Minimuuverit on lapsista ja aikuisista koostuva lasten palaveri, joka kokoontuu Jaakonpuiston päiväkodissa kuukausittain. Minimuuverit ovat päättäneet muun muassa päiväkodin välinehankinnoista ja suunnitelleet yhteisen pihatapahtuman.

Kouvolassa, Jaakonpuiston päiväkodissa kokoontuu kuukausittain lapsista koostuva ryhmä Minimuuverit. Minimuuveritapaamiset ovat tavallaan kuin lasten palavereja, joissa päätetään päiväkodin liikkumiseen liittyvistä asioista lasten ajatuksia ja ideoita kuunnellen. Minimuuvereissa on mukana edustus kaikista päiväkodin yli 3-vuotiaiden ryhmistä.

Minimuuveritapaamiseen osallistuu ryhmistä aina yksi aikuinen ja vaihtuva määrä lapsia. Kokoonnumme aina ennen minimuuveritapaamista yhteen päiväkodin aikuismuuvereiden kanssa miettimään tulevan kokouksen sisältöä, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Merita Vainio.

Minimuuveritoiminta on Jaakonpuiston päiväkodissa käynnistynyt vasta tänä syksynä, mutta monista asioista on päästy päättämään jo nyt. Yhdessä tapaamisessa lapset pääsivät vaikuttamaan siihen, mitä uusia liikuntavälineitä päiväkotiin hankitaan.

Lapset piirsivät toivomiaan välineitä paperille, ja he, jotka osasivat kirjoittaa, kirjoittivat toiveitaan ylös. Minimuuveritapaamisen myötä hankimme lasten toiveiden mukaisesti trampoliinin, lisää palloja, ehjän sählymaalin sekä kivet kiipeilyseinää varten, Vainio iloitsee.

Eräällä tapaamiskerralla Minimuuverit suunnittelivat päiväkodin yhteisen pihaliikuntatapahtuman. Lapset nimesivät tapahtuman Superliikuntajuhliksi. Jokainen päiväkotiryhmä mietti ja toteutti oman liikuntapisteensä tapahtumaan, ja paikalle saatiin myös Kouvolan varhaiskasvatuksen maskotti Kääk.

Lapset ovat olleet Minimuuvereista innoissaan, sillä etenkin vanhemmat lapset ymmärtävät, että he pääsevät oikeasti päättämään asioista. Mukaan tapaamiseen pyritään aina valitsemaan lapsi, joka ei tapaamisissa ole vielä ollut mukana. Tapaamisista kirjoitetaan aina myös muistio, joka jaetaan koko päiväkodille, Vainio summaa.

Vainion mielestä Minimuuverit on mainio keino saada lasten ääntä kuuluviin sekä lisätä lasten osallisuutta. Toimintaa ei luultavasti ole vielä muissa Kouvolan päiväkodeissa, mutta Vainio rohkaisee siihen.

Yhteystiedot

Merita Vainio
Jaakonpuiston päiväkoti

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE