Lähde mukaan innostavaan työhön sekä lisäämään liikettä ja hyvinvointia lapsille

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan voivat ilmoittautua mukaan varhaiskasvatusyksiköt (hallinnollinen yksikkö), perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus sekä kunnat (varhaiskasvatuksen johto/hallinto).

Ohjelmaan ilmoittautuneet yksiköt saavat käyttöönsä ohjelman tarjoamat konkreettiset työkalut ja tukimateriaalit. Ohjelmaan liittyminen on maksutonta.

Ilmoittautuminen tapahtuu sivun alalaidassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Edellytämme, että esimies osallistuu kehittämistyöhön, joten ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja.

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien rekisteröitymistilastot ovat tarkasteltavissa Rekisteröitymis-Virvelissä.

Yksiköiden ilmoittautuminen

  • Ohjelmaan voivat ilmoittautua varhaiskasvatusyksiköt, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Yksiköiden ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja.
  • Esiopetusryhmät eivät ilmoittaudu ohjelmaan erikseen vaan osana omaa yksikköään. Esiopetusryhmät, jotka ovat hallinnollisesti osa koulua, voivat ilmoittautua mukaan ohjelmaan, mutta eivät näy yksikkörekisterissä.
  • Perhepäivähoitajat tekevät ilmoittautumiset tiimeittäin/yksiköittäin. Ryhmäperhepäivähoito rekisteröityy perhepäivähoidon tiiminä. Yksittäisen perhepäivähoitajan ilmoittautuminen ohjelmaan ei ole mahdollista.
  • Leikkipuistot (avoin varhaiskasvatus) ilmoittautuvat ohjelmaan alueyksiköittäin.
  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ilmoittautuminen ohjelmaan ei ole mahdollista.
  • Kirjatkaa yksikkönne nimi Kunnan/yksikön nimi -kenttään kokonaisuudessaan ilman lyhenteitä.

 

Kuntien ilmoittautuminen

  • Kunnan varhaiskasvatus voi ilmoittautua mukaan ohjelmaan. Päätöksen ilmoittautumisesta tekee kunnan varhaiskasvatuksen johto.
  • Kirjatkaa ilmoittautumislomakkeen Kunnan/yksikön nimi -kenttään nimi muodossa xx kunnan/kaupungin varhaiskasvatus (esim. Helsingin kaupungin varhaiskasvatus).
  • Kunnan rekisteröityessä ei automaattisesti rekisteröidä kaikkia kunnan varhaiskasvatusyksiköitä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Jokaisen yksikön tulee ilmoittautua mukaan itse. Toivomme, että kannustatte kuntanne yksiköitä ilmoittautumaan mukaan ohjelmaan.

 

Liikkuva varhaiskasvatus -ilmoittautumislomake / Anmälningsblankett för Småbarnspedagogiken i rörelse

Huom! Johtaja/esimies ei voi olla sama kuin yhteyshenkilö. Obs! Chefen kan inte vara samma person som kontaktpersonen.
Nämä mahdolliset lisäyhteyshenkilöt tulevat saamaan ohjelmaan liittyvää viestintää muiden ilmoitettujen yhteyshenkilöiden lisäksi, ilmoita tähän sähköpostiosoite tai osoitteet erotettuna pilkulla. / Förutom de huvudsakliga kontaktpersonerna kommer dessa eventuella ytterligare kontaktpersoner också att få information om programmet, ange e-postadressen eller adresserna åtskilda med kommatecken här.

Lisätiedot / Ytterligare information

Varhaiskasvatusyksiköt: ilmoita tässä kentässä toimipisteiden (=päiväkotien) määrä. Erillistä esiopetusryhmää, kerhoa, leikkitoimintaa, perhepäivähoitoa tai yksikköä ei lasketa omaksi yksiköksi. Kuntatasoiset toimijat: ilmoita tässä kuntasi varhaiskasvatusyksiköiden määrä kokonaisuudessaan (kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatusyksiköt). Enheter för småbarnspedagogik: ange antalet verksamhetsställen (=daghem) i detta fält. Enskilda förskoleundervisningsgrupper, klubbar, lekverksamhet, familjedagvård eller enheter räknas inte som en egen enhet. Aktörer på kommunnivå: ange här det totala antalet enheter för småbarnspedagogik i din kommun (kommunala och privata enheter för småbarnspedagogik).
Kirjoita tähän kenttään myös yksikköönne kuuluvien toimipisteiden nimet. Ange även namnen på de verksamhetsställen som hör till er enhet här.
11 + 0 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE