Ilo kasvaa ulkona -leikkikortit

Ilo kasvaa ulkona -leikkikortit on suunnattu varhaiskasvatusikäisille lapsille. Kortit ovat jatkumo esi- ja perusopetusikäisille suunnatuille, #ULKOLUOKKA-hankkeessa tuotetuille leikkikorteille. Leikkejä on tarkoitus leikkiä yhdessä #ULKOLUOKKA-lajikorttien kanssa.

Leikkikortteja voi hyödyntää monin eri tavoin varhaiskasvatuksen luontotoiminnassa. Seikkailu ja luonnon havainnointi alkavat heti ulko-ovelta. Lajikortit itsessään sopivat niin ohjattuun kuin vapaaseen leikkiin, kuvittamaan metsässä luettavia satuja ja tarinoita sekä musiikkihetkiin.

Lajikorttien kauniit kuvat houkuttelevat lapsia myös tutkimaan ja tutustumaan Suomen luonnon eläin- ja kasvilajeihin iloisella tavalla. Leikkien myötä lasten motoriset taidot, osallisuuden kokemukset sekä luontosuhde vahvistuvat ja varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueet toteutuvat kuin huomaamatta! Leikkiohjeiden yhteyteen on kuvattu, mitkä varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueet leikissä toteutuvat.

Ilo kasvaa ulkona -aistikortit

Aistikortit innostavat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen ryhmiä luontoon liikkumaan ja oppimaan. Aistikorttien tehtäviä voi toteuttaa joko ilman materiaaleja tai hyvin vähillä materiaaleilla. Luonto on ihmeellisen ihana kuunnellen, katsellen, haistellen, maistellen ja tunnustellen.

Aistikorttien leikit ja tehtävät tukevat monipuolisesti lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Lasten oppiminen on kokonaisvaltaista: sitä tapahtuu kaikkialla, tietoja ja taitoja yhdistäen sekä kaikkia aisteja käyttäen. Aistikorttien tehtävät saavat kehon liikkeelle ja mielikuvituksen lentoon: aistihavainnot voivat johdattaa ennalta arvaamattomiin seikkailuihin! Kaveritaidotkin kehittyvät yhdessä toimien, ja luontosuhde vahvistuu itse tehden sekä ympäristöä havainnoiden.

Suomen ympäristöopisto SYKLIN ja Suomen Ladun yhteisen Ilo kasvaa ulkona -hankkeen (2019–2021) tavoitteena on lisätä lasten fyysistä aktiivisuutta käyttämällä luontoa oppimisympäristönä. Tuomme esiin luonnon monipuolisia mahdollisuuksia laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa.

Maksuttomat leikki- ja aistikortit löytyvät Ilo kasvaa ulkona -hankkeen verkkosivuilta. Maksuttomat #ULKOLUOKKA-lajikortit voit tulostaa itsellesi ulkoluokka.fi-sivustolta.

Lajikorttien kauniit piirroskuvat ovat kuvittaneet Laila Nevakivi ja Milja Laine. Leikki- ja aistikortit on taittanut Milja Laine.

Yhteystiedot

Tuija Laitinen ja Virpi Jussila
Ilo kasvaa ulkona -hanke
www.ilokasvaaulkona.fi

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE