Afrikan tähden pelimerkki kiinnitettynä havunneulasiin.

Pelillisyys toiminnallisena opetusmenetelmänä innostaa lapsia oppimaan uutta ja lisää lasten monipuolista liikkumista. Pedagogisissa pihapeleissä korostuvat ryhmätyötaidot, yhdessä toimiminen ja osallisuus.

Pedagogiset pihapelit -opas kokoaa yhteen pihapelejä, jotka ovat saaneet ideansa monille lapsille tutuista klassikkopeleistä. Koska pelit pohjautuvat tuttuihin peleihin, on muokattu peli-idea helppoa omaksua. Oppaassa on pedagoginen pihapeliversio esimerkiksi Afrikan tähdelle, bingolle, ristinollalle, Kimblelle ja muistipelille.

Pedagogisista pihapeleistä koottuun oppaaseen pääset alla olevasta linkistä. Pelejä voi suoraan kokeilla sellaisenaan, tai jatkojalostaa niitä omalle aiheelle ja kohderyhmälle sopivaksi.  

Pedagogiset pihapelit Suomen Ladun sivuilla (pdf)

Pedagogiset pihapelit -opas on saanut alkunsa Suomen Ladun perheliikunnan hankkeesta, jossa tutuista lautapeleistä julkaistiin pihapeliversioita. Suomen Ulko-opet ry:n Virpi Jussila ja Ulla Myllyniemi jatkoivat hankkeen työtä ja kehittivät oppaaseen pedagogisen pihapeliversion muutamasta muustakin pelistä.

Yhteystiedot

Ulko-opet ry

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE