Liikkuen pihalla -päivässä liikutaan matalalla kynnyksellä oman varhaiskasvatusyksikön pihalla tai lähiympäristössä. Teemapäivää varten toimitettu materiaalipaketti auttaa kutakin yksikköä rakentamaan päivästä täsmälleen mieleisensä. Erilaiset toteutustavat auttavat huomioimaan jokaisen yksikön omat tarpeet ja toiveet.

Idea Helsingin yhteisestä Liikkuen pihalla -päivästä syntyi koronapandemian aikana. Tarkoituksena oli luoda tapahtuma, johon kaikki helsinkiläiset varhaiskasvatusyksiköt, kuten päiväkodit, perhepäivähoitajat ja leikkipuistot, pääsisivät osallistumaan helposti ja turvallisesti omilta pihoiltaan tai lähiympäristöstä.

Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi -hankkeen projektikoordinaattori Laura Pirhonen sekä projektityöntekijä Penniina Toikkanen kertovat Liikkuen pihalla -päivän olevan matalan kynnyksen tapahtuma, johon hanke tarjoaa valmiit materiaalit ja ideat. Jokainen mukaan osallistuva varhaiskasvatusyksikkö voi valita materiaalipaketista mieleisensä ohjelman tapahtumapäivälle.

– Helsingissä on todella paljon varhaiskasvatusyksiköitä, minkä vuoksi tarkoituksenamme oli luoda tapahtuma, johon jokainen yksikkö pääsisi osallistumaan juuri omalla tavallaan. Parasta tässä tapahtumassa onkin, että jokainen yksikkö voi muokata siitä omiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa sopivan, Pirhonen ja Toikkanen iloitsevat.

Liikkuen pihalla -päivä on nyt järjestetty yhteensä kolme kertaa, ja jatkoakin on suunnitteilla. Viimeisimpään, satumetsäteemaiseen Liikkuen pihalla -päivään, osallistui yli 200 varhaiskasvatusyksikköä, joka tarkoitti noin 13 000 lasta. Osa yksiköistä on hyödyntänyt satumetsäteemaisia materiaaleja myös yhteisen päivän jälkeen, esimerkiksi jokaviikkoisena perinteenä.

– Olemme ylpeitä siitä, kuinka moni yksikkö päivään on lähtenyt mukaan. Liikkuen pihalla -päivässä todella korostuu yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja matalan kynnyksen liikunta, Pirhonen ja Toikkanen summaavat.

Lumienkeleitä ja eläinleikkejä

Varhaiskasvatuksen opettaja Tom Lindström on osallistunut Liikkuen pihalla -päivään varhaiskasvatusyksikkönsä kanssa jo useamman kerran. Teemapäivä saa Lindströmiltä kiitosta.

– Tykkään Liikkuen pihalla -päivän kokonaisuudesta sekä siitä, kuinka monipuolisia päivää varten rakennetut ideat ovat. Valitsimme valmiista materiaaleista käyttöön ne, jotka sopivat juuri meidän ryhmillemme, sekä jatkokehitimme ideoita hieman eteenpäin, Lindström kertoo.

Lindströmin yksikössä teemapäivänä suunnattiin päiväkodin lumiseen lähiympäristöön leikkimään eläinleikkiä. Leikkiä tukemaan oli jo aiemmin tehty kuvia, jotka ripustettiin jokaisen lapsen kaulan ympärille. Lapset kävelivät ympäriinsä eläinten ääniä matkien ja etsivät itselleen samalla tavalla ääntelevän parin.

– Kaikki ei aina suju kolmevuotiaiden kanssa niin kuin on ennakkoon suunniteltu. Nyt spontaanina alkulämmittelynä lapset muun muassa tekivät lumienkeleitä. Tärkeintä on kuitenkin liikunnan ilo sekä se, että liikutaan juuri lasten mielen mukaan. Se tässä päivässäkin oli parasta, Lindström summaa.

Yhteystiedot

Laura Pirhonen
Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi -hankkeen projektikoordinaattori

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE