Lähde mukaan innostavaan työhön sekä lisäämään liikettä ja hyvinvointia lapsille

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan voivat ilmoittautua mukaan varhaiskasvatusyksiköt (hallinnollinen yksikkö), perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus sekä kunnat (varhaiskasvatuksen johto/hallinto).

Ohjelmaan ilmoittautuneet yksiköt saavat käyttöönsä ohjelman tarjoamat konkreettiset työkalut ja tukimateriaalit. Ohjelmaan liittyminen on maksutonta.

Ilmoittautuminen tapahtuu sivun alalaidassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Edellytämme, että esimies osallistuu kehittämistyöhön, joten ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja.

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien rekisteröitymistilastot ovat tarkasteltavissa Rekisteröitymis-Virvelissä.

Ohjelma-alusta

Kaikille rekisteröityville yksiköille luodaan automaattisesti tunnukset ohjelma-alustalle. Tunnukset lähtevät rekisteröitymisen yhteydessä lomakkeella ilmoitettuun johtajan sähköpostiosoitteeseen. Ennen huhtikuuta 2019 ohjelmaan ilmoittautuneiden yksiköiden tunnukset ohjelma-alustalle on lähetetty myös johtajan sähköpostiosoitteeseen.

Ohjelma-alustalle kirjautudutaan osoitteessa liikkuvavarhaiskasvatus.fi/user. Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Yksiköiden ilmoittautuminen

  • Ohjelmaan voivat ilmoittautua varhaiskasvatusyksiköt, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Yksiköiden ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja.
  • Esiopetusryhmät eivät ilmoittaudu ohjelmaan erikseen vaan osana omaa yksikköään. Esiopetusryhmät, jotka ovat hallinnollisesti osa koulua, voivat ilmoittautua mukaan ohjelmaan, mutta eivät näy yksikkörekisterissä.
  • Perhepäivähoitajat tekevät ilmoittautumiset tiimeittäin/yksiköittäin. Ryhmäperhepäivähoito rekisteröityy perhepäivähoidon tiiminä. Yksittäisen perhepäivähoitajan ilmoittautuminen ohjelmaan ei ole mahdollista.
  • Leikkipuistot (avoin varhaiskasvatus) ilmoittautuvat ohjelmaan alueyksiköittäin.
  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ilmoittautuminen ohjelmaan ei ole mahdollista.
  • Kirjatkaa yksikkönne nimi Kunnan/yksikön nimi -kenttään kokonaisuudessaan ilman lyhenteitä.

Jokainen rekisteröitynyt yksikkö saa tunnukset Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman verkkoalustalle.

Kuntien ilmoittautuminen

  • Kunnan varhaiskasvatus voi ilmoittautua mukaan ohjelmaan. Päätöksen ilmoittautumisesta tekee kunnan varhaiskasvatuksen johto.
  • Kirjatkaa ilmoittautumislomakkeen Kunnan/yksikön nimi -kenttään nimi muodossa xx kunnan/kaupungin varhaiskasvatus (esim. Helsingin kaupungin varhaiskasvatus).
  • Kunnan rekisteröityessä ei automaattisesti rekisteröidä kaikkia kunnan varhaiskasvatusyksiköitä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Jokaisen yksikön tulee ilmoittautua mukaan itse, jolloin yksiköt saavat myös tunnukset ohjelma-alustalle. Toivomme, että kannustatte kuntanne yksiköitä ilmoittautumaan mukaan ohjelmaan.

Kunnan ilmoittautuessa mukaan ohjelmaan, johto saa tunnukset verkkoalustalle, josta löytyy tukimateriaalia myös kuntatoimijoille.

 

Liikkuva varhaiskasvatus -ilmoittautumislomake

Huom! Johtaja/esimies ei voi olla sama kuin yhteyshenkilö. Esimiehen sähköpostiin tullaan lähettämään käyttäjätunnukset. Varmista, että sähköpostiosoite on oikein.
Nämä mahdolliset lisäyhteyshenkilöt tulevat saamaan ohjelmaan liittyvää viestintää muiden ilmoitettujen yhteyshenkilöiden lisäksi, ilmoita tähän sähköpostiosoite tai osoitteet erotettuna pilkulla

Lisätiedot

Varhaiskasvatusyksiköt: ilmoita tässä kentässä toimipisteiden (=päiväkotien) määrä. Erillistä esiopetusryhmää, kerhoa, leikkitoimintaa, perhepäivähoitoa tai yksikköä ei lasketa omaksi yksiköksi. Kuntatasoiset toimijat: ilmoita tässä kuntasi varhaiskasvatusyksiköiden määrä kokonaisuudessaan (kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatusyksiköt).
Kirjoita tähän kenttään myös yksikköönne kuuluvien toimipisteiden nimet.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved