Ikaalisten Valkean ruusun päiväkodissa kierrätetään eri teemojen välinelaatikoita. Tavoitteena on lasten liikkumisen lisääminen osana vapaata toimintaa ja leikkiä sekä monipuolisten taitojen harjoittelu. Laatikoiden kierto on systemaattista ja etukäteen sovittua, joten ryhmissä voidaan huomioida laatikoiden sisällöt jo toiminnan suunnittelussa.

Koko kaupungin varhaiskasvatuksessa on kiertänyt Ikaalisten liikuntatoimen hankkimat isot liikuntavälinelaukut jo syksystä 2017, ja tältä pohjalta syntyikin pari vuotta myöhemmin halu kehittää myös jotakin oman talon sisällä kiertävää. Laatikoiden välineistä osa hankittiin uusina, mutta myös vanhoja välineitä hyödynnettiin.

– Ryhmissä on ollut aiemminkin liikuntavälineitä saatavilla, mutta vaihtuva laatikko tuo lisää mahdollisuuksia liikkua, antaa uusia ideoita sekä tutustuttaa lapset monipuolisemmin erilaisiin välineisiin, kertovat Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatusyksikön johtaja Hanna Saine ja hankekoordinaattori Eija Puranen. 

Välinelaatikot

Välinelaatikoiden teemat ovat liikkumistaidot, tasapainotaidot, havaintomotoriset taidot ja käsittelytaidot. Liikkumistaitolaatikko pitää sisällään muun muassa hyppynarun ja koordinaatiotikkaat, tasapainotaitolaatikko taas tasapainotyynyjä ja kehonhallintakortteja. Havaintomotoristen taitojen laatikossa on esimerkiksi aistilaattoja ja käsikuvioita. Käsittelytaitojen laatikosta löytyy muun muassa erilaisia palloja ja aktiviteettirenkaita.

Laatikot kiertävät neljässä eri ryhmässä siten, että ne ovat aina kuukauden yhdessä ryhmässä.

– Kierto on kaikille selvillä, joten laatikon sisältöä voi hyödyntää myös toiminnan suunnittelussa. Laatikoissa on välineiden lisäksi pienet pussukat, joissa on helposti käyttöön otettavia ohjekortteja. Lisäksi laatikoiden mukana kulkevat pienet vihot, joihin ryhmät voivat kirjata oivalluksiaan välineiden käytöstä, Saine ja Puranen toteavat.

Koronaviruksen vaikutuksesta laatikoiden kierto on välillä jouduttu pysäyttämään, jolloin laatikot ovat olleet samoissa ryhmissä.

Yhteystiedot

Hankekoordinaattori Eija Puranen
Ikaalisten kaupunki

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE