Kulttuurin vuosikello on kulttuuriperinnön ja kulttuurisesti kestävän kehityksen materiaalipankki kouluille ja kaikille kasvatus- ja opetusalojen toimijoille. Kulttuurisesti kestävän kasvatuksen tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten tasapainoisen kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Voit myös koostaa itsellesi oman vuosikellon.

Verkkosivuilta voit hakea materiaaleja teemojen tai kuukausien mukaan. Teemoja ovat muun muassa paikallisuus, rakennus- ja luonnonperintö sekä perinteet ja sukupolvien välisyys. Tarkennetun haun avulla haun voi kohdentaa vaikkapa kouluasteen, oppiaineen ja materiaalin tyypin mukaan. 

Kirjauduttuasi sisään voit luoda itsellesi oman vuosikellon ja sijoittaa valitsemasi aineistot haluamaasi vuosikellon kohtaan. Tiettyyn kuukauteen liittyvät materiaalit menevät automaattisesti oikeaan kohtaan suunnitelmassa. Omasta vuosikellostasi näet, oletko huomioinut kaikki kulttuurisen kestävyyden teemat. Vuosikello huomauttaa, jos jokin teema on unohtunut. Valmiin vuosisuunnitelman voi lopuksi printata sivuilta.

Kulttuurinopetuksen kautta oppilaita saa helposti osallistettua ja aktivoitua, sillä lähiympäristössämme on paljon kulttuuria. Esimerkiksi hakusanalla “toiminnallinen oppiminen” löydät toiminnallisia harjoituksia. 

Esimerkkejä toiminnallisesta kulttuurinopetuksesta: 

Kunnon kulttuuriympäristöt ​

Kunnon kulttuuriympäristöt -materiaalipaketin avulla voi hyödyntää liikunta- ja urheiluympäristöä oppimisympäristönä. Esimerkiksi kulttuuriympäristösuunnistus-tehtäväkokonaisuudessa laaditaan ja kierretään reitti, jonka varrella voi olla 1–5 lähiseudun liikunta- ja urheiluympäristökohdetta. Siirry sivulle tästä.

Luonto kutsuu seikkailuun – Tekemistä luontoretkelle  

Suhde luontoon rakentuu jo lapsena. Luonto herättää lapsen uteliaisuuden: siellä voi seikkailla, leikkiä ja rauhoittua. WWF:n julkaisema vihko antaa vinkkejä, mitä kaikkea luonnossa voi tehdä. Siirry sivulle tästä.

Haltijan kuiskaus –aktiviteettikortit 

Aktiviteettikorttien pedagogisena tavoitteena on herättää kiinnostusta suomalaista luontoa ja vanhoja uskomuksia kohtaan monesta eri näkökulmasta. Tehtävät houkuttavat myös tarkkailemaan, pohtimaan, keksimään ja kokeilemaan itse. Siirry sivulle tästä.

Syrjinnänvastainen viikko 

Syrjinnänvastaista viikkoa vietetään vuosittain maaliskuussa viikolla 12. Maailmankoulu.fi-sivustolle on koottu ideoita ja linkkejä teemaviikon viettämiseen koulussa. Minä ja muut – me yhdessä! -laukku herättelee pohtimaan moninaisuutta monella tasolla. Siirry sivulle tästä.

 

Kulttuurin vuosikelloa ylläpitää Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura.

Yhteystiedot

Ira Vihreälehto
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE