Lapsi värikkään kankaan alla leikkimässä.

Vauhtipankki on Youtube-alustalle rakennettu videopankki, jonka ideana on jakaa liikuntaleikkejä helposti ymmärrettävällä tavalla. Vauhtipankki auttaa toteuttamaan varhaisvuosien liikuntasuosituksia käytännössä.

Vauhtipankin videoiden leikeillä on tarkoitus lisätä vauhtia varhaiskasvatuspäiviin. Vauhtipankkiin sisältyy 24 erilaista leikkiä ja peliä, jotka on kuvattu noin 45-90 sekuntia kestäville videoille. Leikkien ja pelien ohjeet on tekstitetty ja loppuun on koottu listaus leikkeihin tarvittavista välineistä ja leikkien mahdollisista sovellutuksista.

Vauhtipankkiin pääset tästä. (YouTube)

Vauhtipankin idea ja toteutus on syntynyt Keuruun kaupungin varhaiskasvatuksen ja Keski-Suomen Liikunnan välisessä yhteistyössä. Vauhtipankin videot auttavat vastaamaan varhaisvuosien liikuntasuosituksiin, joiden mukaan alle kouluikäisten tulisi liikkua kolme tuntia päivässä, joista yksi tunti vauhdikkaasti. Keuruun varhaiskasvatusyksiköissä tavoitteena onkin, että jokainen lapsi liikkuisi päiväkotipäivän aikana vähintään kaksi tuntia: yhden vauhdikkaasti ja yhden rauhallisemmin.

Vauhtipankki syntyi varhaiskasvatuksen henkilöstön tarpeista saada apua ja ideoita siihen, kuinka toteuttaa päivässä tunti vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. Varhaiskasvatuksessa arki on usein hektistä, ja kirjoitetuista teksteistä liikuntaleikkien hahmottaminen on usein vaikeaa ja hidasta. Vauhtipankin tavoitteena on, että liikuntaleikit voi omaksua nopeasti ja helposti videolta.

Yhteystiedot

Tino Kohonen
Liikkuva varhaiskasvatus -koordinaattori, Keuruun kaupunki

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE