Pienen askeleen toteutus

Oman yksikön pientä askelta kannattaa käsitellä yhdessä esimerkiksi tiimikokouksessa tai talokokouksessa. Miettikää yhdessä, mitä haluatte lähteä kehittämään ja mikä voisi olla teidän yksikkönne pieni askel.

  • Ladatkaa itsellenne Pieni askel -lomake word tiedostona
  • Valitkaa kehittämiskohde yhdessä, oman yksikkönne tarpeista ja lähtökohdista.
  • Toteuttakaa pieni askel, jonka avulla lasten liikkuminen lisääntyy heti.
  • Arvioikaa yhdessä kehittämisaskeleen onnistumista ja dokumentoikaa asiat lomakkeelle.
  • Tallentakaa lomakkeen tiedot tällä sivulla olevalle sähköiselle Pieni askel -lomakkeelle. 

Sähköinen lomake

Lomakkeen välitallentaminen ei ole mahdollista, joten pieni askel kirjataan sähköiselle lomakkeelle vasta kaikkien neljän vaiheen (suunnittele, tee, arvioi, paranna) toteuttamisen jälkeen. Saatte koosteen vastauksistanne lomakkeella ilmoitetun yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Yksikön tiedot

Kehittämisaskel

Kuvatkaa toteuttamanne kehittämisaskel. Mitä kokeilitte? Mikä oli lähtötilanne ennen muutosta muutoksen kohteena olevan asian suhteen? Mitä tavoittelitte? Miten muutos toteutettiin?

Arvioikaa, miten suunnitelmanne toteutui

Toteutuiko suunnitelmanne, niin kuin olitte ajatelleet? Teittekö kaiken niin kuin suunnittelitte? Mitä tapahtui? Kuvatkaa myös mahdollisia vaikeuksia, ongelmia ja odottamattomiakin vaikutuksia.

Verratkaa tuloksia lähtötilanteeseen ja tavoitetilaanne. Saavutitteko tavoitetilan? Mikä onnistui ja mikä mahdollisesti ei onnistunut? Mitä opitte? Oliko muutos parannus?

Pohtikaa tarvittavia parannuksia ja aloittakaa seuraavan askeleen suunnittelu

Mitä johtopäätöksiä teette? Mitä muutoksia toimintaan vielä pitää tehdä tekemästänne kokeilusta saadun tiedon perusteella? Mitä kokeilette seuraavaksi?

7 + 5 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE