Ohjatut liikuntatuokiot ovat erinomainen tapa oppia uusia taitoja turvallisten aikuisten innostavassa ohjauksessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Toiminta tulee suunnitella niin, että kaikilla lapsilla, myös aikaisemmin liikuntaa harrastamattomilla, taidoiltaan muita heikommilla tai liikkumiseensa tukea tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus nauttia liikkumisesta, onnistua ja oppia. Lapsen sukupuoli, perhe, kulttuuri, kieli, terveys tai muut yhdenvertaisuustekijät eivät saa vaikuttaa lapsen osallistumismahdollisuuksiin.

Miten tavoitteisiin päästään?

 • Järjestäkää lapsille säännöllisesti, ympäri vuoden, monipuolisia ohjattuja liikuntatuokioita. Organisoikaa toiminta niin, että lapsi pääsee liikkumaan mahdollisimman paljon ja että oman vuoron odottelua on mahdollisimman vähän.
 • Hyödyntäkää lasten vertaisoppimista yhdistämällä esim. esiopetus ja ohjattu liikunta.
 • Opettakaa sääntöleikkejä ja auttakaa leikkejä alkuun. Olkaa mukana ja houkutelkaa myös työkaverit​ mukaan peliin tai leikkiin.

Jaa oma ideasi

Ohjattua sisäliikuntaa on kaikilla ryhmillä säännöllisesti, joten päätimme valita kehittämisenkohteeksi ohjatun ulkoliikunnan.  Halusimme samalla vahvistaa päiväkodin yhteisöllisyyttä yhdessä tekemisen kautta. Pyrimme huomioimaan myös lasten osallisuutta isompien lasten osalta.

Sovimme päiväkodin yhteisessä palaverissa, että järjestämme kerran kuukaudessa ohjattua ulkoliikuntaa koko päiväkodin lapsille. Jokainen ryhmä vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vuorollaan. Ohjattu ulkoliikunta on toteutunut sovitusti. Ulkoliikunnan sisältö on vaihdellut erilaisista leikeistä isompiin liikuntatapahtumiin. Tavoitteena on ollut käyttää päiväkodin pihaa monipuolisesti.

Olemme ottaneet käyttöön "taukojumpan". Eli odotellessa esim, ruokailuunmenoa teemme Nallejumpan. Iso nalle ja pikkunalle jumppaavat vuorotellen. Esim, isonalle nousee varpaille ja pikkunalle menee kyykkyyn. Hyvin jaksaa lapset odotella, että kaikki ehtivät käydä käsipesuilla yms.

Yhdistämme joka tiistai kaksi ryhmää ulkoilemalla yhdessä. Isot menevät vierailulle pienten pihalle ja leikimme yhdessä. Vapaan leikin lisäksi kokoonnumme isoon piiriin ja houkuttelemme "pikkuystävät" liikuntaleikkiin. Suosituin leikki on ollut linnunpesä, jossa "emolintu" hoitaa poikastaan sylissä ja poikanen kasvaa ja lähtee lentoon pesästä. Poikanen saa lentää hetken aikaa vapaasti kunnes "emolintu" kutsuu poikasen takaisin pesään, kehuu ja silittää poikasta kun tämä oli niin taitava lentämään ja tuli takaisin kotiin. Hauskaa on kun rooleja vaihdetaan eli isommasta tulee poikanen ja pienempi on emo.

Olemme tehneet myös yhteisiä metsäretkiä. Pienet innostuvat juoksemaan isompien perässä pururadalla ja aikuisiakin on enemmän kun ollaan retkellä yhdessä. Isommat lapset osaavat auttaa ohjatussa leikissä todella hyvin ja pienet saavat jokainen oman "ohjaajan"

Valkean ruusun päiväkodissa on jokaisessa iltapäiväulkoilussa tiettyyn vuoroon sidottu ulkoliikuttaja. Ulkoliikuttajan tunnistaa liikuttajaliivistä. Ulkoliikuttaja keksii erilaista liikunnallista puuhaa ulos: sääntöpelejä, leikkejä, ratoja tms. Ulkoliikuttaja voi ottaa lapsia myös "aidan" taakse viereiselle kentälle leikkimään, pelaamaan, pyöräilemään tai vaikka pelaamaan frisbeekorista. Lapset ovat olleet erittäin innostuneita ulkoliikuttajasta! 

Päiväkodilla jokaisessa ryhmässä vähintään kerran viikossa ohjattua liikuntaa salivuorolla. Ulkoillaan päivittäin säästä riippumatta. Käyttöön otettu myös ohjattua ulkoliikuntaa liikuntavinkkipussien avulla.

Avoimessa päiväkodissa oli joka ryhmälle kerran kuukaudessa suunniteltu liikuntatuokio; temppurataa, vauvajumppaa, satujumppaa jne.

Koko kaupungin liikunnan vuosikello on toiminut hyvänä pohjana monipuolisen ohjatun liikunnan suunnittelussa, ja suunnittelussa on huomioitu myös lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun sekä vasuista nousevat tarpeet. 

Esiopetuksessa on kaksi ryhmää suunnitellut liikuntatuokioita yhdessä, jolloin ideat on saanut hyvin kiertoon.

Kehittämisen painopistealueena oli päiväkodissamme ohjelman alussa ohjatun ulkoliikunnan kehittäminen, ja mitä lähdettiin toteuttamaan Suomi100- teemaan perinneleikeillä, isot ja pienet erikseen. Tuolloin varastoon varattiin muovitasku leikkejä varten, ja kukin ryhmä oli vetovastuussa toiminnasta kuukauden, leikin vaihtuen kahden viikon välein. Jokainen ryhmä huolehti, että perinneleikkiä leikittäisi viikoittain. Pienet osallistuivat perinneleikkien toteuttamiseen ryhmien ikätasolle sopivin leikein.

Liikunta suunnitellaan lasten toiveiden ja ideoiden pohjalta. Taustalla on liikunnan vuosisuunnitelma, joka takaa liikunnan monipuolisuuden.

Suosittuja ohjattuja liikuntaleikkejä:

1. "Missä minun lapseni ovat?" Lapset ovat muodostelmassa, ohjaaja jonkin matkan päässä heistä. Ohjaaja huutaa "Missä minun lapseni ovat?". Lapset vastaavat "Täällä". Ohjaaja "No mitä te siellä teette tulkaa tänne?" Lapset " Mutta miten?" Ohjaaja esim. "Juoksemalla, hiipien hyppien jne." Ohjaajaksi voi tulla myös lapsi.

2. Ambulanssihippa koulun salissa: Lapset ovat piirissä, josta valitaan kaksi kiinniottajaa ja kaksi pelastajaa. Hipat ottavat kiinni lapsia, jotka kiinnijäätyään makaavat lattialla x- asennossa. Pelastajat kantavat lapsen käsistä ja jaloista kiinnipitäen patjalle=sairaala. Salissa on kaksi patjaa eri päädyissä. Leikki päättyy, kun kaikki potilaat ovat sairaalassa.

Kiitos konkreettisista leikkivinkeistä. Otetaan heti käyttöön!

Jaan samalla meidän tämän syksyn hittileikin, jota lapset leikkivät ulkona päivittäin nyt jo ihan omatoimisesti. PALLOHIPPA, jossa pallona on vanha ja jo vähän luttana, iso jumppapallo. Lapset liikkuvat vapaasti hiekkakentän alueella ja hippa yrittää osua leikkijöihin jumppapalloa heittämällä (ei päähän, vaikka pehmeä pallo ei osuessaan satukaan). Turvaa ei ole, vaan lapset ovat koko ajan liikkeessä. Hippa vaihtuu osumasta. Leikki jatkuu usein koko ulkoilun ajan. Leikkijöitä saattaa välillä tulla ja mennä. Mukaan voi tulla milloin vaan. Leikin voi myös jättää milloin vaan, paitsi silloin kun on oma hippavuoro.

Ohjattuja liikuntatuokioita on joka viikko sisätiloissa kaikissa ryhmissä. Enemmän pitäisi panostaa ohjattuun ulkoliikuntaan. 

Eskarit käyvät joka viikko koulun salissa. Nyt olemme ottamassa käyttöön kuukausittain vaihtuvan sääntöleikin. 

Ohjattua liikuntaa toteutamme monipuolisesti päiväkodin kaikissa tiloissa. Liikuntaradat käytävillä ja ohjatut tuokiot niin ulkona kuin sisälläkin (salissa/ryhmätiloissa/käytävillä) kuuluvat päiväkodin päivittäiseen arkeen.

Viikon lopuksi vietämme perjantaisinkoko talon perinneleikkipäivää, jonka aikana siirrämme leikkimisen kulttuuriperinnettä lapsilta toisille ja painotamme leikeissä liikkumista vaativia ja vauhdikkaita leikkejä. Leikkeihin otetaan mukaan niin pieniä kuin isoja lapsia ja myös aikuiset pääsevät mukaan liikkumaan.

Meillä on otettu käyttöön päivittäisen liikunnan vuosisuunnitelma, joka on suunniteltu hyvin konkreettiseksi. Suunnitelmassa on jokaisen osa-alueen kohdalla "ideapankki", josta voi halutessaan ottaa käyttöön valmiit ehdotukset ohjeineen. Hiljalleen eri osa-alueiden alle on alkanut kerääntymään valmiita tuntisuunnitelmia, joita voi sellaisenaan tai pienellä muokkauksella ottaa käyttöön yhä uudestaan, vuodesta toiseen. Tämä helpottaa kiireistä arkea, kun aina ei ole aikaa kehitellä uusia tuokiosuunnitelmia. Lapsille hyvin suunniteltu tuokio tuo taitoa ja iloa, vaikka itse olisikin vetänyt saman tuokion edellisenäkin vuonna. Kansioon omalle paikalleen tallennettuna sama tuokiosuunnitelma on myös useamman ryhmän hyödynnettävissä.

Ohjattua liikuntaa päiväkodissamme on järjestetty hyvin ja nyt olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota ohjatun ulkoliikunnan merkitykseen. Olemme ottaneet viikko-ohjelmaamme ohjatun ulkoliikunnan. Esimerkiksi ulos lähtiessä ja sisälle tultaessa olemme leikkineet erilaisia hippaleikkejä. Ulkovarastossamme seinällä on liikuntaleikki ideoita, joista lapset voivat valita mieleisen leikin. Liikuntaleikki ideoita vaihdellaan kuukausittain.

Ohjatusti ja leikin kautta innostaa lapsia käyttämään lattiatarroja ja seinätarroja esim. siirtymätilanteissa.

Hypitään, loikitaan, peppu tai kädet lattiaan! Pienryhmätoimintaa, lasten ideat!

Me olemme toteuttaneet pientä askeltamme; sisätilan liikunnan lisäämistä hyvällä innolla.
Kaikki tiimiläiset ovat tehneet omiin tiloihinsa sopivia liikunnallisia juttuja esim. hyppypussit, tasapainokivet, värilaatoilla taspainoilu. Lapset ovat olleet innolla mukana ja liikettä on tullut lisää varsinkin siirtymähetkiin. Myös keskittyminen on lapsilla parempaa.

Ohjattua liikuntaa pienille, jossa kaikki lapset huomioidaan ikä. kaikille mielenkiitoista ohjattua liikuntaa. Lapset jaettiin kahteen ryhmää, pienet ja isot, Kaikille sopivaa leikkiä, ja toimintaa. Terhi Heimo kävi opastamassa meitä vaparissa. Tehtii temppurata. Tavoitteena kaikki lapset pääsivät osallistumaan.

 

 • liikunnallinen pajaviikko 
 • viikottain ohjattu jumppa 
 • liikunta huomioidaan päiväpiirissä, liikunta mukana lauluissa 
 • päiväpiiristä syömään kuvitetuilla ohjeilla, liikkumistaito, suunnat, vauhti, tarve mitä pitää harjoitella, tasot ja hyödynnetään lasten kiinnostuksen kohteita esim. eläimet 
 • sääntöleikit ulkona 
 • liikuntakerhot yli ryhmärajojen iltapäivisin

 

Sinilinnussa eskari-viskarit ovat käyneet viikottain liikuntahallissa jumppaamassa. Pienet ovat jumpanneet päiväkodilla. Olemme lisänneet pienille oman liikuntahallivuoron. Liikuntahallissa voi monipuolisesti kokea aikuisen/aikuisten ohjaamana liikunnan riemua. 

Turussa Heinikonkadun päiväkodissa on ohjattua liikuntaa jokaiselle ryhmälle viikottain. "Sali" , joka toimii koko talon laulu/ jumppasalina on jaettu päivien mukaan kaikille ryhmille. 

Ohjatussa liikunnassa tuokio koostuu samasta rungosta: aloitus ( lämmittelynä, hengästyttäviä leikkejä), opetus/ harjoitus ( jonkin liikuntataidon opettelua tai esim. pallon käsittelyharjoitteita), sekä lopetus  (rentoutuminen ja keskustelua lasten kanssa heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan esim: mikä oli helppoa tai vaikeaa).

Ohjatussa liikunnassa olisi hyvä huomioida ettei tulisi ns. turhia jonotuksia, ja paikallaan oloa. Temppuradat ym on hyvä ideoida ja sunnitella sellaisiksi ettei tulisi ruuhkakohtia tai miten niissä tilanteissa voisi liikkua paikallaan olemisen sijaan. 

Päiväkodissamme on paljon maahanmuuttaja sekä monikulttuurisia lapsia, joten kuvien käyttö ja selkeät ohjeet ovat avainasemassa uuden leikin/ pelin opettelussa. Olemme opetelleet uuden sääntöleikin ensin pienryhmissä ja kun kaikki pienryhmät ovat opetelleet säännöt /leikin niin sen jälkeen olemme leikkineet uutta leikkiä koko 21 lapsen ryhmän kanssa. 

 

Me olemme iso päiväkoti koulun yhteydessä. Jaamme liikuntasalivuorot ryhmien ja koulun kesken, miellä on lukujärjestys siitä milloin on kenenkin ryhmän salivuoro. Silloin, kun joku päiväkodin ryhmästä ei käytä omaa salivuoroaan, tiedotamme asiasta whatuppiviestillä muille ryhmille. Koulun kanssa teemme yhteistyötä myös, he ilmoittavat meille kun heillä on menossa ulkoliikuntakausi, jolloin päiväkodin ryhmät voivat käyttää heidän salivuorojaan.

On hienoa, että päiväkodissamme on hyvin varusteltu jumppasali, jota käytetään ahkerasti. Ohjattu liikunta on hyvä toteuttaa siellä, kun mukaan saa isomman määrän lapsia esimerkiksi liikunnallisiin sääntöleikkeihin. Talossamme on viisi ryhmää, joten jumppasalin käyttö on jaettu viidelle päivälle. Yleensä aamupäivän liikunta on ohjattua, ainakin osittain ja iltapäivällä lapset saavat käyttää omaa luovuuttaan ja esittää toiveita välineistä ja leikeistä. Näinkin syntyy paljon liikettä, kun käytössä on tilaa ja inspiroivia, vaihtuvia välineitä. Iltahoitoryhmällä sali on käytössä myös iltaisin. Pari kertaa vuodessa otamme käyttöön paljon likuntavälineitä, lisäksi huonekaluja yms.,ja pidämme Päikkysäpinät, koko talon kiertävä jättitemppurata on saanut suuren suosion. Ulkona pidämme yhteisiä liikuntaleikkituokioita hetkeä ennen sisääntuloa. Aikuinen organisoi ja mahdollistaa ja lapset osallistuvat hikipäässä ja punaposkilla.

Ruusulaakson päiväkodissa lähdimme kehittämään ulkoilupedagogiikkaa ulkoilukorin ja metsäkorin myötä.

Ulkoilukoriin on kerätty erilaisia ideoita, vinkkejä, leikki-ideoita ja pelejä ulkona liikkumiseen ja toimimiseen. Kori on helppo napata pihalle mukaan ja sieltä voidaan yhdessä etsiä innostavaa tekemistä. Toiminta- ja liikuntaideat voidaan toteuttaa aikuisen ohjaamina tai ne voivat toimia alkuinnoittajana lasten peleille tai leikille.

Metsäkori toimii samalla idealla, mutta metsäkoriin on kerätty valmiita toimintaideoita metsäympäristöön ja metsäretkille. Metsäkori on helppo napata retkille mukaan.

Molemmissa koreissa on suunniteltua tekemistä eri ikäisille ja eri taitotasoisille lapsille aina pikkuväestä eskareihin :-)

Ohjattua liikuntaa on viikoittain, joko aikuislähtöisesti tai lasten ideoiden pohjalta. Ulkona ohjaamme lapsille aikaisemppa enemmän myös erilaisia pihapelejä, kestosuosikkeja ovat maa-meri-laiva, polttopallo, väri, peili, ja kannustuspiiri. Myös oravat ja kävyt leikki on ollut suosittu: Kaksi lapsista valitaan oraviksi ja muut lapset ovat käpyjä. Oraville merkataan omat pesät, joihin he yrittävät kerätä mahdollisimman paljon käpyjä eli muita lapsia. Kävyt juoksevat karkuun merkatulla alueella ja kun orava saa kävyn kiinni hän kuljettaa kävyn pesäänsä. Kun kaikki kävyt on kerätty oravat laskevat oman saaliinsa.

Sisällä sekä ulkona eläytyminen ja tunnelmaan virittyminen on tärkeää. Vanhat tutut leikit muuttuvat kuin uusiksi, kun niitä muokkaa lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan ja ohjaaja itse myös eläyty  rooliinsa. Esim. perinteinen hippa voi olla Ryhmä Hau hippaa, kun hippa onkin joku sarjan hahmoista.

Jokainen ryhmä jakaa kuukausittain omat liikuntavinkkinsä (joka voi olla esim. uusi ohjattu liikuntaleikki) koko päiväkodin yhteiseen käyttöön. Liikuntavinkki, laitetaan esille päiväkodin pihan porttiin. Jokainen ryhmä tutustuu vinkkiin, kuvalliseen ohjeeseen yhdessä lasten kanssa ja toteuttaa sen ulkoilun aikana. Näin olemme saaneet uudet ja tykätyt liikuntaleikit kaikkien ryhmien yhteiseen käyttöön.

Ohjattua liikuntaa löytyy jokaisesta päivästä. "Liikutamme" lapsia niin aamuhetkien kuin siirtymien yhteydessä. Jumpparadat, eri liikkumatyylit sekä erityisesti laululeikkien tahtiin tanssiminen ovat mielekästä tekemistä ja nopeasti "pystyyn pykäistävissä". 

Ohjattua liikuntaa löytyy myös jokaisesta viikosta, jolloin hyödynnämme päiväkodin salia sekä lähiympäristöä lasten toiveiden sekä vuoden aikojen suomien mahdollisuuksien mukaan.

 • Ulkona viikottain vaihtuvia liikuntavinkkejä.
 • Säännölliset ohjatut liikuntahetket sisällä ja ulkona.
 • Pienryhmän aikuinen vastaa oman ryhmänsä päivittäisestä liikuttamisesta aamupäivisin ulkona.
 • Iltapäivisin pihalla liikuttaja liikuttaa lapsia.
 • Liikunnalliset aamupäivät 1-2 kertaa kuukaudessa.

Vi har en årsklocka för rörelseverksamhet som används som ett verktyg för planerande av rörelseverksamheten. Denna klocka har alla motoriska färdigheter uppräknade och idéer på vad man kan göra i olika åldrar. Denna årsklocka kan hjälpa alla i personalen att planera rörelseverksamheten så att den blir mångsidig och alla färdigheter blir övade i gruppen.

Jaa oma ideasi

14 + 4 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE