Varhaiset oppimisvalmiudet alkavat kehittyä jo ennen esiopetusikää ja etenevät lapsilla hyvin eri tahtiin. Tutkimusten mukaan kehityksen tukeminen kannattaisikin aloittaa jo hyvissä ajoin ennen esikoulun aloittamista. Aktiivinen Alku -hanke on koonnut yli 20 oppimisvalmiuksia tukevan liikunnallisen leikin materiaalipankin, joka pohjaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Leikit on jaettu viiden pääotsikon alle:

  • Kielten rikas maailma
  • Ilmaisun monet muodot
  • Minä ja meidän yhteisömme
  • Tutkin ja toimin ympäristössäni
  • Kasvan, liikun ja kehityn

Jokainen leikki on erillinen tulostettava kortti, jossa on kuvailtu leikki, kerrottu leikin motoriset, kognitiiviset ja sosioemotionaaliset tavoitteet sekä kerrottu mihin varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueisiin leikki linkittyy. Lähes kaikissa leikeissä on kuva tai kuvia havainnollistamaan toteutusta. Materiaali löytyy Lasten liikunnan tuen verkkosivuilta lastenliikunnantuki.fi.

Aktiivinen alku -hanke järjestää myös koulutuksia varhaisten oppimisvalmiuksien tukemiseen. Koulutukset ovat maksullisia, ja myös niistä löytyy lisätietoa Lasten liikunnan tuen verkkosivuilta..

Yhteystiedot

Tuuli Tiainen
Lasten Liikunnan Tuki ry
www.lastenliikunnantuki.fi

Hae tai valitse kategoria…

Et ole vielä rajannut hakutuloksia. Käytä ylläolevia valintoja rajataksesi hakua.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved