Lähiluonnolle on viime aikoina ollut kysyntää. Voimmekin ajatella olevamme Suomessa etuoikeutetussa asemassa, kun liikkumiseen haastavia ympäristöjä on useimmille melko helposti saatavilla. Ei tarvitse lähteä etsimään aarniometsiä, kun liikkumiseen soveltuu lähipuisto tai muu lähiluontokohde.

Suomen Latu on rakentanut verkkosivuilleen ulkoiluvinkit, josta jokainen voi ottaa mukaansa ideoita ulkona liikkumiseen. Ulkoiluvinkeillä halutaan myös tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä jatkamaan ulkona tapahtuvaa toimintaa ja oppimista.

– Kannustamme varhaiskasvatuksen ammattilaisia kehittämään etäopetusta myös ulkona. Oma piha riittää havainnointiin, oppimisen elämyksiin ja viheralueista saataviin hyötyihin, toteaa lasten luontotoiminnan asiantuntija Mari Parikka-Nihti Suomen Ladusta.

Lähiluonto haastaa meidät lähtökohtaisesti liikkumaan. Ulkoiluvinkeistä kukin käyttäjä voi valita lisää harjoitusta liikkumiseensa tai ottaa ideoita tutkimiseen ja uuden oppimiseen. Hyvä olisi, jos kuhunkin hetkeen ulkona voisi mahduttaa sekä sykettä kohottavaa toimintaa että elämyksiä luonnosta.

Erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten tulee päästä mahdollisimman paljon luontoon leikkimään ja oppimaan. Pikkulapsi-ikä on otollinen terveen luontosuhteen rakentumiselle. Kun lapsi käsittää luonnon laajempana toimintaympäristönä, oman riippuvuutensa luonnosta ja voivansa vaikuttaa luontoon, luontosuhde syvenee.

Lähiluonto on myös aikuiselle voimavara monesta näkökulmasta.

– Lähiluonnossa stressitaso laskee samalla, kun keskittymiskyky paranee. Lähiluonnon on todettu vaikuttavan mielialaan kohentavasti. Juuri luontokokemukset nopeuttavat toipumista ja parantavat unen laatua, Parikka-Nihti painottaa.

Suomen Ladun ulkoiluvinkit löytyvät osoitteesta  suomenlatu.fi/lapevinkit.

Yhteystiedot

Mari Parikka-Nihti
Suomen Latu
050 544 1611
www.suomenlatu.fi

Hae tai valitse kategoria…

Näin se käy – lähde mukaan!

Osallistu

Ilmoittautukaa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan: osallistuminen on maksutonta.

Tutustu

Saatte käyttöönne tukimateriaaleja toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin sekä pääsette mukaan valtakunnalliseen verkostoon.

Kehitä oma

Kehittäkää omaan toimintayksikköönne parhaiten sopivia toimintatapoja ja toteuttakaa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa varhaiskasvatuksen arjessa!

Så här går det till – kom med!

Delta

Anmäl er till programmet Småbarnspedagogiken i rörelse: det är gratis att delta.

Bekanta dig

Ni får tillgång till stödmaterial för utveckling, planering och utvärdering av verksamheten och får gå med i ett riksomfattande nätverk.

Utveckla eget

Utveckla de verksamhetssätt som passar er egen verksamhetsenhet bäst och genomför programmet Småbarnspedagogiken i rörelse i vardagen!

Et ole vielä rajannut hakutuloksia. Käytä ylläolevia valintoja rajataksesi hakua.

Joko olette mukana?

Kaikki ohjelmassa mukana olevat varhaiskasvatusyksiköt​ löydät » Täältä

Onko sinulla idea?

Kerro meille

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE