ryhmälle varattiin oma pallo ja pokemonit, joita kerättiin palloon. Jokaisen pisteen tehtävä oli liikunnallinen. Hienomotoriikka harjoiteltiin lasten kanssa, kun valmisteltiin palloja ja pokemoneja. Pisteiltä lapset saivat "kerätä" aina yhden Pokemonin palloon.

 

Järjestimme myös Satupolun metsään. Polku kiersi metsässä ja oli merkattuna nauhoilla ja heijastimilla, joten polulla pystyi hyötykäyttämään myös taskulamppuja halutessaan. Polun pisteillä oli tarina, joka kantoi koko polun ajan. Polun varrella pääsi tutustumaan Julia-metsäjänikseen ja Kalle-koivuhiiren tarinaan sekä miettimään visaisia tehtäviä eläinten talven viettoon liittyen.

 

Hyödynnämme päiväkodin lähiympäristöä monipuoliseen liikkumiseen. Päiväkodin lähellä avautuu varkausmetsä, jossa pääsemme mm. ihmettelemään vuodenaikojen vaihtumista ja liikkumaan vuoden aikojen mukaisesti, esim. syksyllä marjoja poimien, talvella hiihdellen ja mäkeä laskien, kesällä värejä ja ötököitä bongaillen.

Lähellä olevaa metsää on hyödynnetty entistä enemmän retkeillen ja yhteisissä tapahtumissa metsään on tehty erilaisia toimintapisteitä. Retkeily on lapsille aina elämys ja luonnossa kävellessä on paljon tutkittavaa eri aistein. Välillä on kiva syödä eväätkin luonnon keskellä.

Repometsässä on puu, jonne eräs muuan kettu jätti viestiä aikoinaan leikkikoululaisille. Tätä ollaan miettimässä käyttöön nyt meille päiväkodin väellekin. Kettu voisi jättää meille viestiksi vaikka jumppavinkkejä metsäretkillä käydessämme.

Lähikenttää on myös hyödynnetty ja erittäin hauska lapsista oli talvella kentälle tehty "lumilabyrintti".

Käymme lasten kanssa myös läheisissä leikkipuistoissa.

Jokaisella ryhmällä on olemassa oma metsäpaikka. Metsäpaikalla käydään vähintään kerran kuukaudessa, syksyisi ja keväisin viikottain. Metsäretket pidetään toiminallisina. Annetaan myös aikaa omaehtoiselle liikkumiselle esim. majojen rakekentamiselle.

...kehittämistyön alkuvaiheessa

Ohjattua ulkoliikuntaa lähdettiin lisäämään Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman kehittämistyön alkuvaiheessa kahdessa eri ryhmässä, eli isoilla ja pienillä omansa. Isoilla tavoitteena oli koota Suomi 100- juhlavuoden henkeen perinneleikkejä. Varastoon varattiin muovitasku leikkejä varten, ja kukin ryhmä oli vetovastuussa toiminnasta kuukauden, leikin vaihtuen kahden viikon välein. Jokainen ryhmä huolehti, että perinneleikkiä leikittäisi viikoittain.

Pienet toteuttivat perinneleikki-teemaa ryhmissään soveltaen ikätason mukaan. Ikkunassa oli kuvalla osoitettu kulloinenkin leikki, mm. hippa- ja piiloleikkejä, ja pienten ryhmissä teema aloitettiin hieman keväämmällä kuin isojen ryhmissä.

Perinneleikki-teema innosti lapsia oppimaan uusia yhteisleikkejä, ja lapset olivat innokkaasti mukana. Uusia leikkejä opittiin paljon! Kasvattajat kokivat leikkien kehittämisen mukavaksi ja tuovan vaihtelua toimintaan. Koska kuhunkin leikkiin oli varattu kaksi viikkoa, leikkien leikkimisen sai hyvin järjesteltyä kunkin ryhmän aikataulujen ja tilanteiden mukaan.

Ohjatun ulkoliikunnan lisäämistä jatkettiin syksyllä 2017 mm. eskareilla ottamalla ulkoilun alussa ulkopelejä, ja Ulpukoilla ulkoilun lopussa yksi ohjattu liikuntaleikki (lapset ovat äänestäneet leikin) joka päivä. Pienillä koko pienten pihan käyttöä tehostettiin, ja vähemmälle huomiolle jäänyt alue pihan nurkalla otettiin aktiiviseen käyttöön.

Myös ohjelman myöhemmässä vaiheessa ulkoliikunnan lisäämiseen on etsitty keinoja, mm. liikuntaleikki joka päivä ulkoilun lopuksi. Lähimetsää on hyödynnetty paljon: Unelmien liikuntapäivän tehtävärasteja, erään ryhmän metsäjooga-kevätjuhlassa sekä viikottaisilla retkillä. Päiväkodin sijainti aivan metsän vieressä mahdollistaa metsän ja lenkkipolkujen /latujen monipuolisen hyödyntämisen ympäri vuoden.

Tasa-arvo; kaikki osallistuvat.

Kuukauden sääntöleikki ulkona/sisällä.

Tuemme erilaisia liikkujia näyttämällä mallia, tukemalla fyysisesti, rohkaisemalla, sanoittamalla asioita, tunnustelemalla.

Ulkoilumahdollisuudet: Hyödynnämme lähiympäristöä liikuntaan ja aistikokemuksiin- lähimetsät, koulun kenttä, merenranta sorsineen, leikkipuistot, kävelytiet, kävelyretket, bussiretket mm. Ruissaloon, Katariinanlaaksoon, Vaarniemeen.

 

 

Päiväkotimme vieressä sijaitsevaa metsää käytetään ahkerasti, myös alle 3vuotiaat. Lähellä on myös urheilukenttä, jota pyritään hyödyntämään. Eskarit käyttävät myös viereisen koulun liikuntasalia. 

Metsäretkissä kuunnellaan myös lasten toiveita, mitä kaikkea siellä voisikaan tehdä :)

 

Toimintakauden 2018-2019 teemana Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista päiväkodissamme oli Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa - ulkona unelmat todeksi.

Vuoden aikana pieniä kehittämisaskeleita olivat mm.

 • Ulkoleikeissä aikuisen aktiivinen rooli - yhdessä ulkoleikkien leikkijänä, lumilinnojen rakentajana, jalkapalloilua, yhdessä retkeilyä
 • ulkoilua ja retkeilyä pienryhmissä, suunniteltujen retkien lisäksi lähdemme useammin extempore-retkille lähiympäristöön
 • läheisen koulun pihan hyödyntäminen ulkoilussa
 • Aikuisten ohjaamien yhteisleikkien lisääminen
 • Vanhempaintoimikunta mukaan pihapyörien hankintaan

Viikottaiset metsäretket kaikilla päiväkodin lapsilla luovat tervetullutta vaihtelua aisteille ja likkumiselle. Lapset pääsevät nauttimaan metsän rauhasta ja kehittämään omaa vauhtiaan taitojaan ilman ajan loppumista kesken. Kiipeily metsässä verrattuna kiipeilyyn puolapuilla kehittää lasten motorisia taitoja monipuolisemmin ja mahdollistaa myöhemmin sisätiloissa lasten onnistumiset ohjatummassa liikunnassa.

Metsäretkien lisäksi ryhmät tutustuvat lähiympäristöön kävelyretkillä (joilla välillä myös juostaan :-) ja oppivat jo pienestä pitäen liikkumaan yhdessä muuta liikennettä ja ihmisiä huomioiden. 

Päiväkotimme on pieni kahden ryhmän talo ja sisätilat ovat ahtaat. Sisäliikuntapaikkana toimii eteinen/aula, jossa liikuntavälineet ovat esillä lasten käytössä. Välineitä vaihdellaan liikuntasuunnitelman mukaisesti kuukausittain, näin lapset tutustuvat erilaisiin välineisiin.

Kerran viikossa 3-5v ryhmä käy läheisellä koululla jumppaamassa ja siellä on käytössä koulun välineet.

Metsäretket kuuluvat viikottaiseen ohjelmaan ja lähiympäristöä hyödynnetään liikkumiseen mm. kävelyretket, lähipuisto, yleisurheilukenttä.

Päiväkodin piha on pieni hiekka-/asfalttipiha. Hiekka-alueella on keinut ja kiipeilytelineet, asfalttipuolella on peli- ja pyöräilyalue ja siihen on maalattu myös hyppyruudukoita. Pihan vieressä aidan toisella puolella on pieni metsäalue ja iso mäki, jossa talvisin lapset laskevat mäkeä. Saimme myös pihalle vanhoja autonrenkaita, joita voi hyödyntää liikuntaleikkeihin.

Olemme säännöllisesti askarrelleet oman geokätkön, eli koristelleet tyhjän muovirasian ja laittaneet sisälle milloin mitäkin, mutta aina kuitenkin vihkon ja kynän, jotta geokätköllä käyneet voivat laittaa sinne nimensä ja terveisensä. Rasiassa on usein ollut myös muutama laminoitu vinkkikortti siitä, mitä pieniä mukavia juttuja paikan päällä voisi tehdä yhdessä. Kätkö on viety metsään ja katsottu sille sopiva piilopaikka yhdessä. Piilopaikka on sitten merkitty pienellä rastilla alueen karttaan (alueen suunnistuskartta, joka on saatu viereisen koulun liikunnanopettajalta). Kartat on monistettu jokaiselle perheelle ja haastettu sitten perheet käymään yhdessä geokätköllä. (Kätkön ei siis tarvitse olla minkään gps-laitteen takana, pelkkä tavallinen kartta riittä. Lapsihan on ollut piilottamassa kätköä, joten hän todennäköisesti myös löytää sen, mikä lisää iloa!). Tällä keinolla olemme saaneet perheet tutustumaan lähiympäristöömme ja lapsille rakkaaseen metsään ja sen leikkipaikkoihin. Monelle vanhemmalle kyseinen metsä oli aikaisemmin täysin vieras paikka. Nyt perheet saattavat retkeillä samalle kätkölle jo useitakin kertoja ja onpa jotkut perheet, joiden lapset ovat jo siirtyneet koulutielle, kysyneet josko saisivat vielä uusimman kätkön kartan :-)

Päiväkotimme ryhmät retkeilevät säännöllisesti ja lähiympäristö tarjoaa hyvät hiihto- ja luistelumahdollisuudet. Lisäksi lähiympäristöstä löytyy useampi leikkipuisto sekä metsää, joihin voi tehdä retkiä helposti. Osallistumme vuosittain Unelmien liikuntapäivän järjestämiseen, jolloin suunnittelemme yhdessä lasten kanssa päiväkodin pihaan liikuntatehtäviä. Lisäksi järjestämme myös muita päiväkodin yhteisiä liikuntatapahtumia esimerkiksi laskiaisrieha ja rusettitanssit. Ryhmien kevät- ja joulujuhlat ovat usein toiminnallisia tapahtumia.

Ollaan lähdetty monipuolistamaan ulkoliikuntaa . Käytämme alueen puistoja esim. kiipeilyyn. Keskusliikuntapuistossa käymme juoksukilpailuja, liikumme eri tavoin pururadalla, usein lapset keksivät tavan liikkua. Metsämörrissä käymme joka keskiviikko jossa olemme leikkineet piilo- ja hippaleikkejä. Isommat lapset ovat ottaneet pienet kaveriksi ja ohjanneet heitä kädestä pitäen hippaleikin saloihin 

Jokainen perhepäivähoitaja käy omalla tahollaan metsäretkillä. Kotaretket ovat tulleet myös avuksi ja vaihteluksi retkille. Kodassa vietämme koko päivän noin muutaman kerran tai useammankin kerran vuodessa.

-jalkapalloturnaus Torikadun palloilukentällä, hyödynnetään liikuntaseuroja 

-pyöräilyä pihalla ja eskarit/viskarit pyöräilevät myös lähiympäristössä 

-luistelu/hiihto (myös jäähallia hyödynnetään)

-puistoretket 

-metsäretket/kota 

Perinteinen laskiaisrieha pidettiin päiväkodin pihalla. Vaikka ei ollut lunta, eikä perinteisiin talviriehoihin päässyt osallistumaan, ei se estänyt innokasta väkeä liikkumasta. Yksi ryhmä otti vetovastuun tapahtumasta. Koko päiväkoti oli kokoontunut pihalle (5 ryhmää). Alussa lämmittelimme mm. Fröbelin Palikoiden tahdissa yhteensä 3 liikuntalaululeikin verran. Hikihän siinä tuli kaikille. Tämän jälkeen oli pihaan piilotettu noin 10 toimintakorttia, jossa lumiukko ohjeisti mikä jumppa liike tulisi tehdä. Lapset saivat liikkua pihassa vapaasti, pienemmät tarvitsivat enemmän aikuisten ohjausta liikkeissä, eskarit bongasivat kortit ja tekivät liikkeet itsenäisesti. Lopuksi nautittiin mehua ja grillimakkaraa pihalla. 

Päiväkoti Taikurinhattu, Pori.

 

Pyrimme hyödyntämään päiväkodin lähiympäristöä monipuoliseen liikkumiseen, esim. päiväkodin lähellä  olevaa metsää on hyödynnetty entistä enemmän retkeillen.  Lähiympäristö tarjoaa hyvät hiihto- ja luistelumahdollisuudet. Käymme lasten kanssa myös läheisessä leikkipuistossa. Tavoitteena on, että ryhmät retkeilisivät kaikkina vuodenaikoina ainakin kerran viikossa.

Osallistumme vuosittain Unelmien liikuntapäivän järjestämiseen, jolloin suunnittelemme yhdessä lasten kanssa liikuntatehtäviä tms. (viime vuonna järjestimme sählyturnauksen viereisellä koululla). Lisäksi järjestämme myös muita päiväkodin yhteisiä liikuntatapahtumia. 

Olemme jo useamman vuoden sopineet naapuripäiväkodin kanssa pihojen vaihdosta, nyt tämä on jo rutiinia. Joka kuukauden ensimmäinen maanantai kirmaamme iloisina  naapurin pihalle. Vuodenaikojen vaihtelukin tuo tähän oman mausteensa. Lähimetsää käytetään viikoittain retkillä. Olemme myös järjestäneet sinne kaikkien yhteisen joulutapahtuman ja Aleksis Kiven päivän luontopolun, nyt jo useamman kerran. Tuttu metsä näyttäytyy aivan eri tavalla. Lähistöllä on myös useampi leikkipuisto, joissa voi käydä lapsiryhmän kanssa. Pelkästään kävelyretki kirvoittaa usein lasten kielet; kuka asuu missäkin, minne päin kuljetaan, tuolla minä olen käynyt jne. ja askeleita karttuu. Viskareiden juoksutapahtuma järjestettiin lähipuistoalueen hiekkapolulla ja vauhtia riitti.

Kevättalvella olemme ottaneet käyttöön pihallamme liikuntapisteet kerran viikossa. Jokainen ryhmä talossa on suunnitellut yhden liikunnallisen toimintapisteen, jonka jokainen ryhmä käy läpi. Toimintapisteet pysyvät pitkään samoina, joka helpottaa jokaista ryhmää toteuttamaan liikunnan lisäämistä. Lapsille toisto on tärkeää onnistumisen ja oppimisen vuoksi. Kyseisenä päivänä ei ole muita ulkoleluja käytössä aamupäivällä.

Kerran kuukaudessa vietämme myös ulkoliikuntapäivää, jolloin yksi ryhmä vuorollaan on vastuussa pisteistä.

Ryhmät käyvät keskimäärin kerran viikossa metsäretkillä lähiympäristössä.

Meidän avoimen varhaiskasvatuksen toiminnassa päiväkotibussi on antanut hienon mahdollisuuden hyödyntää monipuolisia toimintaympäristöjä eri puolilla Kouvolaa oman toimintamme ohella. Olemme vieneet bussilla toimintaamme kerran viikossa kuukauden jaksoissa (->sama paikka 3-5 krt peräkkäin) kaupungin eri asuinalueiden leikkipuistoalueille. Toiminnallisessa aamupäivässä perheillä on mahdollisuus ulkona järjestettyyn toimintaan erilaisin tehtäväpistein, toimintaradoin ja ohjatuin leikein, toisinaan on ollut myös grillausmahdollisuuskin. Bussin sisällä on mm. musisoitu, pelailtu, piirretty, syöty eväitä ja talviaikaan lämmitelty varpaita.  

Vietimme koko päiväkodin kanssa unelmien liikuntapäivää ulkona, pihalle rakennettujen rastien parissa. Ryhmät kiersivät rastit vuorotellen, jolloin jokaiselle tuli oma rauhallinen aika (noin 20min) kiertää pihalla olevat liikunnalliset rastit. Ensin kierrettiin aikuisen johdolla, jonka jälkeen lapset saivat jatkaa rataa oma-aloitteisesti. Rastit olivat monipuolisia, muunneltavia eri taitotasoille ja pihaa käytettiin kekseliäästi hyväksi. Rasteilla oli myös tuotu liikuntavälineitä. Eskarit auttoivat rastien valmisteluissa ja siivoamisessa.

1. Keinujen alta konttaus

2. Autonrenkaista tehty rata, jossa astuttiin renkaiden keskelle

3. Keinujen alta kieriminen

4. Rappusen ylös ja alas

5. Kiipelytelineeseen nousu, sivuttaisliikkuminen ja alas

6. Keppihevos pujottelu rata

7. Tunnelin läpi konttaus

8. Liukumäestä liukuminen alas

9. Koripallon heitto koriin tai ämpäriin

10. Esterata jossa vuoronperään mentiin esteen yli astuen/hypäten ja ali kontaten/ryömien

11. Kevyen pienen pallon kuljetus pujotellen lusikalla/kauhalla eri nopeuksilla

 

Lapset innostuivat kiertämän rataa kukin omalla nopeudella ja taidoilla, hymyjä ja iloisia kiljahduksia havaittiin. 

 

Päiväkoti Taikurinhattu, Pori.

Viime kaudella yksi kehittämiskohteemme oli ulkoilun piristäminen. Tähän työyhteisömme keksi paljon ideoita, joista osa vielä toteuttamatta, jatkamme tätä aihetta tulevallakin kaudella. Koronakevään ansiosta oli aikaa toteuttaa pihamaalauksia. Lapset osallistuivat ideointiin, näin toteutui myös osallisuus. Harmi kun kuvaa en saa liitettyä, mutta yksi suosittu pihamaalaus on "hamsterin juoksupyörä" eli kaksi isoa ympyrää sisäkkäin, jossa ympyrän väliseen alueeseen tehty ikäänkuin tikapuut, osa ruuduista maalattu eri väreillä. Tämä idea vain tuli  jostain, tähän ei ole tarkkaa leikki-ideaakaan, mutta suosittu se on. Lapset juoksevat tässä kiinniottoleikkiä, ruudulta ruudulle voi hyppiä, loikkia ja väriruuduille voi sopia jonkun tietyn liikkeen. Tämä toimii myös tervapataleikissä, polttopallossa ja on mainio kokoontumispaikka!

Olemme hyödyntäneet päiväkodin lähiympäristöä liikunnassa:  esim. pulkkamäki, luistelu lähikentällä, uimahallikäynnit isompien lasten kanssa, lähipuistojen ja leikkikenttien hyödyntäminen, unelmien liikuntapäivä liikuntapuistossa ja metsäretket lähimetsään

Metsäretkellä lasten kanssa leikimme rallia. Lapsilla on pahvikiekot ratteina, mukana oli myös liikennemerkkejä, parkkipaikka on tauon/pysähtymisen paikka. Liikennemerkit osoittavat vauhdin; esim. 30 mennään hiljaa, 50 keskinopeasti, 80 kovaa. Lapset etsivät maastosta keppejä, joilla sai tankattua autoa. Lasten mielikuvitus vie leikkiä eteenpäin.

Rallia voi ajaa haasteltaan erilaisissa maastoissa; pihalla, metsässä.

Metsä on paras retkikohde. Siellä lapset keksivät aina tekemistä keppien, kivien, käpyjen ja muiden luonnosta löytyvien ideoiden parissa. Perinteiset sääntöleikit saavat aivan uudenlaisen tunnelman, kun niitä soveltaa metsässä!

 • Ulkoilemme säällä kuin säällä.
 • Tutkimme monipuolisesti lähiympäristöä.
 • Metsäretkiä tehdään säännöllisesti.
 • Luonnosa kotonan- Kotakarhut retkeilevät päiväkodin ulkopuolella kolmesti viikossa.
 • Päiväkodin sisätilat ja monimuotoinen piha aktiivisessa käytössä sekä omaehtoisessa että ohjatussa liikkumisessa.
 • Hiihtämään pääsee päiväkodin pihalla tai läheisellä pellolla.
 • Luistelukenttä on kävelymatkan päässä.
 • Varhaiskasvatuksen käytössä myös koulun kentät ja liikuntasali sekä liikennepuisto.
 • Olemme mukana Ilo kasvaa ulkona- hankkeessa.

Lähiympäristöretket mahdollistavat erilaisiin seikkailuihin sekä kehittävät monenlaisia motorisia perustaitoja.

 • Skeittipuistossa voi mm. juosta, kiipeillä, pyöräillä sekä talvella hiihtää. Kaverit auttavat toinen toisiaan "rampeille"  pääsyssä. Puskissa on myös ihania majapaikkoja, joissa voi seikkailla.
 • Lasten toivomat lähimetsäretket joka viikko:retkelle meno juosten/kävellen ylä- ja alamäkeä, epätasainen maasto, rotkot, kaatuneet puut, keppien ja muiden tarvikkeiden keräilyä, kivet mahdollistavat motoristen taitojen, kuten kiipeilyn ja laskemisen, hyppimisen sekä erilaisten tasapainoharjoitusten toteutumisen huomaamatta, myös lapsille, jotka ei muuten liiku
 • Lähiympäristöä voi hyödyntää eri vuodenaikoina eri tavalla: talvella luistellaan, hiihdetään, leikitään suksilla hippaa yms., tehdään lumessa kuperkeikkoja, keväällä ja syksyllä samalla kentällä ja skeittipuiston ympärillä pelataan pallopelejä, tehdään pyörille taitoratoja, yleisurheiluharjoitteita jne. Ympäri vuoden voi retkeillä metsissä sekä puistoissa ja suunnistaa yms. 

Tavoite: pvm. 20.9. Syksyllä 2021 Omenat ja Päärynät toteuttavat varhaiskasvatusta mahdollisuuksien mukaan entistä enemmän luonnossa.
Toimenpiteet: Koulutusta ja vinkkejä pedagogisiin toimintoihin, joita voi toteuttaa luonnossa ja metsässä.

Olemme laittaneet päiväkotiemme pihaleikkisäännöt julkisille pedanet sivuillemme perheiden tutustuttavaksi. Keräämme sähköisellä kyselyllä perheiltä palautetta pihaleikkisääntöjemme kehittämiseksi.

Toimintakorit: Toimintamme on ollut jo pitkään luonnossa ja lähiympäristössä. Teimme toimintakoreja eri toiminnoille, jotka auttavat toiminnan suunnittelemisessa ja jotka on helppo ottaa mukaan, kun siirrymme ulos. Toimintakoreja on musiikkikori, tunnekasvatuskori, liikuntakori, pedagoginen kori ja luontokori.

Jaa oma ideasi

7 + 1 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE