Lappeenrannassa on käytössä varhaiskasvatuksen vuosikello, joka käsittää niin tapaamiset kuin teemapäivät. Vuosikello toimii suunnittelun runkona ja auttaa tiedon kulkemisessa.

Lappeenrannan varhaiskasvatuksen vuosikello havainnollistaa visuaalisesti koko vuoden ajankohtaisia teemoja ja tapahtumia sekä auttaa varhaiskasvatusyksiköitä suunnittelutyössä. Vuosikelloa on luontevaa käyttää myös nykytilan arvioinnin yhteydessä.

Vuosikello otettiin käyttöön Lappeenrannassa alun perin osana Vipinää ja kipinää -perheliikuntahanketta, mutta sen käyttöä on haluttu jatkaa hankkeen päätyttyä. Vuosikellon aikataulusta ja toteutuksesta vastaa kaupungin liikuntayhteyshenkilö.

Vuosikellon rakenne

Vuosikellon sisäkehään sijoittuvat varhaiskasvatusyksiköiden liikuntatiimien kokoontumiset, koko kaupungin sporttarien tapaamiset sekä alueverkostotapaamiset. Yksiköiden omat liikuntatiimit huolehtivat Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteutuksesta sekä liikuntasuunnitelmasta ja välittävät tietoa tapaamisista suoraan yksikköihinsä.

Keskikehässä ovat pedagogisen johtamisen työkalut. Kaupungin liikuntayhteyshenkilö yhdessä varhaiskasvatuksen johtajien kanssa vastaa työkalujen käytöstä ja raportoinnista Liikkuvan varhaiskasvatuksen ohjelma-alustalle. Liikuntayhteyshenkilö tukee yksiköitä toteutuksessa ja viestii kuntatasolla ajankohtaisista asioista ja yksiköiden tilanteesta.

Ulkokehässä ovat vuosittain toistuvat tapahtumat ja teemaviikot. Tähän sisältyvät valtakunnalliset tapahtumat sekä perheille jaettavat tukimateriaalit.

Yhteystiedot

Henna Viuhkonen
liikuntayhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupunki

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE