Motorisen oppimisen vaikeuksia esiintyy noin 5–6 prosentilla lapsista. Miten kehitykselliset vaikeudet voidaan tunnistaa, ja miten lasta voidaan tukea?

Motorisen oppimisen vaikeudet johtuvat aivojen toiminnallisesta ja rakenteellisesta poikkeavuudesta. Usein motorisen oppimisen vaikeuksien rinnalla esiintyy myös jokin muu kehityksellinen vaikeus.

Kasvattajat ovat tärkeässä roolissa sen selvittämisessä, miten motoriset vaikeudet häiritsevät lapsen arkea ja akateemisten taitojen oppimista. Varhain aloitettu tuki on tärkeää myös motorisen oppimisen vaikeudesta johtuvien toissijaisten pulmien ehkäisemisessä.

Likesin tutkija Piritta Asunta käsittelee videoluennollaan käytännönläheisesti sitä, miten motorisen oppimisen vaikeudet voidaan havaita ja kuinka lasta voidaan tukea.

Videolla mainittuja työkaluja systemaattisen havainnoinnin sekä motorisen oppimisen tueksi tuotettuja materiaaleja ovat muun muassa seuraavat:

Yhteystiedot

Piritta Asunta, LitT
tutkija, Likes

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE