Fysioterapiaopiskelijalla voi olla paljon intoa ja halua toimia osana moniammatillista tiimiä ja harjoitella lasten liikkumisen ja motoristen taitojen tukemista osana varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen lisäksi fysioterapiaopiskelijalla voi olla myös paljon annettavaa perheiden aktiivisuuden tukemiseksi.

Lappeenrannan kaupungin perheliikuntahanke Vipinää ja kipinää mahdollisti työharjoittelujakson LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijalle varhaiskasvatuksessa. Hankkeen tavoitteena oli lisätä lasten ja perheiden fyysistä aktiivisuutta ja luoda yhteisiä liikuntahetkiä osallistamalla koko perhe yhteiseen aktiiviseen toimintaan.

Hankkeen avulla tuettiin myös varhaiskasvatusyksiköiden toimintakulttuurien kehittämistä fyysisesti aktiivisemmaksi. Fysioterapiaopiskelijan seitsemän viikon harjoittelun sisällöt suuntautuivat näitä tavoitteita tukevasti.

Kehitystä sekä opiskelijan että lasten taidoissa

Opiskelijan näkökulmasta harjoittelusta sai rakentaa hyvin omia oppimistarpeita ja päiväkodin toiveita kuuntelevan harjoittelun. Työharjoittelussa tärkeimmässä roolissa oli havainnoida lasten motorisen kehityksen tasoa sekä kehittää ja räätälöidä heille leikkejä ja toimintaa normaaliin arkeen näiden havaintojen avulla.

– Pääsin opiskelijana harjoittelussa kehittämään useita fysioterapiassa tarvittavia taitoja aina motoriikan havainnoinnista syy-seuraussuhteiden muodostamiseen ja ohjaus- ja vuorovaikutustaitoihin. Opiskelijana sain olla läsnä ja toimia harjoittelevana fysioterapeuttina kaikissa arkisissa tilanteissa, lapsia varten, fysioterapiaopiskelija Iiris Nissilä kertoo.

Työ varhaiskasvatuksessa tuntui Nissilästä merkitykselliseltä, ja joissain lapsissa näki jo hyvin nopeasti kehitystä motorisissa taidoissa. Pääsääntöisesti motoriset haasteet johtuivat harjaantumattomuudesta ja siitä, etteivät lapset ole päässeet harjoittelemaan juuri heidän ikäryhmälleen tärkeitä taitoja.

– Harjoittelun aikana oli hieno huomata, miten jo pienillä asioilla oli suuri merkitys joihinkin lapsiin. Liikunnalla ja rohkaisemisella oli paljon positiivisia hyötyjä ja lapset pääsivät ilmaisemaan itseään, vaikka siinä saattoi muuten olla haasteita, Iiris iloitsee.

Nissilä suoritti työharjoittelun Lappeenrannan kaupungin Sammontalon päiväkodissa, Sammonlahden toimipisteessä. Päiväkodissa oli alusta asti hyvin tervetullut tunnelma, ja sieltä oli helppo löytää oma paikka harjoittelevana fysioterapeuttina.

Nissilä toimi harjoittelussa pääsääntöisesti itsenäisesti yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa. Ammatillisena tukena oli kuitenkin ohjaavan varhaiskasvattajan lisäksi hankkeeseen palkattu varhaiskasvatuksen fysioterapeutti sekä ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja.

– Harjoittelun suurinta antia lasten parissa työskentelyn lisäksi oli moniammatillinen yhteistyö. Harjoittelun aikana sain pohtia ja keskustella havainnoistani ja toimistani yhdessä ryhmän kasvattajan kanssa, ja jakaa tietoa ja osaamista molempien ammattilaisten näkökulmasta. Harjoittelu oli todella antoisa ja kehittyminen fysioterapeuttina oli huimaa, Nissilä summaa.

Varhaiskasvatus tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön

Harjoittelua ohjaava opettaja Milla Reponen seurasi ilolla opiskelijan kasvua osaksi työyhteisöä. Vaikka kyseessä ei ole tyypillinen fysioterapiaopiskelijan harjoittelupaikka, pääsi opiskelija harjoittelemaan niin työelämä- kuin fysioterapiataitojakin.

Havainnointi, johtopäätösten tekeminen ja niiden perusteella harjoitteiden suunnittelu ja ohjaaminen kuuluu fysioterapeutin perusosaamiseen, asiakaskunnasta riippumatta. Harjoitteiden kytkeminen asiakkaan arkeen ja kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemisen harjoittelu onnistui päiväkodilla erinomaisesti.

– Harjoittelun aikana opiskelija sulautui uuteen työympäristöön, löysi paikkansa monialaisesta tiimistä ja pystyi tuomaan omaa fysioterapian näkökulmaa osaksi päiväkodin toimintaa. Fysioterapiaopiskelijoiden harjoittelupaikkana varhaiskasvatus on vielä melko vieras, mutta mahdollisuudet fysioterapeutin osaamisen kehittymiselle ovat valtavat, Reponen huomauttaa.

Vipinää ja kipinää -hanke päättyi maaliskuussa 2021. Hanke mahdollisti ammattikorkeakoululle ja erityisesti fysioterapiaopiskelijalle mahdollisuuden uudenlaiseen yhteistyöhön.

– Toivomme, että jatkossakin fysioterapeuttiopiskelijoilla olisi mahdollisuus päästä toteuttamaan itseään ja lisäämään ammatillista osaamistaan varhaiskasvatuksessa, sekä tukea lasten kehitystä ja motorisia taitoja moniammatillisessa yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa, Reponen summaa.

Teksti: Milla Reponen ja Iiris Nissilä, LAB-ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Iiris Nissilä ja Milla Reponen
LAB-ammattikorkeakoulu
www.lab.fi

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE