Alle on koottu Helsingin OKL:n opiskelijoiden kehittämiä toiminnallisia opetustuokioita matematiikan tunneilla käytettäväksi, joita voidaan soveltaa esiopetukseen. Ohjeet on jaoteltu aihealueittain. 

Numeroiden opettelu

Opettaja antaa oppilaille kaikille numerolaput, joissa on kussakin yksi eri numero. Numerot ovat yhdestä esim. 10:een asti (siihen asti mikä on ryhmän lasten lukumäärä). Oppilaat muodostavat rivin numeroiden mukaan suuruusjärjestyksessä, niin että 1 on ensimmäisenä. Tämä harjoittaa lukusuoran hahmottamista. Tämän jälkeen siirrytään seuraavaan tehtävään, jossa opettaja antaa yksitellen ensimmäisestä oppilaasta lähtien tehtävän, jota kaikkien pitää tehdä kyseisen oppilaan numeron verran. Jokainen oppilas saa opettajalta vuorollaan tehtävän, jolloin kaikki alkavat samaan aikaan tehdä käskettyä toimintoa. Annettuja toimintoja voi olla esimerkiksi: Taputa käsiä tämän verran, hypi tämän verran, ota askeleita, nosta kädet ylös, vilkuta, nosta oikea/vasen jalka ylös, polje jalalla näin monta kertaa.

Numeroita voidaan konkretisoida niin, että oppilas menee kyykkyyn/hyppää/koskettaa maata/nostaa kättä niin monta kertaa, kuin harjoiteltava lukumäärä on. Voidaan etsiä huoneesta ja pöydälle harjoiteltavan lukumäärän verran jotain tiettyä esinettä (esim. kyniä, liimapuikkoja, A4-papereita), jotta lukukäsite hahmottuu.

Ensin kiivetään portaat 0-10 ja 10-0, toistetaan lukua samanaikaisesti ääneen. Seuraavaksi hypitään portaat kahden välein (2-4-6-8-10) ja takaisin päin. Lisätään ja vähennetään lukuja, oppilaat tutkivat mille portaalle päätyvät. 

Numeroiden vertailu

Leikin nimi on Suurempi vai pienempi kuin...? Leikin tavoitteena on oppia vertailemaan lukuja. Leikin aluksi opettaja valitsee yhden luvun ja kirjoittaa sen esimerkiksi taululle. Opettaja huutaa lukuja. Jos luku on pienempi kuin alkuperäinen luku, oppilaat menivät kyykkyyn. Luvun ollessa suurempi kuin alkuperäinen luku oppilaat hyppäävät. Liikkeitä voi lisätä ja vaihdella.

 

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE