Fyysisen aktiivisuuden suositukset

Vanhempainiltamateriaaliin on koottu vinkkejä perheille varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiseen pienillä arkisilla askeleilla.

Tutkimusjulkaisut

Osana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman seurantaa ja arviointia toteutettiin keväällä 2020 kysely varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Kyselyllä selvitettiin henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista liikunnan ja liikkumisen näkökulmasta. Raportissa kerrotaan muun muassa millaisia toimintatapoja varhaiskasvatusyksiköillä on käytössään ja mitkä ovat edellytykset toteuttaa liikuntamyönteistä toimintakulttuuria omassa yksikössä.

Material på svenska

Idéer åt kommunerna för koordinering av verksamheten Småbarnspedagogiken i rörelse.

Esitteessä kerrotaan tiiviisti Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmasta ja sen tarjoamasta tuesta varhaiskasvatusyksiköille.  Esiteen koko on 21 x 21 cm.

Material på svenska

I programdokumentet beskrivs målen för programmet Småbarnspedagogiken i rörelse och grundprinciperna för genomförandet av programmet. Samtidigt bygger man på olika nivåer upp visioner för programmets framtid. I publikationen granskas också utgångspunkterna för programmet, såsom lagar och dokument som styr småbarnspedagogiken samt vetenskapliga motiveringar till varför små barn behöver fysisk aktivitet.

Kuntakoordinoinnin ideaopas antaa kuntien varhaiskasvatuksesta vastaaville ja varhaiskasvatuksen liikuntaa kunnissa koordinoiville henkilöille ideoita Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kuntatasoiseen toteutukseen.

Material på svenska

Enheter och kommuner kann använda Småbarnspedagogiken i rörelse logotyp i sitt egna material. Logotypen ska inte överlämnas till tredje part.

Material in English

Programme document describes the objectives and the basic principles of the implementation of the Joy in Motion programme and envisages the future of the programme at different levels. It also examines the foundation of the programme, such as the laws and documents governing ECEC, and the scientific justifications for the physical activity of small children.

Diaesitykseen on koottu perustiedot Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmasta. Esitys pohjautuu ohjelma-asiakirjaan.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE