Liikuntaleikkejä sisältävä PDF-tiedosto liikunnanopetuksen tueksi. Materiaali toimii helppokäyttöisenä ideapankkina, joka on suunnattu erityisesti peruskoulun opettajille, mutta soveltuu myös muille lasten liikuttajille. Liikuntaleikkikirja sisältää 66 erilaista leikkiä, jotka on esitelty kuvien ja napakoiden ohjetekstien avulla. Näin materiaalin käyttö on vaivatonta ja nopeaa.

Ensimmäisellä sivulla kerrotaan tarkemmin materiaalin tavoitteista, jotka perustuvat uuteen opetussuunnitelmaan (Opetushallitus 2014). Lisäksi viimeisellä sivulla on ideoita tuttujen leikkien soveltamiseen. Liikuntaleikkikirjan tarkoituksena on edistää oppituntien ympäristölähtöistä ja monipuolista suuunnittelua. Materiaalin leikkien avulla voidaan vahvistaa oppilaiden motoristen perustaitojen lisäksi vuorovaikutustaitoja ja kehollisuuden kokemuksia.

Liikuntaleikkikirja - 66 leikkiä opetukseen

Yhteystiedot

Veera Valander, Saara Lahti ja Vuokko Jurvakainen
Liikuntaleikkikirjan ovat koonneet Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijat osana liikunnan erikoistumisopintojaan.

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE