Ulkoleluttoman päivän tavoite on lisätä kaikkien lasten fyysistä aktiivisuutta sekä ideoida ja oppia yhdessä lasten kanssa uusia leikkejä ja toimintatapoja ulkoiluajalle. Päivä aktivoi myös kasvattajia ja innostaa heitäkin liikkumaan. Lisäksi ulkoilutoiminta kehittyy pedagogisesta näkökulmasta. 

Ulkoleluttoman päivän mahdollisuudet ovat laajat. Päivän aikana voidaan järjestää esimerkiksi yhteisiä liikkumis- ja sääntöleikkejä, temppuratoja, laululeikkejä, musiikkiliikuntaa tai valokuvasuunnistusta. Talvisin aktiivisuutta saa lisättyä myös mäenlaskun ja lumileikkien kautta. Lisäksi lasten kanssa voidaan etsiä yhdessä liikkumisen paikkoja ja ideoida toimintaa etukäteen. 

–Meidän päiväkodissamme ulkoleluton päivä on lisännyt liikkumista. Lapsille on tullut uusia tapoja toimia ulkoiluaikoina, eivätkä he enää jämähdä aina omiin tuttuihin touhuihin. Ulkoleluton päivä on innostanut lapset leikkimään liikkumisleikkejä ulkoiluaikana muutenkin, Anu Honkanen Upseerin päiväkodista iloitsee. 

Yhteystiedot

Anu Honkanen
Upseerin päiväkoti

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE