Lähde mukaan seikkailuun

Arkiseikkailun tavoitteina on kannustaa perheitä liikkumaan ja ihmettelemään ympäristöä yhdessä, kannustaa aktiiviseen kulkemiseen kodista varhaiskasvatukseen sekä tukea onnistumisen kokemuksia ja lisätä lasten osallisuutta.

Kampanja tarjoaa varhaiskasvatusyksiköille konkreettisen työkalun varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaiseen yhteistyöhön perheiden kanssa.

  • Kampanjan aikana vanhempien kanssa on luontevaa ottaa puheeksi heidän lapsensa fyysisen aktiivisuuden määrä ja suositukset. Jutelkaa lapsen päivittäisen ulkoilun ja muun liikunnan sekä levon ja ravinnon määrästä.
  • Keskustelkaa myös yhdessä liikkumisen merkityksestä ja liikkumisen sosiaalisesta ulottuvuudesta.
  • Viestikää vanhemmille, että tavalliset fyysisesti aktiiviset leikit ovat juuri oikeanlaista liikuntaa ja perheiden yhteiset päivittäiset liikunnalliset rutiinit ovat tärkeitä.

Miten mukaan?

Kampanjaan voivat ilmoittautua päiväkodit ja perhepäivähoidon tiimit. Yksittäinen varhaiskasvatusryhmä, esiopetusryhmä, perhepäivähoitaja tai leikkipuistotoiminta eivät voi ilmoittautua mukaan kampanjaan ilmoittautumislomakkeella, mutta kaikki kampanjan materiaalit tulevat vapaasti ladattavaksi kampanjan verkkosivuille.

1 000 ensimmäistä kampanjaan ilmoittautunutta yksikköä saa postissa kuuden kampanjajulisteen paketin!

Arkiseikkailun pikkulintunen vielä nimeä vailla

Arkiseikkailu-kampanjan maskottilintu kaipaa nimeämistä. Piirtäkää tai värittäkää omat linnut ja osallistukaa nimikilpailuun 31.8. mennessä.

Yksikön tiedot

Yhteyshenkilön yhteystiedot

Postiosoite

3 + 5 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE