Varhaiset oppimisvalmiudet alkavat kehittyä jo ennen esiopetusikää ja etenevät lapsilla hyvin eri tahtiin. Tutkimusten mukaan kehityksen tukeminen kannattaisikin aloittaa jo hyvissä ajoin ennen esikoulun aloittamista. Aktiivinen Alku -hanke on koonnut yli 20 oppimisvalmiuksia tukevan liikunnallisen leikin materiaalipankin, joka pohjaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Leikit on jaettu viiden pääotsikon alle:

  • Kielten rikas maailma
  • Ilmaisun monet muodot
  • Minä ja meidän yhteisömme
  • Tutkin ja toimin ympäristössäni
  • Kasvan, liikun ja kehityn

Jokainen leikki on erillinen tulostettava kortti, jossa on kuvailtu leikki, kerrottu leikin motoriset, kognitiiviset ja sosioemotionaaliset tavoitteet sekä kerrottu mihin varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueisiin leikki linkittyy. Lähes kaikissa leikeissä on kuva tai kuvia havainnollistamaan toteutusta. Materiaali löytyy Lasten liikunnan tuen verkkosivuilta lastenliikunnantuki.fi.

Aktiivinen alku -hanke järjestää myös koulutuksia varhaisten oppimisvalmiuksien tukemiseen. Koulutukset ovat maksullisia, ja myös niistä löytyy lisätietoa Lasten liikunnan tuen verkkosivuilta..

Yhteystiedot

Tuuli Tiainen
Lasten Liikunnan Tuki ry
www.lastenliikunnantuki.fi

Hae tai valitse kategoria…

Näin se käy – lähde mukaan!

Osallistu

Ilmoittautukaa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan: osallistuminen on maksutonta.

Tutustu

Saatte käyttöönne tukimateriaaleja toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin sekä pääsette mukaan valtakunnalliseen verkostoon.

Kehitä oma

Kehittäkää omaan toimintayksikköönne parhaiten sopivia toimintatapoja ja toteuttakaa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa varhaiskasvatuksen arjessa!

Så här går det till – kom med!

Delta

Anmäl er till programmet Småbarnspedagogiken i rörelse: det är gratis att delta.

Bekanta dig

Ni får tillgång till stödmaterial för utveckling, planering och utvärdering av verksamheten och får gå med i ett riksomfattande nätverk.

Utveckla eget

Utveckla de verksamhetssätt som passar er egen verksamhetsenhet bäst och genomför programmet Småbarnspedagogiken i rörelse i vardagen!

Et ole vielä rajannut hakutuloksia. Käytä ylläolevia valintoja rajataksesi hakua.

Joko olette mukana?

Kaikki ohjelmassa mukana olevat varhaiskasvatusyksiköt​ löydät » Täältä

Onko sinulla idea?

Kerro meille

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE