#ULKOLUOKKA-lajikortit soveltuvat vaikka mihin! Kortteja voi hyödyntää varhaiskasvatuksessa monin tavoin, sisällä ja ulkona. Kauniit kuvat houkuttavat tutkimaan ja tutustumaan Suomen luonnon eläin- ja kasvilajeihin hauskalla tavalla. Kortteja voi käyttää myös lasten omissa, vapaissa leikeissä – mielikuvitus avaa niille rajattomat mahdollisuudet. 

#ULKOLUOKKA-hankkeessa tuotettuihin kortteihin on olemassa paljon valmiita leikki- ja tehtäväideoita. Ilo kasvaa ulkona -hankkeessa #ULKOLUOKKA-lajikorttien käyttöä on laajennettu varhaiskasvatukseen. www.ilokasvaaulkona.fi-sivuille on koottu ulos sopivia leikkejä ja tehtäviä lajikorteilla toteutettavaksi. Leikeissä tutustutaan eläin- ja kasvilajeihin toiminnallisesti, luonnossa liikkuen. Leikit ovat suunniteltu varhaiskasvatukseen, mutta toimivat sovellettuina myös alkuopetuksessa. Esi- ja perusopetukseen soveltuvat tehtävät löydät www.ulkoluokka.fi-sivuilta.

Ilo kasvaa ulkona -hankkeen tavoitteena on lisätä lasten fyysistä aktiivisuutta käyttämällä luontoa oppimisympäristönä. Tuomme esiin luonnon monipuolisia mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Leikkiohjeiden yhteyteen on kuvattu, mitkä varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueet leikissä toteutuvat.

Ulkoluokka-lajikorttien kauniit piirroskuvat ovat kuvittaneet Laila Nevakivi ja Milja Laine. Maksuttomat lajikortit voit tulostaa itsellesi www.ulkoluokka.fi-sivuilta. Materiaalit löytyvät myös Ilo kasvaa ulkona -hankkeen sivuilta www.ilokasvaaulkona.fi.

Yhteystiedot

Tuija Laitinen ja Virpi Jussila
Ilo kasvaa ulkona -hanke
www.ilokasvaaulkona.fi

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE