MAPPA.fi on kattava ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki.

Palvelussa on yli tuhat materiaalia, joita voi hakea hakutoiminnolla esimerkiksi hakusanan, käyttötarkoituksen ja kohderyhmän mukaan. Varhaiskasvatukseen sopivat materiaalit on jaettu 0–3-vuotiaille sekä 3–6-vuotiaille. Materiaaleja voi myös selata aihepiireittäin. Aihepiireinä ovat kestävä kehitys, luonto ja ympäristö sekä oppiaineet.

Materiaaleja on pakattu myös valmiisiin teemareppuihin, joihin on koottu yksittäiseen aiheeseen liittyviä materiaaleja tietylle kohderyhmälle. Teemareppuja löytyy jo muun muassa monista ulkona oppimisen menetelmistä, pölyttäjistä, maaperästä, Itämerestä, ilmastokasvatuksesta sekä erilaisista teemapäivistä, joista ajankohtaisimpana Suomen luonnon päivä elokuussa. Rekisteröitymällä käyttäjäksi voit koota omia teemareppuja ja suunnitella monialaisia oppimiskokonaisuuksia MOK-työkalun avulla.

Materiaalien sisällöstä vastaavat niiden julkaisijat, ja kukin käyttäjä arvioi itse materiaalin sopivuuden kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Palvelu perustuu materiaalien kuvailutietojen tallentamiseen MAPPA-tietokantaan, jolloin itse materiaali pysyy edelleen julkaisijatahon omalla palvelimella. MAPPAa ylläpitää Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry.

mappa.fi

Yhteystiedot

Maija Ihantola

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE