100 pientä askelta -ideaopas

Ideaoppaan sisältö rakentuu varhaiskasvatusyksiköiden omista pienistä kehittämisaskelista. Oppaan vinkit on jaoteltu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten otsikoiden alle.

100 pientä askelta -ideaopas (pdf)

Pienten askelten ideaopas. Kerätty pilottitahoilta 2014.

Raportissa on esitelty 41 yksikkökohtaista pienten askelten ideaa. Ideat on kerätty vuoden 2014 aikana niitä toteuttaneilta yksiköiltä.

Pienten askelten ideaopas (pdf)

Pienten askelten perehdytysmateriaali

Perehdytysmateriaalin avulla tutustutaan Pienten askelten -menetelmään ja siihen, miten sitä voidaan hyödyntää kehittämistyössä yhdessä Ilo kasvaa liikkuen -nykytilan arvioinnin kanssa.

Pienten askelten perehdytysdiat (pdf)

60 lasten omaa leikkiä -ideaopas

Ideaoppaaseen on koottu lasten omia liikkumisideoita, jotka ovat saaneet inspiraationsa Iloa, leikkiä ja osallisuutta -vinkkikorteista. Opasta on ollut työstämässä yhdessä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman Lasten osallisuus -työryhmä.

60 lasten omaa leikkiä -ideaopas (pdf)

Barnens 60 egna lekar -idéguide

Den här idéguiden har sammanställts av barnens egna idéer om fysiska aktiviteter som inspirerats av tipskorten Glädje, lek och delaktighet. Tipskorten, som utformats enligt Rekommendationer för fysisk aktivitet under de första åren, inspirerar, uppmuntrar och instruerar barn att tänka ut, planera och genomföra fysiska aktiviteter.

Barnens 60 egna lekar -idéguide (pdf)

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma-asiakirja

Ohjelma-asiakirjassa kuvataan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteita ja toteutuksen perusperiaatteita sekä visioidaan ohjelman tulevaisuutta eri tasoilla.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma-asiakirja (pdf)

Iloa, leikkiä ja osallisuutta -vinkkikortit

Vinkkikorttit koostuvat kahdesta korttisarjasta:

  • Iloa, leikkiä ja osallisuutta -vinkkikorteista löydät ideoita liikkumisten suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä lasten kanssa. Vinkkikortit on jaoteltu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan.
  • Toiseen 10 kortin sarjaan on koottu lasten omia liikkumisideoita, jotka ovat saaneet inspiraationsa Iloa, leikkiä ja osallisuutta -vinkkikorteista.

Iloa, leikkiä ja osallisuutta -vinkkikortit (pdf)

Lasten liikkumisideat -korttisarja (pdf)

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE